Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018

Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων..

 Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων...

Εὑρισκόμεθα ἀκόμη, ἀγαπητοί μου, στό κλίμα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Τά Χριστούγεννα κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο εἶναι ἡ μητρόπολις τῶν ἑορτῶν. Διότι, ἄν δέν εἴχαμε Χριστούγεννα, δέν θά εἴχαμε οὔτε Ὑπαπαντή οὔτε Βάπτιση οὔτε Μεταμόρφωση οὔτε Ἀνάσταση οὔτε Πεντηκοστή. Προχθές, κατά τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ἤρθαμε στούς ναούς καί προσκηνύσαμε τόν Χριστό ὡς Θεῖο Βρέφος ἐσπαργανωμένον καί κείμενον ἐν φάτνῃ.
Λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης: Ὅταν βλέπεις τό σπήλαιο, στό ὁποῖο γεννήθηκε ὁ Χριστός, φέρε στό νοῦ σου τόν σκοτεινό καί ὑπόγειο βίο τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Χριστός, πού εἶναι τό φῶς τό ἀληθινό, ἔρχεται καί γεννᾶται, φανερώνεται στούς ἀνθρώπους, τούς ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου καθημένους. Ράκη καθάπερ βρωτός σπαργανοῦται, μᾶς εἶπε ἕνα τροπάριο τῆς ἑορτῆς. Περιτυλίσσεται σφικτά μέ σπάργανα αὐτός πού ἔχει φορέσει τά δεσμά τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν. 
Τό σπήλαιο εἶναι ὁ σταῦλος τῶν ἀλόγων ζώων. Σ᾿ αὐτό γεννᾶται, γιά νά γνωρίσει τό βόδι τόν ἰδιοκτήτη του καί ὁ ὄνος τήν φάτνη τοῦ κυρίου του. Ἔτσι λέει ὁ προφήτης. Βόδι εἶναι αὐτός πού εὑρίσκεται στό ζυγό τοῦ νόμου καί ὄνος αὐτός πού εἶναι φορτωμένος μέ τήν ἁμαρτία τῆς εἰδωλολατρείας. 
Λέει κάτι ἀκόμη σπουδαῖο ὁ ἅγιος Γρηγόριος: Ἡ κατάλληλη τροφή γιά τά ἄλογα ζῶα εἶναι τό χόρτο. Ἐνῷ τό λογικό ζῶο ὁ ἄνθρωπος τρέφεται μέ ἄρτον. Ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς ἄρτος τῆς ζωῆς τοποθετεῖται στήν φάτνη, ὥστε οἱ ἄνθρωποι πού κατήντησαν ἄλογα ζῶα, νά γευθοῦν τήν λογική τροφή καί νά γίνουν καί αὐτά λογικά. Νά ἐλευθερώσει τόν ἕνα ἀπό τόν βαρύ ζυγό τοῦ Νόμου καί νά ἀπαλλάξει τόν ἄλλο ἀπό τό φορτίο τῆς εἰδωλολατρείας.
Ἀπό τήν φυλή τοῦ Ἰούδα ἀνέτειλε ὁ Χριστός, ἀλλά οἱ Ἰουδαῖοι δέν φωτίζονται ἀπό τήν ἀνατολή του. Πρῶτοι πού τόν προσκυνοῦν δέν εἶναι οἱ πλούσιοι, οἱ μεγιστάνες, οἱ ἄρχοντες, ἀλλά οἱ ἀγράμματοι καί ἁπλοϊκοί ποιμένες, οἱ ἀγράμματοι βοσκοί, αὐτοί πού περιφρονοῦνται ἀπό τόν πολύ κόσμο. Αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο τῆς πίστεώς μας. Δέν ἄρχισε ἀπό τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς. Δέν στηρίχθηκε στήν κοσμική ἐξουσία, ἀλλά στούς ταπεινούς τῆς γῆς, πού εἴπαμε πολλοί τούς περιφρονοῦν. Καί ὅμως οἱ πιό ἀπαραίτητοι δέν εἶναι οἱ μορφωμένοι, οἱ ἐπιστήμονες, ἀλλά οἱ ἁπλοϊκοί ἄνθρωποι.
 Ἔλεγε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ κόσμος θά χαθεῖ ἀπό τούς διαβασμένους. Αὐτοί θά καταστρέψουν τόν κόσμο. Ὅμως χωρίς βοσκούς καί δίχως γεωργούς δέν μποροῦμε νά ζήσουμε. Θά πεθάνουμε ἀπό τήν πείνα. Ποιός θά μᾶς δώσει τό ψωμί καί τά τόσα ἄλλα πού παράγονται ἀπό τά σιτηρά; Ἀπό ποῦ θά βροῦμε τό γάλα καί τό κρέας, ἄν δέν ὑπάρχουν οἱ εὐλογημένοι τσομπάνηδες; Ἐνῷ δέν περιφρονοῦμε καθόλου τά προϊόντα τους, δυστυχῶς περιφρονοῦμε τούς ἴδιους πού τά παράγουν. 
Θέλεις νά γίνει τό παιδί σου γεωργός; Ὄχι. Τό δικό μου παιδί γεωργός; Πρέπει νά σπουδάσει, νά γίνει ἐπιστήμονας, νά κάθεται σέ γραφεῖο. Δίνεις τήν κόρη σέ βοσκό; Τί, τόσο παρακατιανή εἶναι; τόσο δέν ἀξίζει; Ἡ κόρη μου πρέπει νά πάρει πλούσιο καί μορφωμένο. Ἔτσι περιφρονοῦμε αὐτούς πού ὁ ἴδιος ὁ Θεός τίμησε καί εὐλόγησε. 
Λοιπόν οἱ πρῶτοι πού προσκήνυσαν τόν Χριστό ἦταν οἱ βοσκοί καί μετά τούς βοσκούς κάποιοι, πού ἦταν ἄσχετοι μέ τόν ἰσραηλιτικό λαό καί τίς εὐλογίες του. Ἦταν οἱ Μάγοι ἀπό τήν Ἀνατολή, ἀπό τήν Περσία. 
Ὅταν τό εὐαγγέλιο ὁμιλεῖ γιά Μάγους, μή πάει τό μυαλό μας στούς σημερινούς μάγους καί μάγισσες, πού εἶναι ὄργανα τοῦ διαβόλου. Οἱ Μάγοι ἐκεῖνοι ἦταν οἱ ἀστρονόμοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἦταν σοφοί καί ἐπιστήμονες, πού δέν ἦταν ἄθεοι, ἀλλά πίστευαν στό Θεό καί μελετοῦσαν τά ἀστέρια.
Ἔτσι ὅταν εἶδαν ἕνα ἄστρο μέ ἀσυνήθιστη λάμψη, παραξενεύτηκαν. Ἄνοιξαν τά βιβλία τους, διάβασαν τίς προφητεῖες καί διεπίστωσαν, ὅτι αὐτό ἦταν μήνυμα, ὅτι γεννήθηκε ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου Χριστός. Ἔτσι μετά ἀπό πολλές περιπέτειες καί κινδύνους ἔφτασαν στή Βηθλεέμ, γιά νά προσκυνήσουν τόν Χριστό καί νά τοῦ προσφέρουν δῶρα, χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν.
Οἱ μάγοι αὐτοί θά δικάσουν πολλούς ἀπό ἐμᾶς ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, γιά τρεῖς κυρίως λόγους. 
*Γιά νά συναντήσουν τόν Χριστό πῆγαν ἀπό τήν Περσία στήν Παλαιστίνη. Ἔκαναν μέ τά μέσα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης πάνω ἀπό δύο χιλιάδες χιλιόμετρα. Τώρα ἄς ὑποθέσουμε, ὅτι στήν πατρίδα μας ὑπῆρχε μία Ἐκκλησία καί αὐτή σέ ἀπόσταση χιλίων χιλιομέτρων ἀπό ἐμᾶς. Ποιός ποτέ θά πήγαινε στήν Ἐκκλησία; Κανείς, οὔτε ἕνας. Γιά τό χρῆμα ὁ ἄλλος πηγαίνει στήν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς. Γιά τόν γιατρό, γιά τήν ὑγεία τοῦ σώματος πηγαίνει στό ἐξωτερικό. Ἡ ἐκκλησία εἶναι λίγα μέτρα ἀπό τό σπίτι μας καί δέν πᾶμε. Ὁ πνευματικός εἶναι στά πόδια μας καί δέν πᾶμε. Οἱ μάγοι, γιά νά δοῦν τόν Χριστό, ἔκαναν δύο χιλιάδες χιλιόμετρα. Γι᾿ αὐτό θά δικάσουν ὅλους ἐκείνους, πού ἀκοῦνε τήν καμπάνα καί ἀδιαφοροῦν, δέν πᾶνε στήν ἐκκλησία.
*Θά μᾶς δικάσουν οἱ μάγοι καί γιά κάτι ἀκόμη.Ἔφεραν στό Χριστό πολύτιμα δῶρα. Γέμισαν τά σακιά τους μέ χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν. Μᾶς διδάσκουν μέ τήν ἐνέργειά τους αὐτή, ὅτι πρέπει νά εἴμαστε ἐλεήμονες. Ἄν ἔχουμε λίγα, νά δίνουμε ἀπό αὐτά τά λίγα. Ἄν ἔχουμε περισσότερα, νά δίνουμε περισσότερα. Πολλοί, καί στούς δύσκολους καιρούς πού ζοῦμε, ἔχουν καταθέσεις. Στενάζουν οἱ τράπεζες καί τά ταμιευτήρια ἀπό τό βάρος τῶν καταθέσεων. Χτυπάει τήν πόρτα τους ὁ φτωχός, τό ὀρφανό, ἡ ἐκκλησία, τό σχολεῖο καί αὐτοί δέν δίνουν τίποτε. Ὅλα γι᾿ αὐτούς, τίποτε γιά τόν ἄλλο, πού ἔχει πραγματική ἀνάγκη. Εἶναι χριστιανοί αὐτοί; Λέει ἡ Ἁγία Γραφή, αὐτός πού ἐλεεῖ φτωχόν, δανίζει στόν Θεό καί κάποια μέρα θά τά πάρει πίσω μέ μεγάλο τόκο.
*Οἱ μάγοι θά μᾶς ἐλέγξουν γιά ἕναν ἀκόμη λόγο. Ἐκεῖνοι ἀφοῦ εἶδαν τόν Χριστό, ἀφοῦ τόν γνώρισαν καί τόν προσκύνησαν, γύρισαν στήν πατρίδα τους, ἀλλά πῆραν κατ᾿ ἐντολήν τοῦ Θεοῦ ἄλλον δρόμο. Τί σημαίνει αὐτό γιά μᾶς; Ὅτι, ἀφοῦ πιστέψαμε στόν Χριστό, πρέπει νά ἀλλάξουμε τρόπον ζωῆς. Ὄχι πλέον στόν παλαιό δρόμο, πού βαδίζουν οἱ πολλοί, πού εἶναι δρόμος τῆς κακίας καί τῆς ἁμαρτίας. 
Ἀγαπητοί μου,
Οἱ μάγοι μᾶς φωνάζουν, ἀλλᾶξτε δρόμο. Στόν παλαιό δρόμο περιμένει ὁ νοητός ἡρώδης, ὁ διάβολος, πού θέλει νά σκοτώσει τήν ψυχή σας. Νά πάρουμε λοιπόν στό χέρι τήν ὁδό τῆς μετανοίας. Τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς καί τῆς πίστεως. Αὐτός εἶναι ὁ δρόμος τοῦ Χριστοῦ, ὁ δρόμος πού θά μᾶς βγάλει στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.-
http://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/12/blog-post_582.html?m=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...