Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Μητ. Πειραιώς για την Κυριακή της Ορθοδοξίας 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4518476 e-mail: impireos@hotmail.com
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Πειραιεύς 4 Μαρτίου 2014
HELÉNICA DEMOCRACIA SANTA METRÓPOLIS DEL PIREO
CIRCULAR PASTORAL DE SU EMINENCIA SERAFIM, METROPOLITA DE PIREO, 4 Marzo 2014.

SOBRE EL DOMINGO DE LA ORTODOXIA 2014
ΕΠΙ ΤΗι ΚΥΡΙΑΚΗι ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2014
Bien amados hijos míos Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,
Hoy Domingo de la Ortodoxia, todos los Ortodoxos Cristianos celebramos nuestra identidad, nuestra ontología que no es otra cosa que la fe Ortodoxa. ¡Alegraos y regocijaos porque el Santo Dios Trinitario nos ha inundado con Su Jaris (gracia, energía increada), nos ha donado la gran bendición y honor y nos ha consolidado con la máxima garantía, ventaja y privilegio de ser Ortodoxos, creer Ortodoxamente y pertenecer a la única arca de salvación, la Una, Santa, Católica y Apostólica Iglesia Ortodoxa! Por eso debemos estar dando gracias interrumpidamente día y noche al glorificado Dios Trinitario por esta gran donación hacia nosotros Sus siervos indignos y viles.
Σήμερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἑορτάζουμε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τήν ταυτότητά μας, τό εἶναι μας, τήν ὀντολογία μας, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη.
Χαίρετε καί ἀγαλλιάσθε, διότι ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός ἐπεδαψίλευσε τήν Χάριν Του πρός ἐμᾶς καί μᾶς χάρισε τήν μεγίστη εὐλογία καί τιμή, μᾶς κατοχύρωσε μέ τό μέγιστο ἐχέγγυο, προνόμιο καί πλεονέκτημα νά εἴμαστε Ὀρθόδοξοι, νά πιστεύουμε Ὀρθόδοξα καί νά ἀνήκουμε στήν μοναδική κιβωτό σωτηρίας, τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Γι’αὐτό καί χρεωστικῶς ὀφείλουμε νά προσφέρουμε νυχθημερόν ἀδιάλειπτες εὐχαριστίες πρός τόν ἐν Τριάδι δοξαζόμενον Θεόν γι΄αὐτή τή μεγίστη δωρεά Του πρός ἐμᾶς τούς ἀναξίους καί ἀχρείους δούλους Του.
   
La Iglesia Ortodoxa que es Una, Santa, Católica y Apostólica es la única, irrepetible e histórica Iglesia, es limpia, pura e inmaculada; y ora por la unidad de todo el mundo, queriendo que toda la creación resulte dentro a la Santa Trinidad.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, πού εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, εἶναι ἡ μοναδική, ἀνεπανάληπτη καί ἱστορική Ἐκκλησία, εἶναι καθαρή, ἁγνή και ἄμωμος, καί προσεύχεται γιά τήν ἑνότητα τοῦ σύμπαντος κόσμου, θέλοντας νά καταλήξει ἡ σύμπασα κτίση καί δημιουργία μέσα στήν Ἁγία Τριάδα.
Por supuesto que la Iglesia Ortodoxa principalmente no es una religión sino apocalipsis (revelación). Tampoco es una herejía cristiana. Religión es un intento antropocéntrico de suavizar y agradar a Dios o cualquiera de los dioses, para que cada uno pueda sentir seguridad y paz psicológica y finalmente interpretar la muerte. Religión también es la satisfacción de la justicia divina del egoísmo picado de Dios por parte del hombre de forma pasional. Religión es el fenómeno del movimiento del hombre hacia lo Divino. El hombre en busca de Dios. “Sin embargo, la Iglesia no propone el movimiento del hombre hacia el Dios, sino el movimiento de Dios hacia el hombre. No se edifica con la búsqueda religiosa del hombre, sino con la apocálipsis (revelación) de Dios que llama o invita al hombre a posicionarse análoga ante él. Desde este aspecto el Cristianismo Ortodoxo es apocálipsis y no religión. Pero ya con la posición del hombre ante la apocálipsis de Dios se presenta también el fenómeno de la religión. Pero la característica en este caso es que la religión se proyecta como un fenómeno segundario. Ya no es un movimiento para encontrar a Dios, sino un intento de vivir su apocálipsis”.
Βέβαια, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι κατά κύριο λόγο θρησκεία, ἀλλά ἀποκάλυψη. Οὔτε εἶναι χριστιανική αἵρεση. Θρησκεία εἶναι μία ἀνθρωποκεντρική προσπάθεια ἐξευμενίσεως τοῦ Θεοῦ ἤ τῶν ὁποιωνδήποτε θεῶν, γιά νά νοιώθει ὁ ἑκάστοτε ἄνθρωπος ἀσφάλεια καί ψυχολογική εἰρήνη καί γιά νά ἑρμηνεύσει τελικά τόν θάνατο. Θρησκεία, ἐπίσης, εἶναι ἀνθρωποπαθῶς ἡ ἱκανοποίηση τῆς θείας δικαιοσύνης τοῦ προσβληθέντος ἐγωισμοῦ τοῦ Θεοῦ. Θρησκεία εἶναι τό φαινόμενο τῆς κινήσεως τοῦ ἀνθρώπου πρός τό Θεῖο. Ὁ ἄνθρωπος ἀναζητᾶ τόν Θεό. «Ἡ Ἐκκλησία, ὅμως, δέν προτάσσει τήν κίνηση τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό, ἀλλά τήν κίνηση τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο. Δέν οἰκοδομεῖται μέ τή θρησκευτική ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά μέ τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, πού προσκαλεῖ τόν ἄνθρωπο σέ ἀνάλογη τοποθέτηση ἀπέναντί του. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανισμός εἶναι ἀποκάλυψη καί ὄχι θρησκεία. Ἀλλά, ἤδη, μέ τήν τοποθέτηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ παρουσιάζεται καί τό φαινόμενο τῆς θρησκείας. Τό χαρακτηριστικό, ὅμως, στήν περίπτωση αὐτή εἶναι ὅτι ἡ θρησκεία προβάλλει ὡς δευτερογενές φαινόμενο. Δέν εἶναι, πλέον, ἡ κίνηση γιά τήν εὕρεση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἡ προσπάθεια γιά τήν βίωση τῆς ἀποκαλύψεώς του».
Por los tanto la Ortodoxia en primer lugar precisamente es apocálipsis (revelación), no es religión. La Ortodoxia es la apocálipsis (revelación) de la única, personificada, perfecta, salvífica y divina verdad en la treántrica persona del humanizado Θεάνθρωπο (zaánzropo Dios y hombre), Señor y Dios, Sanador y Salvador nuestro Jesús Cristo. El Santo Dios Trinitario se apocalipta (revela) a través de la segunda persona de la Santa Trinidad, del Hijo y Logos increado de Dios.
Herejía cristiana es deshacer y tergiversar parcial o total la verdad y la agapi (amor, energía increada) del Dios Trinitario.
Ἄρα, ἡ Ὀρθοδοξία κατά πρῶτο λόγο, κατ’ ἀκρίβειαν εἶναι ἀποκάλυψη, δέν εἶναι θρησκεία. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῆς μοναδικῆς, προσωποποιημένης, τελείας, σωτηριώδους καί θεϊκῆς ἀληθείας ἐν τῶ θεανδρικῶ προσώπω τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεανθρώπου Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀποκαλύπτεται ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός μέσω τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.
Χριστιανική αἵρεση εἶναι ἡ μερική ἤ καί ἡ ὁλοσχερής ἀναίρεση καί καθαίρεση τῆς ἀληθείας καί τῆς ἀγάπης τοῦ ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Por lo tanto, la Ortodoxia no es una organización o asociación ni un partido político, tampoco una filosofía, sino el Cuerpo del Cristo vivo y organismo teantrópino (divino-humano). La Iglesia Ortodoxa es el redentor Cristo, la Madre del redentor Cristo y los amigos de Él. La Iglesia Ortodoxa no tiene ninguna relación con las religiones y las herejías. Es la Realeza increada de los Cielos, el Paraíso terrenal y el celeste. En definitiva la Ortodoxia es la Realeza increada, hecho que lo confesamos todos los Ortodoxos con la frase inaugural de la Divina Liturgia: “Bendita sea la Realeza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.
Ἑπομένως, Ὀρθοδοξία δέν εἶναι ὀργάνωση, οὔτε σωματεῖο, οὔτε πολιτικό κόμμα, οὔτε φιλοσοφία, ἀλλά εἶναι τό Σῶμα τοῦ ζῶντος Χριστοῦ, θεανθρώπινος ὀργανισμός. Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι λυτρωτής Χριστός, Μητέρα τοῦ λυτρωτοῦ Χριστοῦ καί οἱ φίλοι του λυτρωτοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἔχει καμμία σχέση μέ θρησκεῖες καί αἱρέσεις. Εἶναι Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, Παράδεισος ἐπίγειος καί ἐπουράνιος. Σέ τελική ἀνάλυση ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι Βασιλεία, γεγονός τό ὁποῖο ὁμολογοῦμε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι μέ τήν ἐναρκτήρια φράση τῆς Θείας Λειτουργίας, δηλ. μέ τό «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» .
Con base lo anterior, pues, la Ortodoxia no debe ser relegada al ámbito de la religión, porque es arrastrada involuntariamente, cuando no debemos hacerlo, en interminables marañas de reuniones y conferencias inter-religiosas. Puesto que la Ortodoxia no es una religión no tiene ningún sitio en el batiburrillo y revoltillo pan-herético inter-religioso.
Μέ βάση, λοιπόν, τά ἀνωτέρω δέν θά πρέπει νά ὑποβιβάζεται Ὀρθοδοξία στό ἐπίπεδο τῆς θρησκείας, διότι τότε σύρεται ἀκουσίως καί ὡς μή ὤφειλε στό ἀτελείωτο κουβάρι τῶν διαθρησκειακῶν συναντήσεων καί διασκέψεων. Ἐφόσον, ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι θρησκεία, δέν θά πρέπει νά ἔχει καμμία θέση ἀνάμεσα στό παναιρετικό συνονθύλευμα τοῦ διαθρησκειακοῦ συμφυρμοῦ.
¡El ecumenismo es un movimiento mundial del Sionismo Internacional que su único propósito es la conquista y el dominio universal político y religioso! El Ecumenismo religioso es un movimiento para la unión, en la primera etapa de todas las herejías de Occidente con la Ortodoxia sin la fe común Ortodoxa y las máximas diferencias doctrinales permanentes; y la segunda etapa es la unión de todas las religiones en una construcción monstruosa, en una Pan-religión o una religión universal. Pero su propósito en última instancia dentro de este crisol es hacer desaparecer y eliminar el Cristianismo y sobre todo la Ortodoxia que contiene la Verdad. ¡Pero su propósito definitivo es, en la fase final de su plan tenebroso, sustituir la adoración a Dios Uno con la adoración al Satanás! La Pan-religión se expresa con las tres letras “MRA”. El MRA es una palabra del antiguo egipcio y empezó a utilizarse desde el siglo 13º adC, desde la época de Faraó Amenjotep, quien intentó abolir todos los falsos dioses y micro-herejías y fundirlas en una religión unificada con un Dios.
Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ἕνα παγκόσμιο κίνημα τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ, τό οποῖο ἔχει ὡς μοναδικό σκοπό τήν πολιτική καί θρησκευτική κατάκτηση τῆς Οἰκουμένης! Ὁ θρησκευτικὸς Οἰκουμενισμὸς εἶναι κίνηση γιὰ τὴν ἕνωση σέ πρώτο στάδιο τῶν αἱρέσεων τῆς Δύσεως μέ τήν Ὀρθοδοξία, χωρίς τήν κοινή Ὀρθόδοξη πίστη καί μέ παραμένουσες τίς μέγιστες δογματικές διαφορές, καὶ σέ δεύτερο στάδιο γιὰ τὴν ἕνωση ὅλων τῶν θρησκειῶν σ’ ἕνα τερατῶδες κατασκεύασμα, σέ μία Πανθρησκεία. Τελικὸ, ὅμως, σκοπὸ ἔχει νὰ ἐξαφανίσει, μέσα σ’ αὐτό τὸ χωνευτήρι, τὸν Χριστιανισμὸ καὶ ἰδίως τὴν Ὀρθοδοξία, ποὺ κατέχει τὴν Ἀλήθεια. Σκοπεύει δὲ στὴν τελικὴ φάση τοῦ σκοτεινοῦ του σχεδίου νὰ ἀντικαταστήσει τὴν λατρεία τοῦ ἑνός Θεοῦ, μὲ τὴν λατρεία τοῦ Σατανᾶ! Ἡ Πανθρησκεία ἐκφράζεται μέ τά τρία γράμματα «MRA» (Ἔμ Ἄρ Ἐι). Τό «MRA» (Ἔμ Ἄρ Ἐι) εἶναι λέξη ἀρχαίας αἰγυπτιακῆς προελεύσεως καί ἄρχισε νά χρησιμοποιεῖται τόν 13ο π.Χ. αἰῶ., ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ Φαραώ Ἀμενχοτέπ, ὁ ὁποῖος προσπάθησε νά καταργήσει ὅλους τους αἰγυπτίους ψευδοθεούς καί τίς μικροαιρέσεις καί νά τίς συγχωνεύσει σέ μία ἑνιαία θρησκεία μέ ἕνα Θεό .
La pan-herejía del ecumenismo inter-religioso profesa que todas las religiones son lo mismo. No es solamente el Cristianismo el camino de la salvación. La salvación la puede uno encontrar también en el islamismo, en el judaísmo, en el hinduismo y en el budismo, incluso en la idolatría. Todas las religiones son diferentes vías de salvación. De esta manera se busca una pseudo-unión de todas las religiones en una religión universal o pan-religión. La tendencia general es que se vea que no existen diferencias dogmáticas entre las religiones y que todas ellas esencialmente son lo mismo.
παναίρεση τοῦ διαθρησκειακοῦ οἰκουμενισμοῦ πρεσβεύει ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τό ἴδιο. Δέν εἶναι μόνον Χριστιανισμός μόνη ὁδός σωτηρίας. Τήν σωτηρία μπορεῖ κανείς νά τήν βρεῖ καί στόν Μουσουλμανισμό καί στόν Ἰουδαϊσμό καί στόν Ἰνδουϊσμό καί στόν Βουδισμό ἀκόμη καί στήν εἰδωλολατρεία. Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι διαφορετικοί ὁδοί σωτηρίας. Μέ τόν τρόπο αὐτόν γενική τάση εἶναι νά φανεῖ ὅτι δέν ὑπάρχουν δογματικές διαφορές ἀνάμεσα στίς θρησκεῖες, ὅτι οἱ θρησκεῖες οὐσιαστικά εἶναι ἴδιες.
Las posiciones anteriores inter-religiosas engañosas las acepta también el movimiento de laNueve Era del Acuario”, es decir, del Anticristo que promueve la Pan-religión, según el cual no hay una sola verdad. Dicen los de la “Nueva Era o New Age”: “Cree lo que quieras, pero que no sea monódromo o camino único, es decir, no creer que sólo tú tienes la verdad y sólo tu fe es la correcta. Todas las religiones son vías igualmente correctas que conducen al mismo propósito y fin. Las religiones son formas, Dios es la esencia”. Pero esto es dogmatismo plural. En realidad los de la “Nueva era o New Age” creen y predican que los Cristianos puesto que monopolizamos la verdad somos seres subdesarrollados. En el fondo ellos creen que se encuentran a un nivel superior de desarrollo porque son los hombres de la “New Age”, en cambio nosotros los Cristianos estamos al nivel inferior. Por lo tanto no somos iguales. Nosotros los Ortodoxos estamos considerados por ellos como “atascados, pegados a la vieja época de Cristo” con el resultado que nos calumnien como fanáticos, intolerantes, racistas y fundamentalistas.
Τίς παραπάνω πλανεμένες πανθρησκειακές θέσεις ἀσπάζεται καί τό κίνημα τῆς «Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου», δηλ. τοῦ Ἀντιχρίστου, πού προωθεῖ τήν Πανθρησκεία, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο δέν ὑπάρχει μία καί μόνη ἀλήθεια. Λένε οἱ τῆς «Νέας Ἐποχῆς» : «Πίστευε ὅ,τι θέλεις, ἀλλά νά μήν εἶναι μονόδρομος, μή νομίζεις δηλαδή ὅτι μόνον ἐσύ ἔχεις τήν ἀλήθεια καί ὅτι μόνον ἡ δική σου πίστη εἶναι σωστή.  Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι δρόμοι ἐξ ἴσου σωστοί, καί ὁδηγοῦν στόν ἴδιο σκοπό, στό ἴδιοι τέρμα. Οἱ θρησκεῖες εἶναι μορφές, ὁ Θεός εἶναι οὐσία». Αὐτό, ὅμως, εἶναι δογματικός πλουραλισμός. Οἱ νεοεποχίτες στήν πραγματικότητα πιστεύουν καί διακηρύσσουν ὅτι οἱ Χριστιανοί, ἐφ’ὅσον μονοπωλοῦμε τήν ἀλήθεια, εἴμαστε κατώτερα ἐξελιγμένα ὄντα. Κατά βάθος πιστεύουν ὅτι αὐτοί βρίσκονται σέ ἀνώτερο ἐξελικτικό ἐπίπεδο, ἐπειδή εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἐνῶ ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί βρισκόμαστε σέ κατώτερο ἐπίπεδο. Ἄρα, δέν εἴμαστε ἴσοι. Ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι, θεωρούμαστε «κολλημένοι στήν παλαιά ἐποχή τοῦ Χριστοῦ» μέ ἀποτέλεσμα νά μᾶς συκοφαντοῦν ὡς φανατικούς, μισαλλόδοξους, ρατσιστές καί φονταμενταλιστές .
Mientras que los gloriosos santos Apóstoles y Discípulos del Señor y todos nuestros Santos predican que el Cristo es el único camino de salvación –“YoSoY el camino, la verdad y la vida”- que el Cristo es la única Luz increada del mundo, tal y como psalmodiamos en la Divina Liturgiahemos visto la Luz verdadera y hemos recibido espíritu celeste”, que el Cristo es la apocálipsis (revelación) exclusiva de la verdad, él Mismo la misma Verdad, el Hijo y Logos (increado) de Dios y que después de Cristo no hay otra verdad, ¿ahora en la época contemporánea cuál es la tendencia que predomina? ¿Qué dice este nuevo engaño y estafa del diablo?
Ἐνῶ οἱ ἅγιοι ἔνδοξοι Ἀπόστολοι καί Μαθητές τοῦ Κυρίου καί ὅλοι οἱ ἅγιοί μας κηρύττουν ὅτι Χριστός εἶναι μόνη ὁδός σωτηρίας - «ἐγώ εἰμί ὁδός, ἀλήθεια καί ζωή»  - ὅτι Χριστός εἶναι τό μοναδικό Φῶς τοῦ κόσμου, ὅπως ψάλλουμε στή Θεία Λειτουργία «εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν πνεῦμα ἐπουράνιον», ὅτι Χριστός εἶναι ἀποκλειστική ἀποκάλυψη τῆς ἀληθείας, ἴδια Ἀλήθεια, Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὅτι δέν ὑπάρχει μετά ἀπό τόν Χριστό ἄλλη ἀλήθεια, τώρα στήν σύγχρονη ἐποχή ποιά εἶναι τάση, πού κυριαρχεῖ; Τί λέει αὐτή νέα ἀπάτη τοῦ διαβόλου;
Este nuevo engaño y estafa del diablo con los encuentros y las reuniones inter-religiosas utiliza la misma falsedad y mentira que utilizó el diablo para Adán y Eva. Entonces el diablo desmintió lo que el Dios había dicho a los primeros en ser creados y les dio su logos que no es logos de salvación, sino de catástrofe. Entonces el diablo dijo: “No hagáis caso lo que os dice Dios, no os dice la verdad; no os pasará nada si coméis la fruta prohibida”. Ahora con las reuniones inter-religiosas nos dice: “No hagáis caso lo que os dice el Evangelio de que sólo el Cristo es el único camino de salvación; las otras religiones también salvan, porque estas también creen al mismo Dios y enseñan los mismos principios y valores éticos.
Αὐτή ἡ νέα ἀπάτη τοῦ διαβόλου μέ τίς διαθρησκειακές συναντήσεις χρησιμοποιεῖ τό ἴδιο ψεῦδος, πού χρησιμοποίησε ὁ διάβολος στούς πρωτοπλάστους. Διέψευσε τότε ὅσα τούς εἶπε ὁ Θεός καί τούς ἔδωσε τόν δικό του λόγο, πού δέν εἶναι λόγος σωτηρίας, ἀλλά πτώσεως καί καταστροφῆς. Τότε ὁ διάβολος τούς εἶπε : «Μήν ἀκοῦτε τί σᾶς λέει ὁ Θεός. Δέν λέει τήν ἀλήθεια ὁ Θεός. Δέν θά πάθετε τίποτε, ἄν φᾶτε ἀπό τόν ἀπαγορευμένο καρπό». Τώρα μέ τίς διαθρησκειακές συναντήσεις μᾶς λέει :  «Μήν ἀκοῦτε τί σᾶς λέει τό Εὐαγγέλιο, ὅτι μόνον ὁ Χριστός εἶναι ἡ μοναδική ὁδός σωτηρίας. Καί οἱ ἄλλες θρησκεῖες σώζουν, γιατί κι αὐτές πιστεύουν στόν ἴδιο Θεό καί διδάσκουν τίς ἴδιες ἠθικές ἀρχές καί ἀξίες».
Si todos los gloriosos santos mártires tuvieran el mismo comportamiento y mentalidad que los actuales ecumenistas es seguro que compartirían y abrazarían también las demás religiones y serían simultáneamente cristianos y heterodoxos, puesto que serían dos formas distintas legales y válidas para la salvación. Pero el Cristianismo ortodoxo y los heterodoxos son cosas irreconciliables. Con esta mentalidad ecumenista, los gloriosos santos mártires no serían mártires de Cristo, no serían laureados de Cristo, no celebraríamos su onomástica ni tendríamos ejemplos de imitación. Todos los gloriosos santos mártires y neomártires han dado su sangre para nuestra fe y nuestra Ortodoxia. Toda esta mentalidad y actividad de “Nuevo orden y New Age” que promueve y presenta supuestamente que todas las religiones, todas las herejías y todas las creencias son iguales, constituye una violación del Evangelio y una blasfemia contra los gloriosos santos mártires. Si todas las religiones son lo mismo, ¿por qué los Santos han testimoniado y martirizado dando sus sangres? ¿No han sido mártires para nuestra santa Ortodoxia y nuestra santa fe? ¿Por qué no adoraron cualquier otra religión?
Ἄν ὅλοι οἱ  ἅγιοι ἔνδοξοι μάρτυρες εἶχαν τήν συμπεριφορά καί τή νοοτροπία τῶν σημερινῶν οἰκουμενιστῶν, σίγουρα θά ἀσπάζονταν καί τίς ἄλλες θρησκεῖες καί θά ἦταν ταυτόχρονα καί χριστιανοί καί ἐτερόθρησκοι, ἀφοῦ καί τά δύο θά ἦταν διαφορετικοί, ἀλλά ἔννομοι και ἔγκυροι τρόποι προσεγγίσεως τῆς σωτηρίας. Χριστιανισμός, ὅμως, καί ἑτεροδοξία εἶναι πράγματα ἀσυμβίβαστα. Μέ τήν οἰκουμενιστική αὐτή νοοτροπία, οἱ ἅγιοι ἔνδοξοι μάρτυρες δέν θά ἦταν μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, δέν θά στεφανόνωνταν ἀπό τόν Χριστό, οὔτε θά τούς ἑορτάζαμε, οὔτε θά τούς εἴχαμε παραδείγματα πρός μίμηση. Ὅλοι οἱ ἅγιοι ἔνδοξοι μάρτυρες καί νεομάρτυρες, ἔδωσαν τό αἷμα τους γιά τήν πίστη μας, γιά τήν ἁγία Ὀρθοδοξία. Ὅλη αὐτή ἡ νεοταξική, ἡ νεοεποχήτικη νοοτροπία καί δραστηριότης, ἡ ὁποία ἐπιδιώκει νά παρουσιάσει πώς δῆθεν ὅλες οἱ θρησκεῖες, ὅλες οἱ αἱρέσεις καί ὅλες οἱ πίστεις εἶναι τό ἴδιο, ἀποτελεῖ προσβολή τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά καί βλασφημία ἐναντίον τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων. Ἄν ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι τό ἴδιο, γιατί οἱ ἅγιοι μαρτύρησαν καί ἔδωσαν τό αἷμα τους; Γιά τήν ἁγία Ὀρθοδοξία μας, γιά τήν ἁγία πίστη μας δέν μαρτύρησαν; Καί γιατί δέν ἀπέφυγαν νά λατρεύσουν μία ὁποιαδήποτε θρησκεία;
Se hace, pues, comprensible que el ecumenismo inter-religioso viola y ofende el dogma fundamental de la única revelación y salvación del mundo a través de Jesús Cristo en relación con las religiones del mundo, con el resultado de que este sea el renacimiento del arrianismo. Esencialmente el ecumenismo inter-religioso es un nuevo arrianismo.
Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ὅτι διαθρησκειακός οἰκουμενισμός προσβάλλει τό θεμελιῶδες δόγμα τῆς μοναδικῆς στόν κόσμο ἀποκαλύψεως καί σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων διά Ἰησοῦ Χριστοῦ σέ σχέση μέ τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου , μέ ἀποτέλεσμα αὐτός νά ἀποτελεῖ ἀναβίωση τοῦ ἀρειανισμοῦ. Οὐσιαστικά, διαθρησκειακός οἰκουμενισμός εἶναι ἕνας νεοαρειανισμός.
Por lo tanto, el punto de vista de que todas las religiones tienen el mismo Dios y todas son iguales, no sólo es incorrecto sino peligroso, horroroso, traidor y una trampa mortal. Las religiones no tienen el mismo Dios. Más bien todas las religiones tienen dioses falsos, puesto que no creen al único verdadero Dios, al apocaliptado (revelado) Dios Trinitario, a la Santa Trinidad, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos principios generales religiosos no eliminan las enormes diferencias teológicas y dogmáticas. ¿Qué religión contiene la teología del Símbolo de la fe (o Credo)? ¿Qué religión enseña Triadología, Cristología, Espiritualidad (teología del Espíritu Santo o espiritulogía), Eclesiología, Santos Misterios, Resurrección de los muertos y Ascensión? ¿Qué religión tiene como Fundador al impecable Zeántropos (Dios y hombre) Redentor, Sanador y Salvador del mundo, Crucificado y Resucitado y que volverá otra vez para juzgar los vivos y los muertos? ¿Qué religión tiene única, incomparable e irrepetible enseñanza ética del Cristianismo Ortodoxo y la Tradición litúrgica?
ἄποψη, ἑπομένως, ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ἔχουν τόν ἴδιο Θεό καί εἶναι ἴδιες, εἶναι ὄχι μόνο ἐσφαλμένη, ἀλλά ἐπικίνδυνη, τρομακτική, προδοτική, παγίδα θανάτου. Δέν ἔχουν οἱ θρησκεῖες τόν ἴδιο Θεό. μᾶλλον ὅλες οἱ θρησκεῖες ἔχουν ψεύτικους θεούς, ἀφοῦ δέν πιστεύουν στόν μόνο ἀληθινό Θεό, στόν ἀποκαλυφθέντα Τριαδικό Θεό, στήν Ἁγία Τριάδα, στόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιον Πνεῦμα. Οἱ κάποιες γενικές θρησκειολογικές ἀρχές δέν ἐξουδετερώνουν τίς τεράστιες θεολογικές καί δογματικές διαφορές. Ποιά θρησκεία κατέχει τή θεολογία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως; Ποιά θρησκεία διδάσκει Τριαδολογία, Χριστολογία, Πνευματολογία, Ἐκκλησιολογία, Ἱερά Μυστήρια, Ἀνάσταση νεκρῶν καί Ἀνάληψη; Ποιά θρησκεία ἔχει Ἱδρυτή καί Θεμελιωτή τόν ἀναμάρτητο Θεάνθρωπο Λυτρωτή καί Σωτήρα τοῦ κόσμου, Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα καί πάλιν ἐρχόμενον κρίναι ζώντας καί νεκρούς; Ποιά θρησκεία ἔχει τήν ἀσύγκριτη, τή μοναδική καί ἀνεπανάληπτη ἠθική διδασκαλία τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανισμοῦ καί τή λειτουργική Παράδοση;
El ecumenismo inter-religioso proclama también que todas las religiones enseñan la justicia y la paz. Pero esto es incierto. Porque el Islam enseña la violencia, la jihad para su dominio, y la religión Judaica tiene como dogma “ojo por ojo y diente por diente”. Sólo la Iglesia Cristiana Ortodoxa enseña la agapi (amor, energía increada divina), la reconciliación, el perdón, la justicia, la paz y la humildad. Estas cosas le hacen distinguir no sólo de las anteriores dos religiones, sino también de la herejía del Papismo. El último ha organizado inquisiciones, ha quemado libros, ha participado en torturas, ha golpeado poblaciones, fue protagonista en guerras e hizo genocidios como en Croacia y Serbia. El Vaticano es un estado y su jefe es el papa. Sólo la Iglesia Cristiana Ortodoxa no ha utilizado ni utiliza tales métodos. La participación en las reuniones inter-religiosas son provocativas para el fiel laós (pueblo) Ortodoxo, porque le presentan como cómplice o culpable y la enseñanza cristiana como cómplice de los actos criminales que se hacen, sea en nombre del Islam, sea después de mandatos de centros u organizaciones, que han hecho también ser víctima de ellos el pueblo de Israel. ¿Por qué la Ortodoxia tiene que dialogar con ellos y emitir comunicados conjuntos sobre paz falsa o participar en eventos sobre las perspectivas del Islam, cuando el Islam protagoniza en acciones ilícitas y se encarga para la destrucción de estados cristianos?
διαθρησκειακός οἰκουμενισμός πρεσβεύει, ἐπίσης, ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες διδάσκουν τήν δικαιοσύνη καί τήν εἰρήνη.  Αὐτό, ὅμως, δέν ἰσχύει. Διότι, τό Ἰσλάμ, διδάσκει τήν βία, τόν ἱερό πόλεμο ἐναντίον τῶν ἀπίστων μή μουσουλμάνων, τό τζιχάντ γιά τήν ἐπικράτησή του καί Ἰουδαϊκή θρησκεία ἔχει ὡς δόγμα τό «ὀφθαλμόν ἀντί ὀφθαλμοῦ καί ὀδόντα ἀντί ὀδόντος». Μόνο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διδάσκει τήν ἀγάπη, τήν συμφιλίωση, τήν συγχώρηση, τήν δικαιοσύνη, τήν εἰρήνη, τήν ταπείνωση. Αὐτά τήν κάνουν νά ξεχωρίζει ὄχι μόνο ἀπό τίς δύο προηγούμενες θρησκεῖες, ἀλλά καί ἀπό τήν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ. Ὁ τελευταῖος συνεκρότησε Ἱερές Ἐξετάσεις, ἔκαψε βιβλία, συμμετεῖχε σέ βασανιστήρια, ταλαιπώρησε πληθυσμούς, πρωταγωνίστησε σέ πολέμους καί προέβη σέ γενοκτονίες στήν Κροατία καί τή Σερβία. Μόνο ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική  Ἐκκλησία δέν χρησιμοποίησε τέτοιες μεθοδεύσεις. Ἡ συμμετοχή στίς διαθρησκειακές προκαλοῦν τόν πιστό Ὀρθόδοξο λαό, γιατί τόν παρουσιάζουν ὡς ἔνοχο καί τήν χριστιανική διδασκαλία ὡς συνένοχο στίς ἐγκληματικές πράξεις, οἱ ὁποῖες γίνονται εἴτε στό ὄνομα τοῦ Ἰσλάμ εἴτε κατόπιν ἐντολῆς κέντρων, τά ὁποία ἔχουν καταστήσει καί τόν λαό τοῦ Ἰσραήλ θύματά τους. Γιατί νά διαλέγεται ἡ Ὀρθοδοξία μαζί τους καί νά ἐκδίδει κοινές ἀνακοινώσεις περί ψευδοειρήνης ἤ νά συμμετέχει σέ ἐκδηλώσεις γιά τίς προοπτικές του Ἰσλάμ, ὅταν αὐτό πρωταγωνιστεῖ σέ ἐκνόμους ἐνέργειες καί μεθοδεύει τήν ἅλωση τῶν χριστιανικῶν κρατῶν;
El ecumenismo inter-religioso plantea paralelamente también la teoría de la coexistencia pacífica de las religiones. Pero esta teoría no es correcta. Coexistencia pacífica de las religiones significa cesar el kerigma del Evangelio y cese del Cristianismo como única Iglesia verdadera. Coexistencia pacífica de las religiones significa cooperación de la Iglesia Cristiana Ortodoxa para evitar conflictos ideológicos. Coexistencia pacífica de las religiones significa coexistencia armoniosa de la verdad con la mentira, del engaño y la falsedad, de la oscuridad con la luz increada de Cristo, el Cristo que es la Luz verdadera con el Diablo que es el protector de la oscuridad. Pero una coexistencia así es incomprensible, es luciférica (demoníaca).
διαθρησκειακός οἰκουμενισμός προβάλλει, παραλλήλως, τήν θεωρία περί εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν θρησκειῶν. θεωρία, ὅμως, αὐτή εἶναι ἐσφαλμένη. Εἰρηνική συνύπαρξη τῶν θρησκειῶν σημαίνει παύση τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου καί κατάργηση τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς τῆς μόνης ἀληθινῆς Ἐκκλησίας. Εἰρηνική συνύπαρξη τῶν θρησκειῶν σημαίνει συνεργασία τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας πρός ἀποφυγή ἰδεολογικῶν συγκρούσεων. Εἰρηνική συνύπαρξη τῶν θρησκειῶν σημαίνει ἁρμονική συνύπαρξη τῆς ἀληθείας μέ τήν πλάνη, τήν ἀπάτη καί τό ψεῦδος˙ τοῦ φωτός μέ τό σκότος, τόν ζόφο μέ τό ἔρεβος˙ τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι τό Φῶς τό ἀληθινό, μέ τόν Διάβολο, πού εἶναι τοῦ σκότους ὁ προστάτης. Τέτοια, ὅμως, συνύπαρξη δέν εἶναι νοητή, ἀλλά ἑωσφορική εἰσήγηση.
El Cristo ha dado la orden que se proclame al mundo Su Iglesia como la única verdadera y perfecta. También dijo: “No penséis que he venido a poner paz en la tierra sino espada”. Con este logos el Cristo por supuesto que no está en contra de la paz y a favor de la guerra, sino que da a entender que la Iglesia dividirá a los hombres, puesto que unos creerán y otros no, y los no creyentes combatirán a los fieles. La predicación del Evangelio necesariamente trae conflictos entre religiones, de la apocálipsis de Dios por un lado y de las falsas por otro lado. El apóstol Pablo dice que es hay casos que no es posible la paz. Este es el caso de la predicación del Evangelio y de la Iglesia Ortodoxa. En estos casos vale lo que dijo san Gregorio el Teólogo, que es preferible la guerra en vez de la paz. Porque una paz de este tipo nos separa de Dios. En nuestra época lo que se tiene que proyectar, promover y prevalecer principalmente no es el predominio de la paz mundana sino la metania y el retorno internacional de los heterodoxos en la Iglesia Ortodoxa, que tendrá como consecuencia el dominio de la divina, espiritual y real paz que no es otra que el mismo Cristo.
Ὁ Χριστός ἔδωσε ἐντολή νά κηρυχθεῖ στόν κόσμο ἡ Ἐκκλησία Του ὡς ἡ μόνη ἀληθινή καί τέλεια Ἐκκλησία. Ἐπίσης, εἶπε : «Μή νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπί τήν γῆν˙ οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλά μάχαιραν» . Μ’αὐτόν τόν λόγο ὁ Χριστός δέν τάσσεται, βέβαια, ἐναντίον τῆς εἰρήνης καί ὑπέρ τοῦ πολέμου, ἀλλά ἐννοεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία Του θά διχάσει τούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ ἄλλοι θά πιστεύσουν καί ἄλλοι δέν θά πιστεύσουν καί οἱ ἄπιστοι θά πολεμοῦν τούς πιστούς. Τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου ἀναγκαίως ἐπιφέρει σύγκρουση μεταξύ τῶν θρησκειῶν, τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ ἀπό τή μιά καί τῶν ψευδῶν ἀπό τήν ἄλλη. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει: «Εἰ δυνατόν τό ἐξ ὑμῶν μετά πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες» . Γιατί λέει «εἰ δυνατόν»; Γιατί ὑπάρχουν περιπτώσεις, κατά τίς ὁποῖες εἶναι ἀδύνατο τό εἰρηνεύειν. Τέτοια εἶναι ἡ περίπτωση τῆς κηρύξεως τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Σέ τέτοιες περιπτώσεις ἰσχύει αὐτό, πού εἶπε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὅτι εἶναι προτιμότερος ἀπό τήν εἰρήνη ὁ πόλεμος. Γιατί, μιά τέτοια εἰρήνη χωρίζει ἀπό τόν Θεό. Αὐτό, πού πρέπει νά προβληθεῖ καί νά προταχθεῖ πρωτίστως στήν ἐποχή μας, δέν εἶναι ἡ ἐπικράτηση τῆς κοσμικῆς εἰρήνης, ἀλλά ἡ μετάνοια καί ἡ παγκόσμια ἐπιστροφή τῶν αἱρετικῶν καί τῶν ἑτεροδόξων στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, πράγμα πού θά ἔχει ὡς ἀπόρροια τήν ἐπικράτηση τῆς ἔνθεης, τῆς πνευματικῆς καί τῆς ὄντως εἰρήνης, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό.
Además, el ecumenismo inter-religioso apoya la idea de que el Islam y el Judaísmo son religiones monoteístas y reveladoras. Y esta opinión es incorrecta, porque no creen al único Dios Trinitario ni aceptaron alguna vez alguna apocálipsis de Dios. Al contrario reciben y aceptan apocálipsis de otra parte, del diablo tal y como se demuestra al Corán que insulta al encarnado Logos increado de Dios, como creación repitiendo la herejía del Arriano y del Talmud y la Cábala que insultan al Sanador y Salvador Cristo y glorifican al Satanás.
Ἐπιπροσθέτως, διαθρησκειακός οἰκουμενισμός ὑποστηρίζει τήν ἄποψη ὅτι τό Ἰσλάμ καί Ἰουδαϊσμός εἶναι μονοθεϊστικές καί ἀποκαλυπτικές θρησκεῖες. Καί αὐτή ἡ θέση εἶναι λανθασμένη, διότι οὔτε πιστεύουν στόν μόνο ἀληθινό Τριαδικό Θεό, οὔτε δέχθηκαν ποτέ κάποια ἀποκάλυψη ἀπ’Αὐτόν. Ἀντιθέτως, δέχονται ἀποκάλυψη ἀπό κάπου ἀλλοῦ, τόν διάβολο ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τό Κοράνιο πού ὑβρίζει τόν ἐνσαρκωθέντα Θεόν Λόγον ὡς κτίσμα ἐπαναλαμβάνοντας τήν αἵρεσι τοῦ Ἀρείου καί ἀπό τό Ταλμούδ καί τήν Καμπαλᾶ πού καθυβρίζουν τόν Σωτῆρα Χριστό καί ἐξυμνοῦν τόν Σατανᾶ.
Por último, el ecumenismo inter-religioso busca la mal llamada catarsis o limpieza de los textos litúrgicos, es decir, la suspensión de todas las referencias supuestamente ofensivas a otras religiones, (ver en relación, elogios al epitafio del Gran Cuaresma, anatemas, teorías sobre la restauración del nombre del Judas y del pueblo judío). Pero, cualquier sustracción de datos de la Santa Escritura inspirada de Dios y los textos litúrgicos en nombre de la convergencia inter-religiosa es inaceptable y constituye herejía.
Τέλος, διαθρησκειακός οἰκουμενισμός ἐπιδιώκει τήν λεγομένη κάθαρση τῶν λειτουργικῶν μας κειμένων, δηλ. τήν ἀπάλειψη κάθε δῆθεν προσβλητικῆς ἀναφορᾶς στίς ἄλλες θρησκεῖες (σχ. βλ. ἐγκώμια ἐπιταφίου Μεγάλης Παρασκευῆς, ἀναθέματα, θεωρίες περί ἀποκαταστάσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰούδα καί τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ). Ὅμως, ὁποιαδήποτε ἀφαίρεση στοιχείων ἀπό τήν θεόπνευστη Ἁγία Γραφή καί τά ἱερά λειτουργικά κείμενα, ἐν ὀνόματι τῆς διαθρησκειακῆς συγκλίσεως, εἶναι ἀπαράδεκτος καί συνιστᾶ αἵρεση.

La adopción de posiciones del ecumenismo inter-religioso ha comenzado a cultivarse y a enseñarse desde el II pseudo-sínodo Vaticaneo de la para-sinagoga herética y religiosa del Papismo (1962-1965); y empezaron a ser promovidas y aplicadas por el Papa Juan Pablo II, quien se atrevió en Asís en el primer sínodo inter-religioso (1986) a convocar la reunión inter-religiosa donde oraron conjuntamente al mismo Dios falso todos los que allí participaron heterodoxos y hetero-religiosos. Al Vaticano y al papa entonces siguió el Consejo Internacional de las llamadas “iglesias”. Desgraciadamente estas inaceptables teorías susurran incluso algunos ecumenistas ortodoxos, quienes oran irregularmente con ellos y con toda esta caterva de la heterodoxia y la hetero-religiosidad, aplicando las decisiones sionistas, masónicas y papistas.
υἱοθέτηση τῶν θέσεων τοῦ διαθρησκειακοῦ οἰκουμενισμοῦ ἄρχισε νά καλλιεργεῖται καί νά διδάσκεται ἀπό τή Β' Βατικάνειο ψευδοσύνοδο τῆς αἱρετικῆς θρησκευτικῆς παρασυναγωγῆς τοῦ Παπισμοῦ (1962-1965) , νά προωθεῖται δέ καί νά ἐφαρμόζεται ἀπό τόν πάπα Ἰωάννη Παῦλο Β', ὁποῖος τόλμησε στήν Α' ἐν Ἀσίζη πανθρησκειακή σύνοδο (1986), νά συγκαλέσει τήν πρώτη πανθρησκειακή συνάντηση, ὅπου συμπροσευχήθηκαν στόν ἴδιο ψεύτικο Θεό ὅλοι οἱ ἐκεῖ συμπαραστάντες ἐτερόθρησκοι καί ἑτερόδοξοι. Τό Βατικανό καί τόν πάπα ἀκολούθησεν στή συνέχεια τό Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν λεγομένων «Ἐκκλησιῶν» . Δυστυχῶς, αὐτές τίς ἀπαράδεκτες θεωρίες τίς ὑποψυθυρίζουν, ἀκόμη καί οἰκουμενιστές ὀρθόδοξοι , οἱ ὁποῖοι ὅλως ἀντικανονικῶς συμπροσεύχονται μέ τόν συρφετό τῆς ἐτεροθρησκείας καί ἑτεροδοξίας, ἐφαρμόζοντες τίς σιωνιστικές, μασονικές καί παπικές ἀποφάσεις.
¿De verdad, cómo pueden participar en reuniones tipo Asís (2002, 2013) y a quién Dios co-rezan los ortodoxos ecumenistas con los representantes del Judaísmo y del Islamismo, cuando los dos no creen a la Santa Trinidad, al Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque el clero y el pueblo del judaísmo, que ha crucificado a Cristo y se le ha sustraído la Jaris (gracia, energía increada) y la bendición de Dios, por el horroroso Sionismo internacional ha cambiado el deísmo del Antiguo Testamento y los Profetas en vicioso Eosforismo (Luciferismo) con la demoníaca Cábala y el vulgar Talmud, obras de los demoníacos Rabinos del recaído Judaísmo y la obsesión de ellos sobre el dominio y gobierno internacional del esperado pseudomesías. En cambio la religión engañosa de pueblos el Islam, precursor del Anticristo, según san Juan el Damasceno, que engaña al pueblo con el falso dios Ala y su falso libro Corán que enseña la jihad, es decir, la guerra santa contra los infieles, que en esencia es una herejía cripto-judáica que niega la deidad de Cristo, Su muerte por Crucifixión, la Santa Cruz y Su Resurrección y la supervivencia de la herejía del Arrianismo.
Ἀλήθεια, πῶς μποροῦν νά συμμετέχουν σέ διαθρησκειακές συναντήσεις τύπου Ἀσίζης (2002, 2013) καί σέ ποιόν θεό συμπροσεύχονται οἱ ὀρθόδοξοι οἰκουμενιστές μέ ἐκπροσώπους τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί τοῦ Ἰσλαμισμοῦ, ὅταν ἀμφότεροι δέν πιστεύουν στήν Ἁγία Τριάδα, στόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιον Πνεῦμα; Διότι, μέν κλῆρος καί λαός τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, ὁποῖος σταύρωσε τόν Χριστό καί ἀπό τόν ὁποῖο ἀφαιρέθηκε Χάρις καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ, διά τοῦ φρικώδους διεθνοῦς Σιωνισμοῦ , μετήλλαξε τόν θεϊσμό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τῶν Προφητῶν σέ αἴσχιστο Ἐωσφορισμό μέ τήν διαμονική Καμπαλά καί τό χυδαῖο Ταλμούδ, ἔργα τῶν διαμονιώντων Ραββίνων τοῦ ἐκπεσόντος Ἰουδαϊσμοῦ καί τῆς ἰδεοληψίας τους περί τῆς παγκοσμίου κυριαρχίας καί διακυβερνήσης διά τοῦ ἀναμενομένου εἰσέτι ψευδομεσσία. δέ λαοπλάνος θρησκεία τοῦ Ἰσλαμισμοῦ, πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου, κατά τόν ὅσιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό , ποῦ πλανᾶ τόν λαό μέ τόν ψευδοθεό Ἀλλάχ, τόν ψευδοπροφήτη του Μωάμεθ καί τό ψευδοβιβλίο του τό Κοράνιο, πού διδάσκει τό τζιχάντ, δηλ. τόν ἱερό πόλεμο κατά τῶν ἀπίστων μή μουσουλμάνων, στήν οὐσία εἶναι κρυπτοϊουδαϊκή αἵρεση , πού ἀρνεῖται τήν θεότητα τοῦ Χριστοῦ, τόν Σταυρικό Του θάνατο, τόν Τίμιο Σταυρό καί τήν Ἀνάστασή Του καί ἱστορική ἐπιβίωση τῆς αἱρέσεως τοῦ Ἀρειανισμοῦ.  

Es trágico afirmar que el ecumenismo inter-religioso hoy en día está en auge. Cosas oídas por primera vez, impiadosas y acontecimientos horribles son los siguientes: a) la oferta del Corán en vez de la Santa Escritura y el Evangelio en musulmanes y calificación del Corán como “santo o sagrado”; b) encender la lámpara de siete brazos de los judíos, y c) el anuncio de la erección del templo inter-religioso para Cristianos, Musulmanes y Judíos en Berlín.
Εἶναι τραγική ἡ διαπίστωση ὅτι ὁ διαθρησκειακός οἰκουμενισμός στίς ἡμέρες μας βρίσκεται σ’ἕνα πρωτοφανῆ καί καινοφανῆ καλπασμό. Πρωτάκουστα, ἀσεβῆ καί φρικτά γεγονότα εἶναι: α) ἡ προσφορά τοῦ Κορανίου ἀντί τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τοῦ Εὐαγγελίου σέ μουσουλμάνους καί ὁ χαρακτηρισμός τοῦ Κορανίου ὡς «ἁγίου» , β) τό ἄναμα τῆς ἑπτάφωτης ἑβραϊκῆς λυχνίας, καί γ) ἡ ἀναγγελία περί ἀνεγέρσεως διαθρησκειακοῦ ναοῦ γιά Χριστιανούς, Μουσουλμάνους καί Ἑβραίους στό Βερολίνο .  
Enfrente la pan-herejía singretista del ecumenismo inter-religioso proponemos la enseñanza de nuestra Iglesia Ortodoxa, que es el único camino de salvación de los hombres, es la fe en la Santa Trinidad a la obra y enseñanza de nuestro Señor Jesús Cristo que continúan en Su Cuerpo, la Una Santa, Católica y Apostólica Iglesia Ortodoxa. El Cristo es la única luz (increada) verdadera, no hay otras luces para iluminarnos, ni otros nombres que pueden salvarnos. “No hay en otro salvación ni otro nombre que haya sido dado por el cielo para los hombres que puede sanarnos y salvarnos”. Todas las otras creencias, todas las religiones que ignoran y no confiesan a Cristo “que ha venido en cuerpo y carne”, son creaciones humanas y obras del diablo que no conducen a la verdadera teognosía y renacimiento a través del divino Misterio del Bautismo, sino que engañan a los hombres y les conducen a la perdición. Los cristianos Ortodoxos creyendo a la Santa Trinidad no tenemos el mismo Dios con ninguna otra religión, ni con las llamadas religiones monoteístas, el Judaísmo y el Islamismo que no creen en la Santa Trinidad, tampoco con la idolatría.
Ἀπέναντι, λοιπόν, στήν παναίρεση τοῦ διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ προτάσσουμε τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, σύμφωνα μέ τήν ὁποία μοναδική ὁδός σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων εἶναι πίστη στήν Ἁγία Τριάδα, στό ἔργο καί τήν διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού συνεχίζονται στό Σῶμα Του, τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Χριστός εἶναι τό μόνο ἀληθινό Φῶς ˙ δέν ὑπάρχουν ἄλλα φῶτα, γιά νά μᾶς φωτίσουν, οὔτε ἄλλα ὀνόματα, πού μποροῦν νά μᾶς σώσουν˙ «Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλω οὐδενί σωτηρία˙ οὐδέ γάρ ὄνομα ἐστιν ἕτερον ὑπό τόν οὐρανόν τό δεδομένον ἐν ἀνθρώποις, ἐν δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς» . Ὅλα τά ἄλλα πιστεύματα, ὅλες οἱ θρησκεῖες, πού ἀγνοοῦν καί δέν ὁμολογοῦν τόν Χριστό «ἐν σαρκί ἐληλυθότα» , εἶναι ἀνθρώπινα κατασκευάσματα καί ἔργα τοῦ Διαβόλου , δέν ὁδηγοῦν στήν ἀληθινή θεογνωσία καί στήν διά τοῦ θείου βαπτίσματος ἀναγέννηση, ἀλλά πλανοῦν τούς ἀνθρώπους καί τούς ὁδηγοῦν στήν ἀπώλεια. Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πιστεύοντας στήν Ἁγία Τριάδα, δέν ἔχουμε τόν ἴδιο Θεό μέ καμμία ἄλλη θρησκεία˙ οὔτε μέ τίς λεγόμενες μονοθεϊστικές θρησκεῖες, τόν Ἰουδαϊσμό καί τόν Μωαμεθανισμό, οἱ ὁποῖες δέν πιστεύουν στήν Ἁγία Τριάδα , οὔτε μέ τήν εἰδωλολατρεία.
Todo lo anterior justifica de manera clara y absoluta por qué razón el hombre deberá ser única y exclusivamente Cristiano Ortodoxo y pertenecer a la Iglesia Ortodoxa, en la que tiene esperanza de sanación y salvación, puesto que según san Cipriano de Calcedonia fuera de la Iglesia Ortodoxa no hay salvación.
Ὅλα τά παραπάνω αἰτιολογοῦν ἀπόλυτα καί σαφέστατα γιά ποιό λόγο θά πρέπει ἄνθρωπος νά εἶναι ἀποκλειστικά καί μόνο Ὀρθόδοξος Χριστιανός καί νά ἀνήκει στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στήν ὁποία ἔχει ἐλπίδα σωτηρίας, ἀφοῦ, σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Κυπριανό Καρχηδόνος, ἐκτός Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δέν ὑπάρχει σωτηρία.
Oremos, pues, hoy Domingo de la Ortodoxia que el Santo Dios Trinitario con las intercesiones de todos los gloriosos santos mártires y neomártires nos haga dignos de confesar “en todo tiempo y a toda hora” a nuestro Señor Jesús Cristo como único y exclusivo Sanador y Salvador del mundo y la humanidad en una época de pan-herético ecumenismo inter-religioso que vivimos, convencidos del logos de nuestro Señor: “aquel que confesará y dará testimonio de mí ante los hombres, yo también le confesaré ante mi padre de los cielos”. Amín.
Por muchos años y feliz camino en la Santa y Gran Cuaresma.
Con bendiciones patrísticas vuestro Metropolita del Pireo, Serafim.

Ἄς εὐχηθοῦμε, λοιπόν, σήμερα, Κυριακή της Ὀρθοδοξίας, Ἅγιος Τριαδικός Θεός, μέ τίς πρεσβεῖες πάντων τῶν ἁγίων ἐνδόξων μαρτύρων καί νεομαρτύρων, νά μᾶς ἀξιώνει νά ὁμολογοῦμε «ἐν παντί καιρῶ καί πάση ὥρα» τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό ὡς τόν μοναδικό καί ἀποκλειστικό Σωτήρα τοῦ κόσμου καί τῆς ἀνθρωπότητος, μέσα στήν ἐποχή τοῦ παναιρετικοῦ διαθρησκειακοῦ οἰκουμενισμοῦ, πού ζοῦμε, πειθόμενοι στήν προτροπή τοῦ Κυρίου μας  : «πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καγῶ ἐν αὐτῶ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς». Ἀμήν!
Ἔτη πολλά καί εὔδρομος ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή!
Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
+ ὁ Πειραιῶς Σεραφείμ
Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ