Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Ὄταν ὁ Ἅγιος Παΐσιος βγῆκε ἀπὸ τὸ ἅγ. Ὅρος καὶ πῆγε σὲ συγκέντρωση ἐνάντια σὲ βλάσφημη ταινία"

Ὅταν ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἄν καί ἀσθενῆς βγῆκε ἀπό τό Ἁγ. Ὅρος καί ΠΗΓΕ στή συγκέντρωση ἐνάντια στή βλάσφημη ταινία "Ὁ τελευταῖος Πειρασμός" Ἔκανε ἄραγε λάθος ὁ Γέροντας πού ἄφησε τό Ἅγιο Ὄρος καί διαμαρτυρήθηκε ἔτσι δυναμικά ἐνάντια στή βλάσφημη ταινία συμμετέχοντας στό συλλαλητήριο; Δέν σκέφτηκε ὅτι θά τῆς ἔκανε διαφήμιση; Ὄχι δέν ἔκανε λάθος. Διότι ὁ Χριστός μας δέν μᾶς εἶπε νά σκεπτόμαστε μέ κριτήρια μάρκετινγκ. Μέ τό ἴδιο σκεπτικό καί ὁ Χριστός μας ἔκανε λάθος· δέν θά ἔπρεπε νά διαμαρτυρηθεῖ καί νά διώξει τούς βέβηλους ἐμπόρους ἀπό τό Ναό, ὅλους αὐτούς πού βλασφημοῦσαν τόν Πατέρα Του καί τόν Ἴδιο, γιά νά μήν αὐξήση τά κέρδη τους κάνοντάς τους διαφήμιση! (Ἄπαγε τῆς βλασφημίας!) 

Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 
Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης

The clergy, the Church and the secularisation- St. Paisios the Athonite/With pain and love for contemporary man, Archim. Savvas Agioreitis

The clergy, the Church and the secularisation- St. Paisios the Athonite/With pain and love for contemporary man, 16-6-2024, Archim. Savvas Agioreitis

 

Ἡ κατάνυξη, τό πένθος καί τά δάκρυα (Εὐεργετινός), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἡ κατάνυξη, τό πένθος καί τά δάκρυα (Εὐεργετινός), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 11-04-2009

 

Ἀγάπη στούς ἐχθρούς (Εὐεργετινός), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἀγάπη στούς ἐχθρούς (Εὐεργετινός), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 23-05-2009

 

Ἡ νέκρωσις τῶν παθῶν, Β' Κανών Ἀναλήψεως- ἑρμηνεία Ἐορτοδρόμιο, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἡ νέκρωσις τῶν παθῶν, Β' Κανών Ἀναλήψεως- ἑρμηνεία Ἐορτοδρόμιο, Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, 16-6-2024, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης

 

Οἱ ταπεινοί διδάσκονται καί ἀπό τούς τυχαίους (Εὐεργετινός), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Οἱ ταπεινοί διδάσκονται καί ἀπό τούς τυχαίους (Εὐεργετινός), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 11-10-2008

 

Ποῖοι εἶναι οἱ ἀληθινοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, Κυριακή τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ποῖοι εἶναι οἱ ἀληθινοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, Κυριακή τῶν Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 16-6-2024 Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης

 

Ἡ κατάνυξη, τό πένθος καί τά δάκρυα (Εὐεργετινός), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Ἡ κατάνυξη, τό πένθος καί τά δάκρυα (Εὐεργετινός), Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 04-04-2009

Οἱ Ἅγιοι 318 Πατέρες τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἡ ἀρχιερατική προσευχή τοῦ Κυρίου, Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Πῶς μποροῦμε νά ἀντιδράσουμε ἀπέναντι σέ ὅσους ψηφίζουν ἄνομα νομοσχέδια, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

«Ἡ θαυμαστή ἀφθαρσια τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε»

Η θεόθεν απόδειξις της αγιότητος του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος, Γρηγορίου του Ε΄, Πατριάρχου Κων/πόλεως, τον οποίον η Αγιωτάτη ημών Εκκλησία, δια Συνοδικής Πράξεως Αυτής της 8ης Απριλίου 1921, ενέγραψε εις τας δέλτους των Αγίων της αμωμήτου ημών πίστεως, είναι η θαυμαστή αφθαρσία του μαρτυρικού του λειψάνου.

Η άφθαρτος και ακήρατος διατήρησις του ιερού λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος, Γρηγορίου του Ε΄, Πατριάρχου Κων/πόλεως, ο οποίος δια της αρνήσεως της αλλαξοπιστίας του και της σωτηρίας της ζωής του και δια την ομολογίαν της πίστεως και «διά τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί τήν μαρτυρίαν τοῦ Ἀρνίου ἥν εἶχε», είναι η αιτία της αναγνωρίσεως, παρά της συνειδήσεως της Εκκλησίας, της αγιότητός του.[....]

Οὕτω κατά τόν ἐπιτάφιον πρός τόν Πατριάρχην λόγον του (19 Ἰουνίου 1821) ὁ σοφός κληρικός Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων ἔλεγε: “Πολλαί πόλεις καί χῶραι καί πρώην εὐλογήθησαν, ἐκλεχθεῖσαι θεόθεν εἰς ξένων ἁγίων λειψάνων οἰκητήρια. Τάς Λιπάρας ἐδιάλεξεν εἰς πρόσκαιρον κατοικίαν τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ λειψάνου ὁ ἀπόστολος Βαρνάβας. Εἰς τήν νῆσον τῶν Κορυφῶν διεύθυνε τάς τρίβους αὐτοῦ διά θαλάσσης ὁ θεοφόρος Ἅγιος Σπυρίδων. Καί ὁ ἱερός Γρηγόριος ἐξελέξατo τήν Ὀδησσόν... Δοξάζου, λοιπόν, ἀείμνηστε Γρηγόριε, καί εἰς τήν γῆν, καθώς καί εἰς τούς οὐρανούς. Ἀναπαύου τό μέν ἱερόν σου λείψανον εἰς τήν Ὀδησσόν, τήν δ’ ἁγίαν σου ψυχήν εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἐκεῖ μετά τοῦ πατριάρχου Ἀβραάμ καί πάντων τῶν Ἁγίων ἱεραρχῶν, ἐκεῖ ἔμπροσθεν εἰς τόν θρόνον τοῦ Ἀρνίου, ἐνδεδυμένος τήν λευκήν τῆς ἀθωότητος στολήν, τήν ὁποίαν ἐλεύκανας διά τοῦ αἵματος τοῦ Ἀρνίου καί αἵματος τοῦ μαρτυρίου σου, κράτει τόν φοίνικα τῆς νίκης καί δοξολόγει τῆς δόξης τόν Κύριον”.

Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Γόρδιος θεωροῦσε τὸ Ψαλτήρι ὡς ἰσχυρὸ ἀντιβιοτικὸ ὅπλο ἐνάντια σὲ κάθε ἀσθένεια!

Όπως έξιστοροῦσαν οἱ κάτοικοι των Αγράφων ἀπὸ γενιά σε γενιά, ὁ γιατρός τους καὶ φύλακάς τους Άγιος Αναστάσιος ο Γόρδιος (που εκοιμήθη 7 Ιουνίου 1729) οὐδέποτε τοὺς λησμόνησε. Μαζὶ μὲ τὰ βότανα καὶ τὶς ἰατρικές συνταγές ποὺ χορηγούσε, ζητοῦσε ἀπὸ τὴν οἰκογένεια, να τηρήσει καὶ κάποιον κανόνα προσευχῆς, ποὺ κυρίως ἀφοροῦσε ἀνάγνωση ψαλμῶν. Καὶ ὁ συνδυασμός τῶν δύο ἔφερνε τὴν ἴαση σὲ κάθε ἀσθενή. Οἱ μάνες ικέτευαν πολλὲς φορὲς τὸν Ἅγιο να παρέχει την εὐλογία του στὰ παιδιά τους. Κι αὐτὸ γιατί διαπίστωναν ὅτι ἡ εὐλογία αὐτὴ τοῦ Ἁγίου εἶχε μεγάλη δύναμη. Ἀρκοῦσε γιὰ τὴν ἴαση τοῦ παιδιοῦ τους! Ἐκεῖνος, ὅμως, ἀπὸ ταπείνωση παρείχε μαζὶ μὲ τὴν εὐλογία του, τὸ ἀπαραίτητο βότανο καὶ τὸν κανόνα προσευχῆς. Πάντα εἴθισται νὰ λέγει ὅτι ἡ προσευχή σώζει!
Μέχρι καὶ σήμερα οἱ παλιοὶ Ἀγραφιῶτες μιλοῦν γιὰ τὸν γιατρὸ Ἀναστάσιο ποὺ θεωροῦσε καὶ ἐκλάμβανε ὡς ἰσχυρὸ ἀντιβιοτικὸ ὅπλο ἐνάντια σὲ κάθε ἀσθένεια τὸ ἱερὸ ψαλτήριο, τὸ ὁποῖο γνώριζε ἀπ᾿ ἔξω! “Δὲν ἀντέχουν τὰ δαιμόνια νὰ ἀκοῦν τοὺς ψαλμοὺς τοῦ Δαυΐδ. Ἔρχεται ὁ προφητάναξ Δαυΐδ καὶ καθαρίζει τὸν ἀγρὸ τῆς ψυχῆς μας, ἔτσι ὥστε νὰ ἐξασφαλισθεῖ πλούσια ἡ καρποφορία πρὸς δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Μικτοὶ Γάμοι: Τὸ κατ’οικονομία ἔγινε κανόνας

Συντάκτης Γιάννης Κοτζάμπασης

Τα τελευταία χρόνια τελούνται όλο και περισσότεροι μικτοί γάμοι. Μικτοί γάμοι λέγονται οι γάμοι που τελούνται μεταξύ Ορθοδόξων και αιρετικών, Ορθοδόξων και Ισλαμιστών ή Βουδιστών κ. α.

Στην Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία , την Ορθοδοξία, υπάρχουν κανόνες που θεσπίστηκαν από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας στις Οικουμενικές Συνόδους βάσει των οποίων πορεύτηκε και πορεύεται η Εκκλησία. Βασικός στόχος των πιστών των Ορθοδόξων χριστιανών είναι σωτηρία. Τρία είναι τα στάδια που οδηγούν στην σωτηρία 1) η κάθαρση από τα πάθη , 2) η αγιότητα , 3) η Θέωση. Τα μέσα που χρησιμοποιεί η Εκκλησία για την πνευματική πρόοδο των πιστών είναι τα μυστήρια. Το βάπτισμα είναι το πρώτο μυστήριο που με αυτό γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας αλλά και αποκτούμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε και στα άλλα μυστήρια που οδηγούν στην αγιότητα.

Ένα από τα μυστήρια που βοηθούν τον άνθρωπο στην σωτηρία είναι και ο γάμος. Είναι ο χώρος όπου δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, βοηθά ο ένας τον άλλον πνευματικά για να φθάσουν στην Βασιλεία του Θεού και παράλληλα να γίνουν συνδημιουργοί του Θεού και να κάνουν τα παιδιά τους πολίτες του ουρανού. Εάν δεν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ως γονείς τις προϋποθέσεις για την σωτηρία των παιδιών μας, έχουμε αποτύχει σαν γονείς. Όσα πτυχία κι’ αν φροντίσουμε να πάρουνε όσες περιουσίες και να τους αφήσουμε είναι άχρηστα γιατί έχουν ημερομηνία λήξεως, και αυτά μας ακολουθούν μέχρι τον τάφο.

Το μυστήριο του γάμου τελείται κανονικά μόνον σε βαπτισμένους Ορθοδόξους χριστιανούς. Οι μικτοί γάμοι απαγορεύονται από τους Ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας. Στον ΙΔ (14) κανόνα της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου λέει τα εξής:

Τό πρόβλημα τῆς Ἀθεϊας κατά τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Πάριο


Πρωτ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΘΕΪΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΝ ΠΑΡΙΟ

Η έρευνα της περιόδου του «Ελληνικού Διαφωτισμού» (1700-1821) έχει ήδη στραφεί στη μελέτη της «γλώσσας», του γλωσσικού κώδικα, των εκπροσώ­πων των αντιπάλων παρατάξεων, διότι η ωφέλεια που προκύπτει από τη διακρίβωση του εννοιολογικού περιεχομένου της χρησιμοποιουμένης εκατέρωθεν ορολο­γίας, τόσο της εισαγόμενης από τον ευρωπαϊκό χώρο, όσο και της ελληνικής, συμ­βάλλει στην ορθή κατανόηση και αξιολόγηση της αποφασιστικής για την πορεία του Ελληνισμού ιδεολογικής αυτής διαπάλης.
Η μελέτη των πολεμικών κειμένων του αγίου Αθανασίου του Παρίου με έπεισε, ότι κάποιοι όροι, που αναδύονται συνεχώς στο λόγο του ως termini προσφέρονται σε μία παρόμοια ερμηνευτική διερεύνηση, διότι κατέχουν καθοριστική θέση στο πολεμικο-απολογητικό οπλοστάσιό του. Τέτοιοι είναι λ.χ. οι όροι αθεΐα, μακαριότης, ευδαιμονία, ελευθερία, φιλο­σοφία κ.α., που συνιστούν πραγματικά κλειδιά στην προσέγγιση της ιδεολογίας και ευρύτερα της σκέψεώς του. Με τον όρο «αθεΐα» και τα παράγωγά του, αλλά και τις χρηστικές προεκτάσεις και εφαρμογές του θα ασχοληθούμε στη συνέχεια.

Βέβαια, ο Πάριος δεν είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο αθεΐα εν αναφορά προς την Ευρώπη ή τους μετακενωτές των ιδεών της στην καθ’ ημάς ανατολή. Στα έργα του όμως καταλαμβάνει κεντρική θέση. Στο βασικό πολεμικό του έργο, την «Απολογία Χριστιανική», η λέξη «αθεΐα» εμφανίζεται με μια εκφραστική διασάφηση στις πρώτες σελίδες: «Εσύνθεσα το βραχύ τούτο βιβλιάριον κατά των αθεωτάτων λεμπερτίνων (…) ωσάν ένα προφυλακτικόν ιατρικόν εις εκείνους, οπού θείω ελέει ακόμα δεν έπιον το βολταιρικόν φαρμάκι». Προλο­γίζοντας δε το έργο του «Αλεξίκακον φάρμακον» διευκρινίζει, ότι «αυτήν δη ταύτην ( = την αθεΐαν) το παρόν εγχειρίδιον (με τη διπλή σημασία της λέξεως!) υπόσχεται να καταπολεμήση».


Η ΑΘΕΪΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ο άγιος Αθανάσιος προσδιορίζει την «δυσώνυμον και κακέμφατον» αθεΐαν ως «όντως άκραν και όντως μεγάλην κακίαν», διότι είναι «το έσχατον και ακρότατον των κακών», αφού στρέφεται κατά του ίδιου του Θεού. «Μόνη η αθεΐα… ούτω φανερά και αναφανδόν υβρίζει τον Θεόν». Δεν εντάσσεται στον ηθικό προ­βληματισμό ως «παράβασις των εντολών του Θεού» και «αθέτησις του θείου νό­μου», κάτι στο οποίο εμπλέκεται κάθε άνθρωπος, αλλά αθετεί και απορρίπτει «τον Θεόν των όλων». Την ονομάζει «πολύμορφον» και δανείζεται από τους «σοφούς» τη διάκριση των «αθέων» σε «αποφατικούς» και «θετικούς». Οι πρώτοι «δεν έχουσιν ολότελα (καθόλου) εις την ψυχήν των ιδέαν της θεότητος» (ο Λώκ π.χ. αρνείται το έμφυτο της θρησκευτικότητας), ενώ οι δεύτεροι είναι «οι Θεού μεν ιδέαν έχοντες και Θεόν γινώσκοντες εξ αυτής γεννήσεως, κατά Θεού δε φερόμενοι και μηδέ όλως είναι Θεόν λέγοντες». Η δεύτερη περίπτωση είναι αυτή που προκαλεί τη συνείδηση του συγγραφέα μας και σ’ αυτήν κατατάσσει τους εξωτερικούς και εσωτερικούς αποδέκτες των βελών του. Και τούτο, διότι συνιστά αληθινή θεομαχία («αντίθεος αθεΐα»).

Ο Αθανάσιος διαφοροποιεί τη νεώτερη αθεΐα από την αρχαία ειδωλολα­τρία, με βάση τον Απ. Παύλο. Ο Απόστολος, παρατηρεί, «κατακρίνει τους παλαιούς Έλληνας (= εθνικούς), όχι ότι ηρνούντο ούτοι την ύπαρξιν του Θεού, αλλ’ επειδή γνόντες τον Θεόν (…), το φοβερόν όνομα του αληθινού Θεού το έδωκαν εις τα άψυχα και αναίσθητα κτίσματα και ελάτρευσαν τη κτίσει παρά τον Κτίσαντα». Οι παλαιοί διώκτες του Χριστιανισμού («άθεοι τύραννοι») «δεν ήσαν άθεοι» κατ’ ουσίαν. Ο Παύλος εντούτοις τους αποκαλεί «αθέους», διότι «ζώσιν άνευ Χριστού», έχοντας υποκαταστήσει τον αληθινό Θεό με τους ψευδείς θεούς των ειδώλων. Αρνούμενοι, λοιπόν, οι σύγχρονοι άθεοι τη χριστιανική πίστη ζουν «καθώς ένα καιρόν τα έθνη, χωρίς Χριστού (…) ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν κοσμώ», κατά τον Απ. Παύλο. Τους αθέους ταυτίζει με τον «άφρο­να» του Ψαλμού 13 (στ. 1), καταλογίζοντάς τους «μωρία», «παραφροσύνη», «μανία» και «φρενών έκσπασιν».

Θεσσαλονίκη – Πορεία Διαμαρτυρίας κατὰ τῆς καταστροφῆς τῆς οἰκογένειας, 29/6, 12.30 μ.μ., σημεῖο ἐκκίνησης Πλατεῖα Ἁγίας Σοφίας.


Χαίρεται, σας καλούμε στην ανοιχτή πορεία διαμαρτυρίας κατά του europride 2024 που τα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη .

Η πρωτοβουλία αυτή είναι ξεκάθαρα αυτεξούσια, δεν υπάρχει κανένα κόμμα και κανένα σωματείο που να εμπλέκονται και ούτε παρατάξεις όπως (ΓΟΧ), ζηλωτές και αιρέσεις. Είμαστε απλοί πολίτες της Θεσσαλονίκης και καλούμε τον συνειδητοποιημένο Ελληνικό λαό προς αντίδραση και διαμαρτυρία κατά αυτής της επαίσχυντης παρέλασης του Αίσχους.

Στις 29 Ιουνίου 2024 στις 12:30 θα γίνει η συγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας (εκεί θα μαζευτούμε). Η πορεία διαμαρτυρίας θα αρχίσει στις 13:00 σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία. Το τέλος της πορείας θα γίνει στο άγαλμα του Βενιζέλου εκεί θα λήξη με λίγα λόγια και προσευχή. Να σημειωθεί ότι η πορεία μας θα κινηθεί στους αντίθετους δρόμους από τη πορεία των λοατκι ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα και όλα αυτά είναι κατ’ εντολή της Γενικής Αστυνομίας.

Ἀγάπη εἶναι....(Αγιος Παΐσιος)


«Αγάπη είναι, να ακούσεις με πόνο την στενοχώρια του άλλου!
Αγάπη είναι, και ένα βλέμμα πονεμένο και ένας λόγος που θα πεις με πόνο στον άλλον, όταν αντιμετωπίζει κάποια δυσκολία!
Αγάπη είναι, να συμμερισθής τη λύπη του άλλου και να τον αναπαύσεις στη δυσκολία του!
Αγάπη επίσης είναι, να σηκώσεις έναν βαρύ λόγο που κάποιος θα σου πει!
Όλα αυτά, βοηθούν περισσότερο, από τα πολλά λόγια και τις εξωτερικές εκδηλώσεις.

ΚΑΡΦΙΑ...

ΚΑΝΕΝΑΣ έμπειρος σιδεράς δεν ρίχνει τα καρφιά στη φωτιά για να απαλλαγεί από αυτά. Το κάνει,για να φτιάξει κάτι καλύτερο.

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς


https://proskynitis.blogspot.com/2024/06/blog-post_14.html

17 Ἰουνίου. Ἰσαύρου διακόνου, Βασιλείου καὶ Ἰννοκεντίου (γ΄ αἰ.)· Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ τῶν μαρτύρων (†362). Ἁγιογραφικό ανάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Δευτέρας ζ΄ ἑβδ. Πράξεων (Πρξ. κα΄ 8-14).

Πραξ. 21,8         τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ, ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά, ἐμείναμεν παρ᾿ αὐτῷ.

Πραξ. 21,8               Την δε άλλην ημέραν ανεχωρήσαμεν και ήλθαμεν εις την Καισάρειαν. Επήγαμεν δε στο σπίτι του Φιλίππου του Ευαγγελιστού, ο οποίος ήτο ένας από τους επτά διακόνους και εμείναμεν πλησίον του.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible