Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

«ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ “ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟ”»-1 (Ὁ ὁσιακὸς καὶ μαρτυρικὸς μοναχὸς Νικόδημος Γρηγοριάτης)


Ἀπὸ τὸ περιοδ. τῆς Ἱ. Μονῆς Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους «Ὅσ. Γρηγόριος»

.              Πέρασαν ἤδη τέσσερα χρόνια ἀπ’ τὴ μέρα ποὺ ὁ π. Νικόδημος Γρηγοριάτης μὲ τὸ μαρτυρικό του τέλος ἐπισφράγισε τὴν ὁσιακὴ ζωή του καὶ ἡ ἐλπίδα του γέμισε μ’ ἀθανασία. Δαπάνησε ὁλόκληρη τὴν ζωή του στὴν ἁγία ταπείνωση ποὺ γεννοῦσε μέσα του δίψα ἀκόρεστη γι’ ἀγάπη.
.              Ὅταν ὁ θεράπων ἰατρὸς ἔθεσε ἐνώπιόν του τὸ δίλημμα «μεταμόσχευση καρδιᾶς ἢ θάνατος» ἐκεῖνος ἐπέλεξε αὐτὸ ποὺ ὑπαγόρευε ἡ μέχρι θανάτου ἀγαπῶσα καρδιά του.
.              «Θέλω νὰ ζήσω. Βάλτε μου τὴν τεχνητὴ καρδιὰ ἢ ὅ,τι ἄλλο τεχνικὸ μέσο διαθέτει ἡ ἐπιστήμη. Ὅμως ποτὲ δὲν πρόκειται νὰ δεχθῶ μία καρδιὰ ποὺ θὰ προέρχεται ἀπὸ ἕναν “ἐγκεφαλικὰ νεκρό”, ὁ ὁποῖος γιὰ μένα δὲν εἶναι νεκρὸς ἀλλὰ ζῶν καὶ βαρύτατα πάσχων ἀσθενής».
.              Ὅσοι ζήσαμε ἀπὸ κοντὰ τὸν π. Νικόδημο ξέραμε πὼς ἦταν ἕτοιμος ἀπὸ καιρὸ γιὰ αὐτὴ τὴ μαρτυρία Ἀγάπης ποὺ καρποφόρησε καὶ τὸ μαρτύριό του. Εἶναι πολλὰ τὰ θαυμαστὰ ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ὁσιακὴ ζωή του.

.              Μέχρι νὰ ’ρθεῖ ἡ ὥρα ὅλα αὐτὰ νὰ φανερωθοῦν πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὠφέλεια τῶν συνανθρώπων μας, θὰ σταχυολογήσουμε ἁπλῶς τὶς πρῶτες συγγραφικές ἀντιδράσεις μετὰ τὸ μαρτυρικό του τέλος. Εὐχή μας εἶναι ὁ Παντεπόπτης Θεός, σύντομα νὰ φανερώσει τὴν κεκρυμμένη ἀπὸ τὸν κόσμο σταυροαναστάσιμη μοναχική του ζωή.
.              Θὰ κλείσουμε αὐτὸ τὸ σύντομο σημείωμα ἀντιπροσφέροντάς του τὸν χαιρετισμὸ μὲ τὸν ὁποῖο ἐκεῖνος μᾶς στήριζε καὶ μᾶς ἐμψύχωνε πάντα:Νὰ χαίρεστε πάτερ Νικόδημε! Νὰ χαίρεστε πάτερ Νικόδημε καὶ τώρα καὶ πάντα!

«Ἕνα λουλούδι στὸν Τάφο τοῦ ἀδελφοῦ π. Νικοδήμου» 

.           Στὶς 23-1-2009 (Π.Ἡμ.) ἐκοιμήθη ὁ πολυαγαπητός μας ἀδελφὸς π. Νικόδημος στὸ Ὠνάσειο νοσοκομεῖο καὶ στὶς 24-1-2009 ἔγινε ἡ κηδεία του στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Μετανοίας του.
.              Τὰ συναισθήματα μεικτά. Λύπη βαθειὰ γιὰ τὴν κοίμηση καὶ τὸν ἀποχωρισμὸ νέου ἀδελφοῦ καὶ χαρὰ διότι ἡ ψυχή μας αἰσθάνεται ὅτι πῆγε κοντὰ στὸν Χριστό μας.
.               Ποτέ δὲν θὰ ξεχάσουμε τὴν μεγάλη του ἀγάπη γιὰ ὅλους μας, τὴν ἀνεξικακία του, τὴν ἐγκράτειά του, τὴν μεγάλη ὑπομονὴ στὶς δύσκολες περιστάσεις τῆς ζωῆς του καὶ κυρίως τὸ ὁσιακὸ τέλος του μὲ δοξολογία στὸν Θεό, χωρὶς ἴχνος δυσαρέσκειας ἢ ἐρωτηματικῶν, ἀλλὰ μὲ μεγάλη Πίστι ἔλεγε πάντοτε νὰ γίνεται τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
.              Ἀπό παιδὶ 18 ἐτῶν μόλις τελείωσε τὸ λύκειο, μέχρι 54 ἐτῶν ποὺ ἐκοιμήθη, 35 ὁλόκληρα χρόνια τέλειος ὑποτακτικὸς σὲ ὅλα, καλλιέργησε ὅλες ἀνεξαιρέτως τὶς ἀρετὲς στὸ μέγιστο βαθμό, γι’ αὐτὸ καὶ ἠξιώθη μεγάλων εὐλογιῶν καὶ ἀνωτέρων πνευματικῶν καταστάσεων καὶ ἐμπειριῶν.
.              Ἐπειδὴ γνωρίζω ὅτι ἡ ταπεινὴ ψυχή του δὲν θέλει ἐπαίνους, γι’αὐτὸ τὰ περιγράφω γενικὰ καὶ οἱ καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι καταλαβαίνουν περισσότερα.
.              Ἄλλοι πιὸ εἰδήμονες στὰ πνευματικὰ θέματα ἐλπίζω νὰ γράψουν λεπτομερῶς γιὰ τὴν ὁσιακὴ βιωτή του. Ποτὲ δὲν διανοήθηκε νὰ κάνει κάτι χωρὶς εὐλογία ἢ κάποια παραχώρηση στὴν τέλεια κι ἄνευ ὅρων ὑπακοή του στὸν Γέροντα.
.               Παρηγοροῦσε ὅλους ἡ εὐαίσθητη καρδιά του, ἀπὸ τὸν Γέροντα καὶ τοὺς πατέρες μέχρι τὸν κάθε ἐπισκέπτη καὶ πτωχό. Μὲ πόθο μεγάλο διάβαζε καὶ λάτρευε τὸν ἅγιο Συμεὼν τὸ Νέο Θεολόγο καὶ τὸν ὅσιο Ἰσαάκ.
.               Ὁ ἀδελφός του Παρασκευᾶς σκοτώθηκε νέος σὲ τροχαῖο δυστύχημα, ὁ πατέρας του Χρῆστος πέθανε ἀπὸ τὴν λύπη του μὲ καρκίνο στὸν πνεύμονα. Ἀπέμεινε μόνη ἡ μητέρα του Χρυσούλα μὲ προβλήματα ἀναπνευστικὰ καὶ μὲ κλονισμένη ὑγεία.
.              Μὲ εὐλογία τοῦ σεβαστοῦ Γέροντός μας ὁ π. Νικόδημος ἐπὶ πολλὰ ἔτη μὲ ὑπομονὴ καὶ προθυμία διηκόνησε στὸν Πειραιὰ τὴν ἁπλουστάτη καὶ ἐνάρετη κ. Χρυσούλα μέχρι τὸ εὐλογημένο τέλος της.
.              Ἡ εὐαίσθητη καρδιά του ποὺ εἶχε ἀπὸ χρόνια προβλήματα σταμάτησε νὰ κτυπᾶ στὶς 23-1-2000 (Π. Ἡμ.) στὸ Ὠνάσειο νοσοκομεῖο, ὅπου νοσηλευόταν συχνὰ κι ὅπου ὅλοι τὸν ἀγαποῦσαν πολύ. Καλὴ ἀντάμωση π. Νικόδημε!

Ὁ ὑποτακτικός σου στὴν Τραπεζαρία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας:
Μοναχὸς Ἰσαὰκ Γρηγοριάτης

ΠΗΓΗ «ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ»
http://christianvivliografia.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...