Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011

Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Δ΄. 1) Ὁ καθένας νὰ ἀξιοποιήση πνευματικὰ τὸ χάρισμα ποὺ ἔχει 2) Ἄγχος καὶ ἐργασία

Λόγοι Δ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
 "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
   
 ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Κεφάλαιο 2ο
Ἐργασία καὶ πνευματικὴ ζωὴ
Ὁ καθένας νὰ ἀξιοποιήση πνευματικὰ τὸ χάρισμα ποὺ ἔχει


undefined
Τὸ χάρισμα ποὺ ἔχει ὁ κάθε ἄνθρωπος πρέπει νὰ τὸ ἀξιοποιήση στὸ καλὸ, γιατὶ ὁ Θεὸς, γιὰ νὰ τοῦ τὸ δώση, ἔχει καὶ ἀπαιτήσεις.  Τὸ μυαλὸ λ.χ. εἶναι μιὰ δύναμη, ἀλλὰ, ἀνάλογα μὲ τὸ πῶς τὸ χρησιμοποιεῖ ὁ καθένας, μπορεῖ νὰ κάνη καλὸ ἤ κακό.
Ἕνας ποὺ ἔχει πολλὴ ἐξυπνάδα, ἄν τὴν χρησιμποιήση σωστά, μπορεῖ νὰ κάνη ἐφευρέσης ποὺ θὰ βοηθοῦν τὸν κόσμο. Ἄν ὅμως δὲν τὴν χρησιμποιήση σωστά, μπορεῖ νὰ ἐφευρίσκη, ἄς ὑποθέσουμε, πῶς νὰ ληστεύη τὸν ἄλλον.
Ἤ αὐτοὶ ποὺ κάνουν γελοιογραφίες σὲ ἐφημερίδες κ.λπ., σὲ μιὰ γελοιογραφία, σὲ ἕνα σκίτσο, κρύβουν ὁλόκληρο γεγονός.  Καὶ ἄν αὐτὸ ἔχη σχέση μὲ ἐκκλησιαστικὰ θέματα κ.λ.π., μπορεὶ νὰ κρύβη καὶ ὁλόκληρη τὴν θεολογία.  Μερικοὶ ἀπὸ αὐτούς, ἄν σπούδαζαν θεολογία, ἐπειδὴ ὁ νοῦς τους παίρνει στροφὲς, θὰ μποροῦσαν νὰ ἐμβαθύνουν πολὺ στὰ θεῖα νοήματα.

  Θὰ ἀξιοποιοῦσαν δηλαδὴ αὐτὴν τὴν εὐστροφία, θὰ τὴν ἁγίαζαν, καὶ θὰ βοηθοῦσαν καὶ τὸν ἑαυτό τους καὶ τοὺς ἄλλους. Ἐνῶ τώρα πολλοὶ κάνουν ἀρνητικὸ ἔργο· ἄν εἶναι αἰσχροὶ, αἰσχρό, ἄν εἶναι γελοῖοι, γελοῖο.
Ὅσοι δηλαδὴ ἔχουν κάποια  ἰδιαίτερη ἱκανότητα, θὰ γίνουν ἤ χρήσιμοι ἤ καταστρεπτικοί. Ἐνῶ ὅσοι δὲν ἔχουν κάποια ἰδιαίτερη ἱκανότητα, δὲν μποροῦν βέβαια νὰ κάνουν κάποιο μεγάλο καλὸ, ἀλλὰ τοὐλάχιστον δὲν μποροῦν νὰ κάνουν οὔτε μεγάλο κακό.


Ἄγχος καὶ ἐργασία


-Γέροντα, πολλοί, ὅταν ἐπιστρέφουν στὸ σπίτι ἀπὸ τὴν δουλειά, εἶναι ἐκνευρισμένοι.
-Ἐγὼ συνιστῶ στοὺς ἄνδρες, μετὰ τὴν δουλειά τους, ἄν βρίσκουν καμμιὰ ἐκκλησία ἀνοιχτή, νὰ μπαίνουν νὰ ἀνάβουν ἕνα κερί, νὰ μένουν μέσα δέκα-δεκαπέντε λεπτὰ ἤ νὰ κάθωνται σὲ κάποιο πάρκο νὰ διαβάζουν ἕνα κομματάκι ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, γιὰ νὰ γαληνεύουν λίγο, καὶ ὕστερα νὰ πηγαίνουν στὰ σπίτια τους ἤρεμοι καὶ χαμογελαστοὶ, καὶ ὄχι ἐκνευρισμένοι καὶ νὰ στήνουν τὸν καβγᾶ.
 Νὰ μὴ μεταφέρουν τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν στὴν δουλειά τους μέσα στὸ σπίτι· νὰ τὰ ἀφήνουν ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα.
-Γέροντα, μερικοὶ ὅμως εἶναι καὶ κάπως δικαιολογημένοι, γιατὶ ἡ εὐθύνη ποὺ ἔχουν στὴν δουλειὰ τοὺς γεμίζει ἄγχος.
-Τοὺς γεμίζει ἄγχος, γιατὶ δὲν βάζουν καὶ τὸν Θεὸ στὶς ὑποθέσεις τους. Ὁ τεμπέλης ποὺ λέει «ἔ, ἔχει ὁ Θεός....», εἶναι καλύτερος ἀπ’ αὐτούς. Ἐγὼ προτιμῶ νὰ εἶναι κανεὶς ὑπάλληλος, νὰ κάνη σωστὰ καὶ μὲ φιλότιμο τὴν δουλειά του, ἀλλὰ νὰ ἁπολοποιῆ τὴν ζωὴ του, νὰ περιορίζεται στὰ ἀπαραίτητα καὶ νὰ ἔχη ἥσυχο τὸ κεφάλι του, παρὰ νὰ εἶναι ἐργοστασιάρχης καὶ νὰ εἶναι συνέχεια «ἄχ καὶ βάχ», γιατὶ συνήθως εἶναι χρεωμένος.  Μπαίνει καὶ ἡ ὑπερηφάνεια,  «θὰ πάρω τόσο δάνειο, νὰ παρουσιάσω κι αὐτὸ καὶ τὸ ἄλλο, γιὰ νὰ τακτοποιηθῶ καλύτερα....», καὶ μετὰ πέφτει ἔξω, χρεωκοπεῖ, ὁπότε μετὰ πλειστηριασμὸς κ.λ.π.
Ὕστερα πολλοὶ στὴν ἐργασία τους δὲν δουλεύουν τὸ μυαλό τους, κουράζονται ἄσκοπα, καὶ δουλειὰ δὲν βγάζουν.  Δὲν μποροῦν μετὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν καὶ τοὺς πιάνει ἄγχος.  Κάποιος λ.χ. θέλει νὰ μάθη μιὰ τέχνη καί, ἐπειδὴ δὲν προσέχει, χρόνια πάει-ἔρχεται, χωρὶς νὰ κάνη προκοπή, γιατὶ δὲν δουλεύει τὸ μυαλό του.
 Πρέπει νὰ δῆ τί τοῦ χρειάζεται στὴν δουλειά του καὶ νὰ τὸ προσθέτη.  Νὰ , ὅταν δούλευα στὸν κόσμο σὰν μαραγκός, εἶδα πὼς γιὰ τὰ ἔπιπλα ποὺ ἔκανα μοῦ χρειαζόταν καὶ ἕνας τόρνος.  Τί; νὰ πήγαινα σὲ ἄλλον νὰ μοῦ τὰ φτιάξη; Πῆρα ἕναν τόρνο καὶ ἔμαθα νὰ τὸν δουλεύω.
Στὴν συνέχεια εἶδα ὅτι χρειάζεται νὰ φτιάξω κυκλικὲς σκάλες.  Κάθησα, θυμήθηκα καὶ τὴν γεωμετρία καὶ τὴν ἀριθμητικὴ καὶ ἔμαθα νὰ τὶς φτιάχνω. Ἄν δὲν δουλεύεης τὸ μυαλό, θὰ παιδεύεσαι.  Θέλω δηλαδὴ νὰ τονίσω πὼς πρέπει κανεὶς νὰ δουλεύη τὸ μυαλό του, γιατὶ ἐπάνω στὴν δουλειὰ παρουσιάζονται ἕνα σωρὸ περιπτώσεις.
Ἔτσι θὰ γίνη κανεὶς καλὸς τεχνίτης καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα θὰ ξέρη τὶ νὰ κάνη καὶ θὰ προχωράη. Ὅλη ἡ βάση ἐκεῖ εἶναι.  Τὸ μυαλὸ νὰ γεννάη σὲ ὅλα. Ἀλλιῶς ὁ ἄνθρωπος μένει ὑποανάπτυκτος καὶ χάνει τὸν χρόνο του.

Ἀπόσπασμα ἀπό τίς σελίδες 171-173 τοῦ βιβλίου:

       ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
                           ΛΟΓΟΙ Δ΄
             ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
               ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»


             http://anavaseis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible