Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

«Ὁ πιστός πρέπει νά ἔχει ζωή τέτοια πού νά ταιριάζει στό σχῆμα του· γιατί αὐτός πού δέν ζεῖ σύμφωνα μέ τό σχῆμα του, δέν εἶναι πιστός. Τά θεάρεστα γηρατιά δέν χαρακτηρίζονται ἀπό τόν χρόνο, ἀλλά ἀπό τόν τρόπο ζωῆς» μέρος γ΄ τελευταῖο 
 Ὑπόθεση ΛΒ΄(32)

«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

Τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ

Ἀδελφοί, τόν χρόνο πού περάσαμε στή μοναχική ζωή τόν μετροῦμε, τήν ἀμέλεια ὅμως, πού δείξαμε σέ αὐτήν, τήν ἀγνοοῦμε καί ὑπερηφανευόμαστε. Ἔπαινος τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι μόνο ὁ χρόνος, ἀλλά ἡ προκοπή στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Καί προκοπή δέν εἶναι τά ἄσπρα μαλλιά, ἀλλα τό νά ἔχει κανείς ἐνάρετη ζωή.
Κατάκτησε, μοναχέ, τήν αἰώνια ζωή, στήν ὁποία σέ κάλεσε ὁ Θεός καί γιά τήν ὁποία ἔδωσες τήν καλή ὁμολογία μπροστά σέ πολλούς μάρτυρες19, δηλαδή μπροστά σέ ὅλη τήν κτίση, οὐράνια καί ἐπίγεια. Γιατί ἀκόμη λίγο καί Αὐτός πού περιμένουμε θά ἔρθει καί δέν θά ἀργήσει20.
Τί εἶναι ὁ μοναχός, ἤ μέ τί μοιάζει; Ὁ μοναχός μοιάζει μέ ἄνθρωπο πού πέφτει ἀπό ὕψος καί, καθώς βρῆκε ἕνα σχοινί νά κρέμεται πιασμένο ἀπό ψηλά, τό ἅρπαξε καί κρατήθηκε ἀπό αὐτό, καί φωνάζει ἀδιάκοπα στόν Κύριο νά τόν βοηθήσει, ξέροντας ὅτι, ἄν χαλαρώσει καί ἀφήσει τά χέρια του, θά πέσει καί θά σκοτωθεῖ.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀφοῦ φοροῦμε τό ἀγγελικό σχῆμα, ἄς μή συναγωνιζόμαστε τόν διάβολο, ἀλλά ὅσο μποροῦμε ἄς μιμούμαστε μέ ζῆλο τήν ἀγγελική ζωή. Γιατί τό σχῆμα πρέπει νά τό συνοδεύουν ὁ τρόπος καί τά ἔργα. Χωρίς τά ἔργα τό σχῆμα δέν εἶναι τίποτε. Ἄραγε οἱ ἄγγελοι στόν οὐρανό ζοῦν μέ φιλονικία καί φθόνο, ὅπως βλέπουμε τώρα νά συμβαίνουν αὐτά σ᾿ ἐμᾶς τούς μοναχούς;
Ἄς φροντίσουμε, ἀδελφοί, νά μή γινόμαστε στούς κοσμικούς ἐμπόδιο καί αἰτία σκανδαλισμοῦ. Ἄς μήν κακολογεῖται ἐξαιτίας μας τό καλό σχῆμα, ἀλλά μᾶλλον νά ἐπαινεῖται. Ἄραγε τί θά ἀπολογηθοῦμε στόν Κριτή, τή φοβερή ὥρα τῆς κρίσεως, ἄν ἔτσι παραμελοῦμε τή σωτηρία μας;
Τί δηλαδή ἔπρεπε αὐτός νά μᾶς κάνει καί δέν τό ἔκανε;
Δέν εἴδαμε τόν ἴδιο τόν Θεό Λόγο ταπεινό μέ μορφή δούλου21, ὥστε νά γίνουμε καί ἐμεῖς ταπεινοί;
Δέν εἴδαμε τό ἀκατάληπτο πρόσωπό του φτυσμένο22, ὥστε καί ἐμεῖς νά μήν ἀγριεύουμε ὅταν δεχόμαστε προσβολές καί ἐπιπλήξεις;
Ἀλλά δέν εἴδαμε τά ἅγια νῶτα του νά μαστιγώνονται23, ὥστε καί ἐμεῖς νά ὑπακοῦμε σέ ὅλα στούς ἀνωτέρους μας καί σέ ὅλους τούς μοναχούς;
Ἤ δέν εἴδαμε νά ραπίζεται τό πρόσωπό του24, πού βλέπει τή γῆ καί τήν κάνει νά τρέμει25, ὥστε καί ἐμεῖς νά ὑπομένουμε, ὅταν μᾶς ἐξευτελίζουν, καί νά μή γινόμαστε θηρία;
Δέν τόν ἀκούσαμε νά λέει: «Ἐγώ δέν κάνω τίποτε ἀπό μόνος μου»26 καί: «Ἦρθα ὄχι γιά νά κάνω τό θέλημα τό δικό μου, ἀλλά τό θέλημα τοῦ Πατέρα πού μέ ἔστειλε»27, ὥστε καί ἐμεῖς νά μήν εἴμαστε αὐθάδεις καί ἀνεξάρτητοι; Ἤ πάλι δέν τόν ἀκούσαμε νά λέει: «Ἐγώ δέν ἀπειθῶ οὔτε ἀντιλέγω»28 καί: «Μάθετε ἀπό ἐμένα ὅτι εἶμαι πράος καί ταπεινός στήν καρδιά»29, καί ἐπίσης: «Δέν ἦρθα νά ὑπηρετηθῶ, ἀλλά νά ὑπηρετήσω»30 καί πολλά ἄλλα παρόμοια, ὥστε καί ἐμεῖς νά ἀγωνιστοῦμε νά γίνουμε τέτοιοι; Γιατί εἶναι ἀδύνατο νά κάνουμε προκοπή καί νά σωθοῦμε μέ ἄλλον τρόπο, παρά μόνο μέ τό νά μιμηθοῦμε τόν Κύριο σέ ὅλα.
Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν, ἀδελφοί, πού εἶστε τό ἐκλεκτό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, ἄς συνέλθουμε ὅσο ἔχουμε καιρό καί ἄς ζήσουμε ὅπως ἀπαιτεῖ τό σχῆμα μας, γιά νά πάρουμε ὕστερα καί τό ἀγγελικό ἀξίωμα.


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Εικόνα

Ὁ Παντοκράτωρ τοῦ Καθολικοῦ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα

Εὐεργετινός τόμος α΄

Ἐκδόσεις: « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ »

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ » γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
 


19Πρβ. Α΄ Τιμ. Στ΄ : 12.
20Ἑβρ. Ι΄ : 37.
21Πρβ. Φιλπ. Β΄ : 7.
22Ματθ. Κστ΄ : 67.
23Ματθ. Κζ΄ : 26· Μαρκ. Ιε΄ : 15· Ἰω. Ιθ΄ : 1.
24Ματθ. Κστ΄ : 67· Μαρκ. Ιδ΄ : 65· Ἰω. Ιη΄ : 22· ιθ΄: 3.
25Ψαλμ. 103 : 32.
26Ἰω. η΄ : 28.
27Ἰω. ε΄ : 30.
28Ἠσ. 50 : 5.
29Ματθ. Ια΄: 29.
30Ματθ. Κ΄: 28.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ