Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018

Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων..

 Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων...

Εὑρισκόμεθα ἀκόμη, ἀγαπητοί μου, στό κλίμα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Τά Χριστούγεννα κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο εἶναι ἡ μητρόπολις τῶν ἑορτῶν. Διότι, ἄν δέν εἴχαμε Χριστούγεννα, δέν θά εἴχαμε οὔτε Ὑπαπαντή οὔτε Βάπτιση οὔτε Μεταμόρφωση οὔτε Ἀνάσταση οὔτε Πεντηκοστή. Προχθές, κατά τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ἤρθαμε στούς ναούς καί προσκηνύσαμε τόν Χριστό ὡς Θεῖο Βρέφος ἐσπαργανωμένον καί κείμενον ἐν φάτνῃ.
Λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης: Ὅταν βλέπεις τό σπήλαιο, στό ὁποῖο γεννήθηκε ὁ Χριστός, φέρε στό νοῦ σου τόν σκοτεινό καί ὑπόγειο βίο τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Χριστός, πού εἶναι τό φῶς τό ἀληθινό, ἔρχεται καί γεννᾶται, φανερώνεται στούς ἀνθρώπους, τούς ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου καθημένους. Ράκη καθάπερ βρωτός σπαργανοῦται, μᾶς εἶπε ἕνα τροπάριο τῆς ἑορτῆς. Περιτυλίσσεται σφικτά μέ σπάργανα αὐτός πού ἔχει φορέσει τά δεσμά τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν. 
Τό σπήλαιο εἶναι ὁ σταῦλος τῶν ἀλόγων ζώων. Σ᾿ αὐτό γεννᾶται, γιά νά γνωρίσει τό βόδι τόν ἰδιοκτήτη του καί ὁ ὄνος τήν φάτνη τοῦ κυρίου του. Ἔτσι λέει ὁ προφήτης. Βόδι εἶναι αὐτός πού εὑρίσκεται στό ζυγό τοῦ νόμου καί ὄνος αὐτός πού εἶναι φορτωμένος μέ τήν ἁμαρτία τῆς εἰδωλολατρείας. 
Λέει κάτι ἀκόμη σπουδαῖο ὁ ἅγιος Γρηγόριος: Ἡ κατάλληλη τροφή γιά τά ἄλογα ζῶα εἶναι τό χόρτο. Ἐνῷ τό λογικό ζῶο ὁ ἄνθρωπος τρέφεται μέ ἄρτον. Ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ἄρτος τῆς ζωῆς τοποθετεῖται στήν φάτνη, ὥστε οἱ ἄνθρωποι πού κατήντησαν ἄλογα ζῶα, νά γευθοῦν τήν λογική τροφή καί νά γίνουν καί αὐτά λογικά. Νά ἐλευθερώσει τόν ἕνα ἀπό τόν βαρύ ζυγό τοῦ Νόμου καί νά ἀπαλλάξει τόν ἄλλο ἀπό τό φορτίο τῆς εἰδωλολατρείας.
Ἀπό τήν φυλή τοῦ Ἰούδα ἀνέτειλε ὁ Χριστός, ἀλλά οἱ Ἰουδαῖοι δέν φωτίζονται ἀπό τήν ἀνατολή του. Πρῶτοι πού τόν προσκυνοῦν δέν εἶναι οἱ πλούσιοι, οἱ μεγιστάνες, οἱ ἄρχοντες, ἀλλά οἱ ἀγράμματοι καί ἁπλοϊκοί ποιμένες, οἱ ἀγράμματοι βοσκοί, αὐτοί πού περιφρονοῦνται ἀπό τόν πολύ κόσμο. Αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο τῆς πίστεώς μας. Δέν ἄρχισε ἀπό τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς. Δέν στηρίχθηκε στήν κοσμική ἐξουσία, ἀλλά στούς ταπεινούς τῆς γῆς, πού εἴπαμε πολλοί τούς περιφρονοῦν. Καί ὅμως οἱ πιό ἀπαραίτητοι δέν εἶναι οἱ μορφωμένοι, οἱ ἐπιστήμονες, ἀλλά οἱ ἁπλοϊκοί ἄνθρωποι.
 Ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ κόσμος θά χαθεῖ ἀπό τούς διαβασμένους. Αὐτοί θά καταστρέψουν τόν κόσμο. Ὅμως χωρίς βοσκούς καί δίχως γεωργούς δέν μποροῦμε νά ζήσουμε. Θά πεθάνουμε ἀπό τήν πείνα. Ποιός θά μᾶς δώσει τό ψωμί καί τά τόσα ἄλλα πού παράγονται ἀπό τά σιτηρά; Ἀπό ποῦ θά βροῦμε τό γάλα καί τό κρέας, ἄν δέν ὑπάρχουν οἱ εὐλογημένοι τσομπάνηδες; Ἐνῷ δέν περιφρονοῦμε καθόλου τά προϊόντα τους, δυστυχῶς περιφρονοῦμε τούς ἴδιους πού τά παράγουν. 
Θέλεις νά γίνει τό παιδί σου γεωργός; Ὄχι. Τό δικό μου παιδί γεωργός; Πρέπει νά σπουδάσει, νά γίνει ἐπιστήμονας, νά κάθεται σέ γραφεῖο. Δίνεις τήν κόρη σέ βοσκό; Τί, τόσο παρακατιανή εἶναι; τόσο δέν ἀξίζει; Ἡ κόρη μου πρέπει νά πάρει πλούσιο καί μορφωμένο. Ἔτσι περιφρονοῦμε αὐτούς πού ὁ ἴδιος ὁ Θεός τίμησε καί εὐλόγησε. 
Λοιπόν οἱ πρῶτοι πού προσκήνυσαν τόν Χριστό ἦταν οἱ βοσκοί καί μετά τούς βοσκούς κάποιοι, πού ἦταν ἄσχετοι μέ τόν ἰσραηλιτικό λαό καί τίς εὐλογίες του. Ἦταν οἱ Μάγοι ἀπό τήν Ἀνατολή, ἀπό τήν Περσία. 
Ὅταν τό εὐαγγέλιο ὁμιλεῖ γιά Μάγους, μή πάει τό μυαλό μας στούς σημερινούς μάγους καί μάγισσες, πού εἶναι ὄργανα τοῦ διαβόλου. Οἱ Μάγοι ἐκεῖνοι ἦταν οἱ ἀστρονόμοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἦταν σοφοί καί ἐπιστήμονες, πού δέν ἦταν ἄθεοι, ἀλλά πίστευαν στό Θεό καί μελετοῦσαν τά ἀστέρια.
Ἔτσι ὅταν εἶδαν ἕνα ἄστρο μέ ἀσυνήθιστη λάμψη, παραξενεύτηκαν. Ἄνοιξαν τά βιβλία τους, διάβασαν τίς προφητεῖες καί διεπίστωσαν, ὅτι αὐτό ἦταν μήνυμα, ὅτι γεννήθηκε ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου Χριστός. Ἔτσι μετά ἀπό πολλές περιπέτειες καί κινδύνους ἔφτασαν στή Βηθλεέμ, γιά νά προσκυνήσουν τόν Χριστό καί νά τοῦ προσφέρουν δῶρα, χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν.
Οἱ μάγοι αὐτοί θά δικάσουν πολλούς ἀπό ἐμᾶς ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, γιά τρεῖς κυρίως λόγους. 
*Γιά νά συναντήσουν τόν Χριστό πῆγαν ἀπό τήν Περσία στήν Παλαιστίνη. Ἔκαναν μέ τά μέσα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης πάνω ἀπό δύο χιλιάδες χιλιόμετρα. Τώρα ἄς ὑποθέσουμε, ὅτι στήν πατρίδα μας ὑπῆρχε μία Ἐκκλησία καί αὐτή σέ ἀπόσταση χιλίων χιλιομέτρων ἀπό ἐμᾶς. Ποιός ποτέ θά πήγαινε στήν Ἐκκλησία; Κανείς, οὔτε ἕνας. Γιά τό χρῆμα ὁ ἄλλος πηγαίνει στήν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς. Γιά τόν γιατρό, γιά τήν ὑγεία τοῦ σώματος πηγαίνει στό ἐξωτερικό. Ἡ ἐκκλησία εἶναι λίγα μέτρα ἀπό τό σπίτι μας καί δέν πᾶμε. Ὁ πνευματικός εἶναι στά πόδια μας καί δέν πᾶμε. Οἱ μάγοι, γιά νά δοῦν τόν Χριστό, ἔκαναν δύο χιλιάδες χιλιόμετρα. Γι᾿ αὐτό θά δικάσουν ὅλους ἐκείνους, πού ἀκοῦνε τήν καμπάνα καί ἀδιαφοροῦν, δέν πᾶνε στήν ἐκκλησία.
*Θά μᾶς δικάσουν οἱ μάγοι καί γιά κάτι ἀκόμη.Ἔφεραν στό Χριστό πολύτιμα δῶρα. Γέμισαν τά σακιά τους μέ χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν. Μᾶς διδάσκουν μέ τήν ἐνέργειά τους αὐτή, ὅτι πρέπει νά εἴμαστε ἐλεήμονες. Ἄν ἔχουμε λίγα, νά δίνουμε ἀπό αὐτά τά λίγα. Ἄν ἔχουμε περισσότερα, νά δίνουμε περισσότερα. Πολλοί, καί στούς δύσκολους καιρούς πού ζοῦμε, ἔχουν καταθέσεις. Στενάζουν οἱ τράπεζες καί τά ταμιευτήρια ἀπό τό βάρος τῶν καταθέσεων. Χτυπάει τήν πόρτα τους ὁ φτωχός, τό ὀρφανό, ἡ ἐκκλησία, τό σχολεῖο καί αὐτοί δέν δίνουν τίποτε. Ὅλα γι᾿ αὐτούς, τίποτε γιά τόν ἄλλο, πού ἔχει πραγματική ἀνάγκη. Εἶναι χριστιανοί αὐτοί; Λέει ἡ Ἁγία Γραφή, αὐτός πού ἐλεεῖ φτωχόν, δανίζει στόν Θεό καί κάποια μέρα θά τά πάρει πίσω μέ μεγάλο τόκο.
*Οἱ μάγοι θά μᾶς ἐλέγξουν γιά ἕναν ἀκόμη λόγο. Ἐκεῖνοι ἀφοῦ εἶδαν τόν Χριστό, ἀφοῦ τόν γνώρισαν καί τόν προσκύνησαν, γύρισαν στήν πατρίδα τους, ἀλλά πῆραν κατ᾿ ἐντολήν τοῦ Θεοῦ ἄλλον δρόμο. Τί σημαίνει αὐτό γιά μᾶς; Ὅτι, ἀφοῦ πιστέψαμε στόν Χριστό, πρέπει νά ἀλλάξουμε τρόπον ζωῆς. Ὄχι πλέον στόν παλαιό δρόμο, πού βαδίζουν οἱ πολλοί, πού εἶναι δρόμος τῆς κακίας καί τῆς ἁμαρτίας. 
Ἀγαπητοί μου,
Οἱ μάγοι μᾶς φωνάζουν, ἀλλᾶξτε δρόμο. Στόν παλαιό δρόμο περιμένει ὁ νοητός ἡρώδης, ὁ διάβολος, πού θέλει νά σκοτώσει τήν ψυχή σας. Νά πάρουμε λοιπόν στό χέρι τήν ὁδό τῆς μετανοίας. Τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς καί τῆς πίστεως. Αὐτός εἶναι ὁ δρόμος τοῦ Χριστοῦ, ὁ δρόμος πού θά μᾶς βγάλει στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.-
http://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/12/blog-post_582.html?m=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ