Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
http://bit.ly/Kyrios-Ihsous-Hristos
Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2019

Ὁμιλία γιά τό θαυματουργικό ἄνοιγμα τῶν μνημείων.Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ.

και τα μνημεία άνεώχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων άγιων ηγέρθη (Ματθ. 27, 52)

Ω τί μέγα σημείων! Τα νεκρά σώματα άγιων άνδρών και γυναικών αναγνώρισαν Αυτόν που βρήκε, Πάσχων, τον θάνατο έπί του Σταυρού• αλλά οί Εβραίοι πρεσβύτεροι δεν Τον αναγνώρισαν! Όλη ή, κτίση ήλλοιούτο, έσαλεύθη, έσείσθη και μόνον οί μιαιφόνες ψυχές των αρχιερέων Άννα, Καϊάφα και του Ηρώδη δεν σαλεύθηκαν! Οί κεκοιμημένοι άγιοι αποδείχθηκαν πιο ευαίσθητοι άπό τους ζωντανούς άμαρτωλούς! Πώς θά μπορούσαν οί κεκοιμημένοι άγιοι νά παραμείνουν αδιάφοροι προς τον κρεμάμενο επί του Σταυρού Δημιουργό τους, οταν άκόμη καί οί άψυχες πέτρες δεν μπορούσαν νά παραμείνουν αδιάφορες; Πώς θά ήταν δυνατόν στο φρικτό Πάθος τού Κυρίου, τό όποιο έκανε τη, γη, νά σεισθεί καί τον ήλιο νά κρύψει τις ακτίνες του, τα άψυχα σώματα τών κεκοιμημένων δικαίων νά καθεύδουν μέσα στά μνήματα;
Εκείνων, οί όποιοι είχαν εκπληρώσει τον παλαιό Νόμο Του καί είχαν έναποθέσει όλες τις ελπίδες τής ζωής τους σ' Αυτόν, οί όποιοι προφήτευσαν γι' Αυτόν καί έκλεισαν τα μάτια τους προσδοκώντες την έλευσή Του;
’Ώ! Τί μέγα σημείον! Πόσο πολύ μάς άναπαύει, έμάς πού προσδοκούμε άνάσταση νεκρών! Διότι θά μπορούσαμε, κατά την ασθενή σάρκα μας καί την όλιγοπιστία μας, νά πούμε: «Αληθώς Άνέστη ό Χριστός, άλλά καί εμείς θά αναστηθούμε;. 
Ό Χριστός Ανέστη άφ’ Εαυτού, μέ τη, Δύναμή Του, άλλα εμείς πώς θά αναστηθούμε; Ποιος ξέρει αν ό Θεός θά μάς αναστήσει μέ τή Δύναμή Του;».
Ιδού, άδελφοί, ή παράκληση τού Θεού, ιδού ή απόδειξη: και τα μνημεία άνεώχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων άγιων ήγέρθη. Αυτό σημαίνει ότι ό θάνατος ήταν ανίκανος να έκμηδενίσει ακόμη και κοινούς θνητούς.

Αυτό σημαίνει ότι εκείνοι πού είναι πιο χαμηλά άπό τον Θεάνθρωπο Χριστό δεν είναι νεκροί σαν τις άψυχες πέτρες, άλλα ζωντανοί σαν άγγελοι!
 Αυτό σημαίνει ότι, κάποια μέρα, ακόμη καί τα δικά μας σώματα θά εγερθούν εκ των μνημείων, ότι καί εμείς θά ζούμε!
Όλα όσα έχει πεί ό Κύριός μας έχουν επιβεβαιωθεί άπό σωρεία άναρίθμητων άποδείξεων.
 Γνωρίζοντας ό Κύριος την άσθένεια καί την όλιγοπιστία μας, επιβεβαίωσε την περί άναστάσεως προφητεία, οχι μόνο μέ τή δική Του Ανάσταση, άλλα καί μέ τό γεγονός της έγέρσεως πολλών κεκοιμημένων άπό τα μνήματα, την ώρα τού δικού Του θανάτου.
~Ω, άδελφοί, ούτε ένας άπό εμάς δέν θά έχει την παραμικρή δικαιολογία νά μην πιστεύει στη ζωή μετά θάνατον. Ω, Κύριε, Πανοικτίρμον, εδραίωσε τούς πιστούς καί οδήγησε τούς άπιστους στήν Πίστη!
Σοί πρέπει πάσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ