Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Ἐγκώμιον εἰς τήν Κοίμησιν...( Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ)

« τό πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ.

πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρός τοῦ βασιλέως ἔσωθεν,
ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς περιβεβλημένη,
πεποικιλμένη.

ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς,
αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι·

ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καί
ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναόν βασιλέως.


ἀντί τῶν πατέρων σου ἐγενήθησαν οἱ υἱοί σου·
καταστήσεις αὐτούς ἄρχοντας ἀπί πᾶσαν τήν γῆν.

μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καί γενεᾷ·
διά τοῦτο λαοί ἐξομολογήσονταί σοι εἰς τόν αἰῶνα καί
 εἰς τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

(Ψαλμ. 44:18)

«Πῶς νά ὀνομάσομε τό μυστήριο αὐτό,
πού σχετίζεται μέ σένα, Θεοτόκε;
Ἀλλ᾿ ἄν καί ἡ πανίερη καί μακαρία ψυχή Σου
χωρίζεται ἀπό τό πανόλβιο καί ἀμίαντο σῶμα Σου
καί τό σῶμα Σου παραδίνεται στή νόμιμη ταφή,
ὅμως δέν παραμένει στό θάνατο οὔτε διαλύεται ἀπό τή φθορά.
Διότι Αὐτῆς πού ἡ παρθενία της ἔμεινε ἄθικτη ὅταν γέννησε,
Αὐτῆς τό σῶμα καί τώρα, πού μετατίθεται στούς οὐρανούς,
διατηρήθηκε ἄφθαρτο».
( Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ,
Ἐγκώμιον εἰς τήν Κοίμησιν, ΕΠΕ 9, 261).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ