Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

«Μυστική ἕνωσις μέ τόν Κύριο»«Ὅν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων,
οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σε, ὁ Θεός»

Ψαλμ. 41, 1-2

Χαρά καί εὐφροσύνη ἀπέραντη, γιορτή καί πανηγύρι αἰώνιο τῆς ψυχῆς εἶναι μυστική ἕνωσίς της μέ τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

Ἀδελφέ μου, «ἔρχου καί ἴδε!» (Ιω. 1,47).
λα καί δές τόν Ἰησοῦ!
λα καί δόξασέ Τον!
λα καί ὕμνησε τόν Κύριο σου!
λα καί γονάτισε καί κλάψε μπροστά στόν πλάστη σου!
λα, προσκύνησέ Τον, ἀναγνώρισέ Τον, ὁμολόγησε Τον! «Πρόσελθε πρός αὐτόν καί φωτίσθητι, καί τό πρόσωπόν σου οὐ μή καταισχυνθῇ» (Ψαλμ. 33, 6).


Ἔλα πεινασμένε, νά εὐφρανθῆς ἀπό τή θεία τροφή!
Ἔλα τυφλέ, ν᾿ ἀπολαύσης τό αἰώνιο φῶς!
λα αἰχμάλωτε, νά χαρῆς τήν ἐλευθερία!
λα θνητέ, ἑνώσου μέ τόν Ἀθάνατο, γιά ν᾿ ἀξιωθῆς τῆς αἰωνίας ζωῆς!

Ἔλα πονεμένε καί θλιμμένε, νά βρῆς τήν παντοτεινή χαρά!
λα ἀπελπισμένε, νά βρῆς τήν ἐλπίδα!
Ἔλα ψυχρέ, νά φλογισθῆς σάν τή φωτιά!
λα φτωχέ, νά πλουτίσης μέ τόν ἀδαπάνητο θησαυρό!
λα γυμνέ, νά ἐνδυθῆς ἀθάνατη δόξα καί ἀφθαρσία!
Ἰδού, Κύριος «ἔρχεται μετά τῶν νεφελῶν, καί ὄψεται αὐτόν πᾶς ὀφθαλμός καί οἵτινες αὐτόν ἐξεκέντησαν, καί κόψονται ἐπ᾿ αὐτόν πᾶσαι αἱ φυλαί τῆς γῆς» (Αποκ. 1, 7). Ναί, ἔρχεται καί δέν θ᾿ ἀργήση Κύριος.
Μακάριος ὅποιος τηρεῖ τίς ἐντολές Του. Μακάριοςποιος φυλάττει τόν νόμο Του.
Μακάριοςποιος εἶναι νοερά καί μυστικάνωμένος μαζί Του.
Σήκωσε,δελφέ μου, σήκωσε τούς νοητούςφθαλμούς τῆς καρδιᾶς σου πρός τόν Θεό καίκέτευε Τον νά τήν φλογίση μέ τή θείαγάπη Του. Ταύτισε τό θέλημά σου μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου. Σάνλλος Βαρτίμαιος φώναξε κισύ πάλι: «Υἱέ Δαβίδησού,λέησον με!» (Μαρκ. 10, 47). Καίσο οἱ δαίμονες, μέ τά τεχνάσματα καί τίς παγίδες τους, προσπαθοῦν νάμποδίσουν τήνναφορά σου πρός τόν Κύριο,σύ «πολλῷ μάλλον κράζε· υἱέ Δαβίδ,λέησον με!» (Μαρκ. 10, 48), διδαξέ με νά κάνω πάντοτε τό θέλημά Σου καί ν᾿ ἀνήκω μόνο σέ Σένα!

«Εἰ δώσω (=δέν θά δώσω) πνον τοίςφθαλμοῖς μου καί τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμόν καίνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου,ως οὗ εὕρω τόπον τῷ Κυρίῳ, σκήνωμα τῷ Θεῷακώβ» (Ψαλμ. 131, 4-5). Βίαζε τόναυτό σου νύχτα καί μέρα, μήν τοῦ δίνηςνάπαυσι καίσυχία, μέχρι ν᾿ ἀνοίξης τήν καρδιά σου στόν Κύριο, ν᾿ ἀνοίξης μέσα σου τόπο γιά Κεῖνον καί νά γίνηςλόκληρος κατοικητήριο τῆς χάριτός Του. Γι᾿ αὐτόλλωστε πλάσθηκες καί αὐτός εἶναιμοναδικός σκοπός τῆς ζωῆς σου: ἡ ἕνωσίς σου μέ τόν Θεό.

meta54

Τήνλοκληρωτικήνωσί σου μέ τόν Κύριο θάπιτύχης καλλιεργώντας τήνδιάκοπηπικοινωνία μαζί Του διά τῆς προσευχῆς. Ξέχασελα τά γήϊνα καί μάταια καί στρέψελες τίςπιθυμίες καί τίς διαθέσεις σου πρός Αὐτόν, ζήτα τόλεός Τουδιάλειπτα, κράτα τή μνήμη Του συνεχῶς στόν νοῦ σου καί βυθίσουλος μέσα στό πέλαγος τῆςγάπης Του.
Αὐτός εἶναιΘεός σου,
Αὐτόςδημιουργός σου,
Αὐτόςδόξα σου,
Αὐτόςσωτηρία καίαἰώνια ζωή σου.
Ἀπόκτησε λοιπόν κισύ, «ἀπό τοῦ νῦν καίως τοῦ αἰώνος» τόνσίγαστο πόθο τοῦ προφήτου:

«Ὅν τρόπονπιποθεῖ ἡ ἔλαφοςπί τάς πηγάς τῶνδάτων, οὕτωςπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σε,Θεός» (Ψαλμ. 41, 1-2).


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.


Ἀπό τό βιβλίο: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ»
Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστώφ
Ἐκδόσεις:Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὡρωποῦ Ἀττικῆς"


Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ