Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

Ἡ ἐκκοσμίκευση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἡ ἐκκοσμίκευση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, 26-5-2024, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Βαϊόπουλος, Οἱ Ἅγιοι Κολλυβάδες Πατέρες κυματοθραῦστες στὸν σάπιο δυτικὸ διαφωτισμό

  
Ομιλία του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Πυργετού Λαρίσης, Αρχιμανδρίτου Ειρηναίου Βαϊοπούλου στην Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν των Αγίων Κολλυβάδων Πατέρων. (18/5/24)

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: "Πνευματικὴ τόλμη καὶ ἀνδρεῖο φρόνημα"

 

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη 
[Κυριακή, 19 Μαΐου 2024] 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2024/05/blog-post_55.html

Διδάγματα από τον Όσιο Ιωάννη Ρώσο , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (ἀπόσπασμα)

 

Ὁ Δυτικὸς ἄνθρωπος ἔχει ἀντικαταστήσει τὸν Θεὸ μὲ τὸν πολιτισμό , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Τό Βατικανό θά πρωτοστατήσει στήν ἀλλοίωση τοῦ Εὐαγγελίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Τὸ πνεῦμα τῶν παλαιῶν Ἁγιορειτῶν. Ἀπὸ τὴν Ἀσκητικὴ καὶ Ἡσυχαστικὴ Ἁγιορείτικη Παράδοση


Εἶ­πε Γέρων: «Πα­λαιά στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος εἶ­χε πολ­λή ἡ­συ­χί­α. Τώρα ἄλ­λα­ξαν τά πράγ­μα­τα. Φέραμε πολ­λές ἀ­νέ­σεις, γεν­νή­τρι­ες, μη­χα­νές κ.ἄ., καί χά­θη­κε ἡ ἡ­συ­χί­α. Τά νέ­α κα­λο­γέ­ρια δέν ἀν­τέ­χουν. Οἱ Γε­ρον­τά­δες γιά νά τά οἰ­κο­νο­μή­σουν κά­νουν κά­ποι­ες συγ­κα­τα­βά­σεις. Δέν το­ύς κα­τα­κρί­νω, τί νά κά­νου­με, ἀλ­λά σι­γά σι­γά ἄλ­λα­ξε ἡ κα­τά­στα­ση. Δέν θά το­ύς δι­ορ­θώ­σω ἐ­γώ, οὔ­τε νά το­ύς κρί­νω ἐ­πι­τρέ­πε­ται».

*
Εἶ­πε Γέρων: «Ἀ­νη­συ­χοῦ­με γιά τήν μο­να­στι­κή πα­ρά­δο­ση τοῦ Ἁ­γί­ου Ὄ­ρους, ἡ ὁ­ποί­α χά­νε­ται σή­με­ρα, δι­ό­τι ἐ­ξέ­λι­πε ἡ πνευ­μα­τι­κή αἴ­σθη­ση τῶν Γε­ρόν­των, ἡ ὁ­ποί­α πρέ­πει νά ρυθ­μί­ζη τά πάν­τα μέ­σα στήν ζω­ή μας. Μπο­ρεῖ νά ἔ­χου­με καί σή­με­ρα Γέ­ρον­τες, ἀλ­λά δέν τούς ρω­τᾶ­με καί κά­νου­με ὅ,τι θέ­λου­με».
*
Εἶ­πε Γέρων: «Οἱ πα­λαι­οί εἶ­χαν ἄλ­λο πνεῦ­μα, κα­λο­γε­ρι­κό πνεῦ­μα, ἄλ­λο ἦ­θος. Εἶ­χαν με­γά­λη ἁ­πλό­τη­τα καί πί­στη στόν Θε­ό. Εἶ­χαν ἐμ­πι­στο­σύ­νη στόν Θε­ό. Σέ­βον­ταν τούς θε­σμούς καί τόν ἑ­αυ­τό τους. Γι᾿ αὐ­τό ἦ­ταν ἄ­ξιοι σε­βα­σμοῦ. Πάν­τα ξε­κι­νοῦ­σαν ἀπ᾿ τό Κελ­λί τους γιά τίς Κα­ρυ­ές μέ τό ρά­σο. Ἦ­ταν ὁ σε­βα­σμός πού εἶ­χαν τά γε­ρον­τά­κια. Πρέ­πει νά τά τη­ροῦ­με, ἀλ­λά νά μήν ἔ­χου­με τόν λο­γι­σμό ὅ­τι ἐ­μεῖς εἴ­μα­στε οἱ σω­στοί οὔ­τε νά τό κά­νου­με ἐ­πι­δει­κτι­κά ἤ ἐ­λεγ­κτι­κά».

Με αὐτό που ὁ ἄνθρωπος κουβαλᾶ στήν ψυχή του κατά τήν ὥρα τοῦ θανάτου, μέ τοῦτο ἀπέρχεται στήν κρίση τοῦ Θεοῦ

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς


Θὰ ἤθελες νὰ μάθης ἂν ἡ ἐξομολόγηση εἶναι τόσο ἀπαραίτητη; Παλαιότερα πήγαινες πιὸ συχνὰ στὴν ἐξομολόγηση μὰ σταμάτησες ἐπειδὴ κάποιος σὲ εἰρωνεύτηκε γι’ αὐτό. Δὲν ἔπρεπε νὰ διακόψεις. Ποιὸν δὲν εἰρωνεύτηκαν οἱ ἄνθρωποι; Ξέρεις τί εἶπε ὁ διορατικότερος ὅλων: ''οὐαὶ ὑμῖν οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε'' (Λουκ. 6, 25).
Μοῦ γράφεις ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τέχνη σου ἔχεις καὶ ἕνα ἀμπέλι, πού σοῦ δίνει καλὴ παραγωγή, ἐπειδὴ τὸ καλλιεργεῖς πολύ. Ἂν κάποιος ἐγκατέλειπε τὸ ἀμπέλι του καὶ εἰρωνευόταν ἐσένα ποὺ φροντίζεις μὲ ἐπιμέλεια τὸ δικό σου, μήπως θὰ σήκωνες τὰ χέρια σου ἀπὸ τ’ ἀμπέλι καὶ θὰ σταματοῦσες νὰ τὸ καλλιεργεῖς; Σίγουρα, δὲν θὰ τὸ ἔκανες αὐτό.

Πῶς μπορεῖς λοιπὸν νὰ ταλαντεύεσαι ἀναφορικὰ μὲ τὴν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς σου ἡ ὁποία εἶναι σημαντικότερη ἀπ’ ὅλα τ’ ἀμπέλια τοῦ κόσμου; Ἐπειδὴ ὅταν πεθάνεις, τὴν ψυχή σου θὰ τὴν πάρεις ἐνῶ τὸ ἀμπέλι θὰ τὸ ἀφήσεις. Ἀπ’ ὅλες τὶς καλλιέργειες, ἡ σημαντικότερη εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς ψυχῆς. Καὶ ἀπ’ ὅλους τοὺς κόπους ποὺ ὁ ἄνθρωπος καταβάλλει πάνω στὴ γῆ, ὁ κόπος γιὰ τὴν ψυχὴ εἶναι ὁ πιὸ συνετός. Γιὰ τοῦτο, γύρνα στὴν προηγούμενη προσπάθειά σου γύρω ἀπὸ τὴν ψυχή σου καὶ ξεκίνα πάλι νὰ ἐξομολογῆσαι….

Woke τό νέο πολλαπλό σόκ


Woke τό νέο πολλαπλό σόκ

Εὐδοξία Αὐγουστίνου, Φιλόλογος - Θεολόγος

Ἀκοῦμε νά γίνεται λόγος σήμερα ἀ­πό τούς πάσης φύσε­ως διαπρύσιους κήρυκες τῆς ξέφρε­νης πολιτικῆς ὀρθό­τητας καί τοῦ «δικαι­ωματικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ» γιά τό «wo­ke», τή woke κουλτούρα, τή woke ἀ­τζέντα. Ὁ «γου­οκι­σμός» εἶναι μιά ἐπαναστατική διαδικασία, πού διαπερνᾶ ὅ­λες τίς δυτικές κοινωνίες, μέ στόχο νά ὁδηγήσει στήν «ἐ­ξαφάνιση» τῶν παραδοσιακῶν δυτι­κῶν κοινωνιῶν καί ταυτόχρονα στή βιολογική «ἐξαφάνιση» τῶν φύλων μέσα ἀπό τήν ἄρνηση τῆς σεξουαλικῆς ταυτότητας.

Σύμφωνα μέ τήν περίφημη «κουλ­τού­ρα τῆς ἀφύπνισης» (woke culture), σχεδόν ὅσα ξέραμε ἀποδομοῦνται. Ἀ­ξί­ες, μέ τίς ὁποῖες μεγαλώσαμε, ἐκπαραθυρώνονται ἀπό τήν πραγματικότητά μας. Τό ἔθνος, ἡ φυλή, τό φύλο ἀμφι­σβη­τοῦνται πλέον ἀπόλυτα καί ὑφίστα­νται ἐξονυχιστικούς ἐλέγχους καταλή­γο­ντας στήν «ἀκύρωση» (cancel culture).

Ὅλα αὐτά ὁδηγοῦν σέ υἱοθέτηση ἀπόψεων καί προτύπων πρωτόγνωρων· μᾶς κάνουν νά αἰ­σθανόμαστε ξένοι μέσα στίς ἴδιες μας τίς κοινωνίες καί δημιουργοῦν δραματικές κοινωνικές μεταβολές. Ἀπόψεις πατροπαράδοτες, πού φορεῖς τους ἦταν ἡ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ κόσμου, μετατρέπονται τώρα σέ αἱρετικές, φοβικές καί ὑπερβολικά ἀντιδραστικές.

Ὅπως οἱ περισσότεροι νεωτερισμοί τοῦ 21ου αἰώνα, ἔτσι καί τό «woke» γεννήθηκε στίς Η.Π.Α. Στή συνέχεια ἡ Δυτική Εὐρώπη ἔχει γίνει θύμα τοῦ ὁρμη­τικοῦ δικαιωματισμοῦ καί τῶν καινούργιων πολιτιστικῶν προτύπων. Μαζική ὑστερία ἔχει καταλάβει τίς κοινωνίες αὐ­τές, ἡ ὁποία φέρει τή σφραγίδα τοῦ woke κινήματος, μιᾶς κυριολεκτι­κῆς σταυροφορίας πού τίς σαρώνει. Χάνεται ὁ ἰδεολογικός προσανατολισμός καί τό πο­λι­τιστικό χάος ἀρχίζει νά κυριαρχεῖ. Σέ τελική ἀνάλυση, πρόκειται γιά ἕνα ἑνιαῖο κίνημα καταστροφῆς τόσο τῶν δυτικῶν λαῶν, ὅσο καί τῆς ἴδιας τῆς ἀν­θρώπινης ταυτότητας.

Κυριακή τοῦ Παραλύτου:«Οἱ παιδαγωγίες τοῦ Θεοῦ», π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ[:Iω. 5,1-15]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

με θέμα:

«ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 21-5-2000]

(Β414)

Μια νέα καταπληκτική σελίδα μας εξιστορεί, αγαπητοί μου, ο ευαγγελιστής Ιωάννης, από τα θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Είχε ανεβεί και αυτή την φορά ο Κύριος εις τα Ιεροσόλυμα. Και επεσκέφθη την κολυμβήθρα, δηλαδή τη δεξαμενή της Βηθεσδά, ή «προβατική κολυμβήθρα», όπως λέγεται επί το ελληνικότερον. Εκεί ήταν ένας τόπος πόνου και δυστυχίας. Γύρω από τη δεξαμενή που περιεστοιχίζετο από πέντε στοές, ευρίσκετο ένα πλήθος ασθενών ανθρώπων, που περίμεναν την θεραπεία τους. Βλέπετε, η αγάπη του Θεού είχε δώσει μία μικρή παρηγορία στον πονεμένο αυτόν λαόν, την εξής: Γράφει, σημειώνει ο ευαγγελιστής Ιωάννης: «Ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι».

Βέβαια, η κολυμβήθρα αυτή ήταν μία εικόνα του Μεσσίου· που θα εγίνετο η πηγή πάσης ιάσεως και θεραπείας. Σ’ αυτόν λοιπόν τον τόπο έφθασε κάποτε ο Ιησούς. Και προσήγγισε κάποιον ασθενή, που εγνώριζε ο Κύριος ότι ήταν πολύ καιρό εκεί κατακείμενος. Και του λέγει: «Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;». «Θέλεις να γίνεις καλά;». Τι όμως σημαίνει ο τονισμός ότι η ασθένεια αυτού του ανθρώπου ήταν γνωστή εις τον Ιησούν;

Πρόσκληση σὲ ἀνθρωποεργαστήριο: «Ἐξερεύνηση, Πειραματισμὸς καὶ Ἀνακατασκευὴ νέων, ὑγιῶν ἐκφάνσεων Ἀρρενωπότητας»!!


Η κάτωθι πρόσκληση στάλθηκε από το Gender Alliance Initiative [πρωτοβουλία συμμαχίας των φύλων !!] σε ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ και σε ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ !! Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς. Στοχεύουν δηλαδή και τα μικρά παιδιά που βρίσκονται από πίσω τους.

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στο νέο βιωματικό εργαστήριο της G-All, Gender Alliance Initiative – Η Συμμαχία των Φύλων με τίτλο: «Εξερεύνηση, Πειραματισμός και Ανακατασκευή νέων, υγιών εκφάνσεων Αρρενωπότητας».

Το συγκεκριμένο εργαστήριο έχει ως στόχο, μέσα από την αξιοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και σωματοκινητικών βιωματικών εργαλείων, να διευκολύνει την εξερεύνηση εναλλακτικών εικόνων-διαστάσεων για την αρρενωπότητα, να ενθαρρύνει τα συμμετέχοντα πρόσωπα να νιώσουν, να παίξουν και να πειραματιστούν με νέους έμφυλους ρόλους και να τα ενδυναμώσει, ώστε να οπτικοποιήσουν και να δουν τον «αρσενικό έμφυλο εαυτό» με έναν διαφορετικό -υγιή, μη τοξικό, θετικό, συμπεριληπτικό, φροντιστικό και συνεργατικό- τρόπο, με εφαρμογές στην καθημερινή τους ζωή.

Απευθύνεται κυρίως σε γονείς και εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως φύλου με στόχο την ενδυνάμωσή τους ώστε να είναι σε θέση και οι ίδιοι / ίδιες να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στα περιβάλλοντα και τις οικογένειές τους.

Γέρων Ἐφραὶμ Ἀριζόνας – Τὶς παρὰ φύση ἀσέλγειες δὲν θὰ τὶς ἐπικαλύπτεις, θὰ τὶς λές...

σ.σ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ καθώς με πολλή ανησυχία βλέπουμε να λαμβάνει χώρα μέσα στους Ναούς η «ενθρόνιση» των πολιτικών που νομιμοποίησαν την κοπριά των παρά φύσιν ασελγειών -όπως τα περιέγραψε ο Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας- με τον επαίσχυντο νόμο για τον γάμο των ομοφυλοφίλων και την υιοθεσία παιδιών από αυτούς.

[ΒΙΝΤΕΟ, Ομιλεί η κα Αθηνά Σιδέρη]
Η Ελλάδα ΚΟΙΜΑΤΑΙ στην αμαρτία όπως τα ζώα στην κοπριά τους. Ο πανσεξουαλισμός είναι η αιτία της καταδίκης μας.

Τί εἶναι ὁ Χριστιανισμός; Δηλαδὴ νὰ ἔχουμε Αἰώνια Ζωή. Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς!!!!


https://apantaortodoxias.blogspot.com/2024/05/blog-post_904.html

27 Μαΐου. Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος (ϛ΄ αἰ.)· Ἰωάννου ὁμολογητοῦ τοῦ Ῥώσου († 1730). Ἁγιογραφικό ανάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Δευτέρας δ΄ ἑβδ. Πράξεων (Πρξ. ι΄ 1-16).

Πραξ. 10,1         Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς,

Πραξ. 10,1                Υπήρχε δε εις την Καισάρειαν κάποιος άνθρωπος, ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος, από την στρατιωτικήν μονάδα, που ελέγετο σπείρα Ιταλική.

Πραξ. 10,2         εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν Θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν τε ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ διὰ παντός,

Πραξ. 10,2               Αυτός ήτο ευσεβής και θεοφοβούμενος μαζή με όλον του τον οίκον. Εκανε πολλάς ελεημοσύνας στον λαόν και παρακαλούσε πάντοτε τον Θεόν να τον φωτίζη.

Πραξ. 10,3         εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ Θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντα αὐτῷ· Κορνήλιε.

Πραξ. 10,3                Είδε, λοιπόν, κατά την τρίτην απογευματινήν ώραν, φανερά εις ένα όραμα, άγγελον του Θεού, ο οποίος εισήλθε στο σπίτι του δι' αυτόν και του είπε· “Κορνήλιε”.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀγάπη μας πρός τόν Θεό (Γ΄ μέρος), Ἀγ. Παϊσίου, 2...

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible