Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
http://bit.ly/Kyrios-Ihsous-Hristos
Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τρίτη, 2 Απριλίου 2019

Ἡ προφητευμένη διαστροφή τῆς Ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίαςἩ προφητευμένη διαστροφή
τῆς Ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίας

Ἡ διαστροφή τῆς Ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίας, συγχρόνων καί παλαιοτέρων Ὁσίων Πατέρων, στήν ἐσχατολογική ἐποχή πού ζοῦμε, ἔχει προφητευθεῖ ἀπό Ἁγίους, ὅπως ἀπό τόν ἀπό τόν Ἅγιο γέροντα καί Μάρτυρα Ἀνατόλιο τόν νεότερο, τῆς Ὄπτινα (+1922), ὁ ὁποῖος ἔγραφε: «Ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρωπίνου γένους θά δρᾶ μέ πανουργία, γιά νά ὁδηγήσει στήν αἵρεση, ἄν ἦταν δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς. Δέν θά ξεκινήσει μέ τήν ψυχρή ἀπώθηση τῶν δογμάτων τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς Θεότητος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί τῆς παρθενίας τῆς Θεοτόκου, ἀλλά θά ξεκινήσει ἀνεπαίσθητα νά καταστρέφει τίς διδασκαλίες καί τίς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας καί τήν μεγάλη τους πνευματικότητα, πού ἔφτασε σέ μᾶς μέσῳ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα»[1].
Στήν συνέχεια ὁ Ὅσιος Ἀνατόλιος ἀναφέρεται στό πῶς θά καταλάβουν τήν Ἐκκλησία καί τά Μοναστήρια οἱ ἄνθρωποι πού προετοιμάζουν τήν ἄφιξη τοῦ Ἀντιχρίστου, καθώς καί στόν διωγμό τῶν ἀληθινά πιστῶν ἀπό τούς διαστροφεῖς τῆς Πατερικῆς διδασκαλίας αἱρετικούς: «Λίγοι θά παρατηρήσουν αὐτά τά καλοπιάσματα τοῦ ἐχθροῦ, μόνον ἐκεῖνοι πού εἶναι πολύ πεπειραμένοι στήν πνευματική ζωή. Οἱ αἱρετικοί θά ἀποκτήσουν ἰσχύ πάνω στήν Ἐκκλησία, καί θά τοποθετήσουν τούς ὑπηρέτες των παντοῦ. Οἱ εὐλαβεῖς θά ἀτενίζονται καταφρονητικά. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε ὅτι ἀπό τούς καρπούς των θά τούς ἀναγνωρίσετε, καί ἔτσι, ἀπό τούς καρπούς των, καθώς καί ἀπό τίς ἐνέργειες τῶν αἱρετικῶν, προσπαθῆστε νά τούς διακρίνετε ἀπό τούς ἀληθινούς ποιμένες. Αὐτοί εἶναι πνευματικοί κλέφτες, διαρπάζοντες τήν πνευματική ποίμνη, καί θά εἰσέλθουν στό μαντρί (στήν Ἐκκλησία), σκαρφαλώνοντας μέ κάποιον ἄλλον τρόπο, χρησιμοποιώντας δύναμη καί καταπατώντας τούς ἱερούς κανόνες. Ὁ Κύριος καλεῖ αὐτούς ληστές (Ἰω. 10,1). Πράγματι, ἡ πρώτη τους ἐνέργεια θά εἶναι ἡ καταδίωξη τῶν ἀληθινῶν ποιμένων, ἡ φυλάκιση καί ἡ ἐξορία τους, διότι, χωρίς αὐτό, θά εἶναι ἀδύνατο γι’ αὐτούς νά διαρπάσουν τό ποίμνιο.

Γι’ αὐτόν τόν λόγο, παιδί μου, ὅταν βλέπεις τήν καταπάτηση τῆς πατρικῆς παραδόσεως καί τῶν θείων ἐντολῶν στήν Ἐκκλησία, τῶν ἐντολῶν πού ὁρίσθηκαν ἀπό τόν Θεό, γνώριζε ὅτι οἱ αἱρετικοί ἔχουν ἤδη ἐμφανισθεῖ, ἄν καί κατά τόν χρόνο δράσης τους μπορεῖ νά κρύβουν τήν ἀσέβειά τους ἤ νά καταστρέφουν τήν Ἁγία Πίστη ἀνεπαίσθητα, προκειμένου νά ἐπιτύχουν καλύτερα στήν σαγήνευση καί προσκόλληση τῶν ἀπείρων στά δίχτυα τους.
Ἡ καταδίωξη θά κατευθύνεται ὄχι μόνον ἐναντίον τῶν ποιμένων ἀλλά ἐναντίον ὅλων τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, διότι ὅλοι ὅσοι θά καθοδηγοῦνται ἀπό τήν αἵρεση δέν θά ὑποφέρουν τήν εὐσέβεια. Ἀναγνωρίζετε αὐτούς τούς λύκους μέ ἔνδυμα προβάτου ἀπό τίς ὑπερήφανες διαθέσεις τους καί τήν ἀγάπη τῆς ἰσχύος. Θά εἶναι συκοφάντες, προδότες, παντοῦ δεικνύοντες ἔχθρα καί κακοήθεια. Γι’ αὐτό ὁ Κύριος εἶπε ὅτι οἱ καρποί τους θά τούς κάνουν γνωστούς. Οἱ ἀληθινοί ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ εἶναι ταπεινοί, ἀγαποῦν τόν συνάνθρωπό τους καί εἶναι ὑπάκοοι στήν Ἐκκλησία.
Οἱ Μοναστές θά ταλαιπωρηθοῦν ὑπερβολικά ἀπό τούς αἱρετικούς καί ἡ μοναστική ζωή θά καταφρονηθεῖ. Τά (ἐνεργά) Μοναστήρια θά σπανίζουν, ὁ ἀριθμός τῶν μοναχῶν θά ἐλαττωθεῖ καί αὐτοί πού θά παραμείνουν θά ὑποφέρουν ἀπό βία. Αὐτοί πού μισοῦν τήν μοναστική ζωή, ἐντούτοις, ἔχοντας μόνο τήν ἀμφίεση τῆς εὐσεβείας, θά ἀγωνίζονται νά προσελκύσουν τούς μοναχούς μέ τό μέρος τους, ὑποσχόμενοι σ’ αὐτούς προστασία καί κοσμικά ἀγαθά, καί ἀπειλώντας αὐτούς πού τούς ἀντιτίθενται μέ ἐξορία. Αὐτές οἱ ἀπειλές θά προκαλέσουν μεγάλη ἀπόγνωση στούς μικρόψυχους, ἀλλά ἐσύ, παιδί μου, νά χαίρεσαι γιά τό ὅτι ἔχεις ζήσει μέχρι αὐτό τόν καιρό, διότι τότε οἱ πιστοί πού δέν θά ἔχουν δείξει ἄλλες ἀρετές θά λάβουν στέμματα, μόνο διότι θά ἔχουν μείνει σταθεροί στήν πίστη, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Κυρίου. (Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ματθ. 10, 32).
Φοβοῦ τόν Κύριον, τέκνο μου. Φοβοῦ νά χάσεις τό στέμμα πού ἑτοιμάστηκε γιά σένα, φοβοῦ τό νά ριχτεῖς ἀπό τόν Χριστό στό ἐξώτερο σκότος καί στά αἰώνια βάσανα. Στάσου γενναῖος στήν πίστη καί, ἄν εἶναι ἀναγκαῖο, ὑπόμεινε καταδίωξη καί ἄλλες λύπες, διότι ὁ Κύριος θά εἶναι μαζί σου καί οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες καί πνευματικοί θά κοιτάζουν σέ σένα καί τόν ἀγῶνα σου μέ εὐχαρίστηση.
Ἀλλά,  ἀλλοίμονο στούς μοναχούς ἐκεῖνες τίς ἡμέρες πού θά καθηλωθοῦν ἀπό ἰδιοκτησίες καί πλούτη, οἱ ὁποῖοι, λόγω τῆς ἀγάπης τῆς εἰρήνης (ἀνάπαυσης), θά εἶναι ἕτοιμοι νά ὑποταχθοῦν στούς αἱρετικούς. Θά ἀποκοιμίζουν τήν συνείδησή τους, λέγοντας «Ἐμεῖς διατηροῦμε καί σώζομε τό Μοναστήρι καί ὁ Κύριος θά μᾶς συγχωρήσει. Οἱ ἀτυχεῖς καί τυφλοί αὐτοί δέν λογαριάζουν καθόλου ὅτι διά τῆς αἱρέσεως οἱ δαίμονες θά εἰσέλθουν στό Μοναστήρι, καί κατόπιν δέν θά εἶναι ἕνα Ἅγιο Μοναστήρι, ἀλλά μόνο τοῖχοι, ἀπό τούς ὁποίους ἡ Χάρη θά ἔχει ἀπομακρυνθεῖ.
Ὁ Θεός, ἐντούτοις, εἶναι ἰσχυρότερος ἀπό τόν ἐχθρό καί δέν θά ἐγκαταλείψει ποτέ τούς δούλους του. Οἱ ἀληθινοί Χριστιανοί θά παραμείνουν μέχρι τό τέλος αὐτῆς τῆς περιόδου, μόνο θά προτιμήσουν νά ζοῦν σέ ἀπομονωμένα ἐρημικά μέρη. Μή φοβηθεῖτε θλίψεις, μᾶλλον νά φοβηθεῖτε τήν ὀλέθρια αἵρεση, διότι μᾶς γυμνώνει ἀπό τήν Χάρη καί μᾶς ἀπομονώνει ἀπό τόν Χριστό…»[2].
Παραθέσαμε τό ἀνωτέρω ἁγιοπνευματικό κείμενο, γιά νά ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπό τόν προφητικό λόγο τῶν Ἁγίων μας ἡ ἐπιχειρούμενη σήμερα διαστροφή τῆς ὀρθοδοξοπατερικῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ἀλλά καί ἄλλων συγχρόνων Ἁγίων. Καλούμαστε σέ πνευματική ἐγρήγορση καί βαθειά γνώση-βίωση τῆς ἀληθινῆς Ὀρθόδοξης Πίστης καί Ἁγιοπατερικῆς Παράδοσής μας, ἔτσι ὥστε νά ἀξιωθοῦμε καί τῆς μετοχῆς στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, μετά τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, τοῦ μεγάλου Ἀσκητικοῦ Πατρός τῶν ἡμερῶν μας καί πάντων τῶν Ἁγίων. Ἀμήν!


Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο

  
1]               Πῶς θά καταλάβουν τήν Ἐκκλησία καί τά Μοναστήρια οἱ ἄνθρωποι πού προετοιμάζουν τήν ἄφιξη τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀπό τόν γιο γέροντα καί Μάρτυρα Ἀνατόλιο τόν νεότερο, τῆς Ὄπτινα (+1922), πηγή: http://www.imdleo.gr/.


[2]               Ὅ.π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ