Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

El nuevo léxico de los ecumenistas, o sea, lectura de la panherejía formal y el ¿por qué? no han firmado en el Pseudosínodo de Creta los Metropolitas: Ierotheo Vlajos de Lepanto, Neófitos de Morfu Chipre y Atanasio de Limasol Chipre.

El nuevo léxico de los ecumenistas, o sea, lectura de la panherejía formal
Τὸ νέο λεξικὸ τῶν οἰκουμενιστῶν ἤγουν ἐπίσημης πιὰ αἱρέσεως τὸ ἀνάγνωσμα

Adamantios Tsakiroglu, historiador y filólogo clásico. Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου
 Κλασσικός φιλόλογος, Ἱστορικός

«La Iglesia Ortodoxa acepta una denominación histórica de otros heterodoxas iglesia o confesiones. Con esta decisión culminó la violación y la perversión de los santos cánones y custodias que se supone que deberían defender los participantes obispos (no todos sino casi la mitad) en el Pseudosínodo de Kolimbari de Creta. Si uno examina lingüísticamente esta formulación, se pone en manifiesto lo absurdo y la locura de este nuevo lenguaje de la “nueva Iglesia”.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέχεται τὴν ἱστορικὴ ὀνομασία ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἢ Ὁμολογιῶν». Μὲ αὐτὴ τὴν ἀπόφαση κορυφώθηκε ἡ καταπάτηση καὶ διαστρέβλωση τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ παρακαταθηκῶν, ποὺ ὑποτίθεται ὄφειλαν νὰ ὑπερασπίσουν οἱ συμμετέχοντες στην Κολυμπάριο Σύνοδο ἐπίσκοποι. Ἂν ἐξετάσει κανεὶς γλωσσικὰ τὴν διατύπωση αὐτὴ, φανερώνονται ὁ παραλογισμός καὶ ἡ νέα γλώσσα τῆς ʺνέας Ἐκκλησίαςʺ.

La Iglesia Ortodoxa acepta. Así pues, a partir de hoy con las propias palabras de los ecumenistas aceptan lo que hasta hoy en día era impensable que sea aceptado por un Ortodoxo. Esto que los Santos Padres con sacrificios, martirios, sufrimientos y luchas rechazaron durante tantos siglos, ahora se acepta por una pandilla de heréticos “teólogos”, curas y no.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέχεται. Ἄρα λοιπὸν ἀπὸ σήμερα οἱ οἰκουμενιστὲς ἰδίοις λόγοις δέχονται, ,τι μέχρι σήμερα ἦταν ἀδιανόητο γιὰ Ὀρθόδοξο νὰ γίνει δεκτό. Αὐτό που ἀπέρριπταν μὲ θυσίες, μαρτύρια και ἀγῶνες τόσους αἰῶνες οἱ Ἅγιοι Πατέρες, τώρα γίνεται δεκτὸ ἀπὸ μία ὁμάδα αἱρετικῶν ʺθεολόγωνʺ, ἱερέων καὶ μή.
denominación histórica. ¿Cuál denominación histórica, la científica, la arbitraria o la patrística? Porque si tomamos por ejemplo, los llamados católicos (los papistas), entonces científicamente no pueden llamarse católicos, porque la palabra o término católico es terminología de la Una Iglesia. Por otra parte según los santos Padres la denominación de todos estos constituía y era una herejía. Por tanto, los ecumenistas innovan y sacan un nuevo lenguaje llamando de manera arbitraria la herejía historia o ciencia.
τὴν ἱστορικὴ ὀνομασία. Ποιὰ ἱστορικὴ ὀνομασία, τὴν ἐπιστημονική, τὴν αὐθαίρετη ἢ τὴν πατερική; Γιατὶ ἂν πάρουμε γιὰ παράδειγμα τοὺς λεγόμενους καθολικούς, τότε ἐπιστημονικὰ δὲν μποροῦν να ὀνομάζονται καθολικοί, διότι ἡ λέξη καθολικὴ ἀποτελεῖ ὁρολογία τῆς Μίας Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ κατὰ τοὺς Πατέρες ἡ ὀνομασία ὅλων αὐτῶν ἦταν αἵρεσις. Ἄρα λοιπὸν οἱ οἰκουμενιστὲς πρωτοτυποῦν ξανὰ γλωσσικὰ ὀνομάζοντας αὐθαίρετα τὴν αἵρεση ἱστορία ἢ ἐπιστήμη.
Otras heterodoxas iglesias o confesiones cristianas. Esta formulación en particular niega toda lógica conceptual y semántica. Cuando utilizamos el pronombre distributivo ʺἄλλος alos otroʺ nos referimos a partes del total. Por lo tanto, según los ecumenistas los heréticos son parte del total. ¿Pero, si son miembros de la Iglesia cómo entonces son heterodoxos? Y si no son miembros de la Iglesia, ¿entonces qué son? ¿Cómo se concilian los términos heterodoxo y Cristiano? ¿Cristiamo homódoxo, Cristiano y el heterodoxo? ¿Iglesia el homódoxo, y también Iglesia el heterodoxo? En cuando al término “homología-confesión”, entonces nos quedamos sorprendidos del hecho de que ninguno de estos “grandes teólogos” no pregunta: ¿a quién confiesan estas confesiones, a Cristo con una o dos naturalezas, el Credo Símbolo de Fe con el filioque o sin, Παναγία-Panayía Θεοτόκο-Zeotoco o ἢ Χριστοτόκο-Cristotoco, Iglesia con Santos o sin, Jaris-gracia energía increada o creada? Pero no van a preguntar porque mienten y distorsionan conscientemente, tal y como hacen también con los siguientes ejemplos de la nueva terminología herética y ecumenista
ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἢ Ὁμολογιῶν. Αὐτὴ ἰδιαίτερα ἡ διατύπωση ἀναιρεῖ κάθε ἐννοιολογική λογικὴ. Ὅταν χρησιμοποιοῦμε τὴν ἐπιμεριστικὴ ἀντωνυμία ʺἄλλοςʺ ἀναφερόμαστε σὲ μέρη ἑνὸς συνόλου. Ἄρα λοιπόν, κατὰ τοὺς οἰκουμενιστές, οἱ αἱρετικοὶ εἶναι μέρη τοῦ συνόλου τῆς Ἐκκλησίας. Ἂν ὅμως εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας, πῶς εἶναι ἑτερόδοξοι; Καὶ ἂν δὲν εἶναι ἑτερόδοξοι τότε τὶ εἶναι; Καὶ πῶς συμβιβάζονται οἱ ὅροι ἑτερόδοξος καὶ Χριστιανός; Χριστιανός ὁ ὁμόδοξος, Χριστιανός καὶ ὁ ἑτερόδοξος; Ἐκκλησία ὁ ὁμόδοξος, Ἐκκλησία καὶ ὁ ἑτερόδοξος; Ὅσον ἀφορᾶ τὸν ὅρο Ὁμολογία, τότε μένουμε ἔκπληκτοι ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ʺμεγάλους θεολόγουςʺ δὲν ρωτᾶ: Ποιὸν ὁμολογοῦν αὐτὲς οἱ ὁμολογίες, Χριστὸ μὲ μία ἢ μὲ δύο φύσεις, Πιστεύω μὲ filioque ἢ χωρίς, Παναγία Θεοτόκο ἢ Χριστοτόκο, Ἐκκλησία μὲ Ἁγίους ἢ χωρίς; Δὲν θὰ ρωτήσουν ὅμως, διότι ψεύδονται καὶ διαστρεβλώνουν συνειδητά, ὅπως κάνουν καὶ μὲ τὰ ἀκόλουθα παραδείγματα νέας οἰκουμενιστικῆς καὶ αἱρετικῆς ὁρολογίας:
Santos Padres: víctimas de la primitiva maligna serpiente.
Ἅγιοι Πατέρες: Θύματα τοῦ ἀρχέκακου ὄφεως
Los Santos Cánones: paredes que nos separan de nuestros semejantes.
Ἱεροὶ κανόνες: τείχη ποὺ μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους μας
Lucha por la fe: fundamentalismo
ἀγῶνας γιὰ τὴν πίστη: φουνταμενταλισμός
defensa de la Una Iglesia: egocentrismo.
ὑπεράσπιση τῆς Μίας Ἐκκλησίας: Ἐγωκεντρισμός
Fieles o creyentes: pecadores, obligados a obedecer
πιστοί: ἁμαρτωλοί, ὑποχρεωμένοι να ὑπακοῦν
Herejía: antigua y pasada, una expresión ya no reconocida y políticamente no correcta.
αἵρεση: ἀρχαία, μὴ πιὰ ενδεδειγμένη καὶ μη πολιτικὰ ορθή ἔκφραση
Dogma: cánones, reglas sin aplicación para el mundo contemporáneo.
δόγμα: θεωρητικοὶ κανόνες χωρίς ἐφαρμογή στὸν σύγχρονο κόσμο
Teología: un ramo científico adecuado para hacer carera.
θεολογία: ἐπιστημονικός κλάδος κατάλληλος για καριέρα
Dios: tal y como cada uno quiere y le gusta.
Θεός: ὅπως τὸν θέλει ὁ καθένας
Hermanos en Cristo Ortodoxos, mientras mencionamos y comulgamos con este tipo de obispos no podemos hablar de testimonio o confesión ortodoxa. ¡Qué diremos a nuestros hijos, qué diremos a las personas que se han convertido en ortodoxos porque entendieron la fatalidad del engaño en que se estaban encontrando! ¡Os equivocáis, volved atrás, porque todos somos lo mismo! La hora de las palabras ha pasado, ha llegado la hora de la praxis.
Ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ Ὀρθόδοξοι, ὅσο μνημονεύουμε καὶ συγκοινωνοῦμε μὲ τέτοιους ἐπισκόπους δὲν μποροῦμε να μιλοῦμε γιὰ ὀρθόδοξη ὁμολογία. Τί θα ποῦμε στὰ παιδιά μας, τί στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔγιναν ὀρθόδοξοι, γιατὶ κατάλαβαν τὴν ὀλεθριότητα τῆς πλάνης, στὴν ὁποία βρίσκοντουσαν; Λάθος κάνατε γυρίστε πίσω, γιατί ὅλοι τὸ ἴδιο εἴμαστε; Ἡ ὥρα τῶν λόγων πέρασε ἦρθε ἡ ὥρα τῆς πράξης.
«Tenemos que emprender un ruptura con el ecumenismo, y no debemos tener ninguna conexión y comunión con sus cocaminantes. Nuestro camino no es el de ellos. Debemos decirlo esto con determinación y mostrarlo con nuestras praxis. Viene una época de testimonio o confesión pragmática, una época que quizás nos quedemos solos y perseguidos…>> (Obispo de Syracuse y Santa Trinidad, Averkios hacia san Filareto de la Iglesia Rusa de la diáspora – 1-14-1967).
Πρέπει νὰ προβοῦμε σὲ ἀποφασιστικὴ ρήξη μὲ τὸν Οίκουμενισμό, καὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε καμία κοινωνία μὲ τοὺς συνοδοιπόρους του. Ὁ δρόμος μας δὲν εἶναι ὁ δικός τους. Πρέπει νὰ τὸ ποῦμε αὐτὸ μὲ ἀποφασιστικότητα καὶ νὰ τὸ δείξουμε μὲ τὶς πράξεις μας. Μία ἐποχὴ πραγματικῆς ὁμολογίας ἔρχεται γιὰ μᾶς, μία ἐποχὴποὺ ἴσως παραμείνουμε μόνοι καὶ διωκόμενοι….» (Ἀρχιεπίσκοπος Συρακουσῶν καὶ Ἁγίας Τριάδος Ἀβέρκιος πρὸς τὸν Ἃγιο Φιλάρετο Πρωθιεράρχη τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐν Διασπορᾶ - 1/14-12-1967)
«En nuestros últimos-esjatos tiempos cada Cristiano es responsable para la totalidad de la Cristiandad! » (San Juan Maximovits).
«Στὰ ἔσχατα χρόνια μας κάθε Χριστιανός εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὸ σύνολο τῆς ΧριστιανοσύνηςἍγ. Ἰωάννης Μαξίμοβιτς

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου Κλασσικός φιλόλογος, Ἱστορικός
Adamantios Tsakiroglu filólogo, historiador

POR QUÉ NO HAN FIRMADO EN EL PSEUDOSÍNODO DE CRETA. http://epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.com.es/
Metropolita de Lepanto, Ierotheo Vlajos: por qué no he firmado.
Μητροπολίτης Ναυπάκτου: Γιατί δεν υπέγραψα
Metropolita de Lepanto, Ierotheo Vlajos: por qué no he firmado.
Μητροπολίτης Ναυπάκτου: Γιατί δεν υπέγραψα
Simplemente cada Iglesia tenía sólo UN voto de su dirigente, como estos obispos de Helade-Grecia y Chipre no han firmado el texto en relación, entonces TODOS los obispos de Helás-Grecia y Chipre se ha considerado que han firmado a pesar de que algunos no han firmado… Una demostración más de la falta de sinocidad o espíritu de Sínodo Ortodoxo en el pseudosinodo de Creta. En su texto el Metropolita Ierotheo Vlajos confirma que por su actitud recibió “tremenda presión, ataques e insultos de parte de jerarcas y que “recibieron presiones muchos jerarcas de la Iglesia Helena”. Esta revelación de que hubo insultos y ataques a los metropolitas que no tenían la misma opinión de parte del Fanari (Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, es decir, Bartolomeo, Zisiulas…. y toda su pandilla de herejes”…
No es aun tiempo en desarrollar todos mis argumentos históricos y teológicos, cosa que lo haré cuando analice en general todos los procedimientos y el ambiente que conocí durante las reuniones de la (mal llamada) Santa y Gran Sinodo (de todo menos esto)… continua con 4 exposiciones breves…http://epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.com.es/
.Απλώς κάθε Εκκλησία είχε ΜΙΑ μόνο ψήφο, δια του Προκαθημένου Της και εφόσον οι Αρχιεπίσκοποι Κύπρου και Ελλάδος υπέγραψαν το σχετικό κείμενο, τότε ΟΛΟΙ οι Μητροπολίτες των Εκκλησιών Κύπρου και Ελλάδος θεωρήθηκε ότι το υπέγραψαν, έστω και αν ορισμένοι δεν το υπέγραψαν!... Μια ακόμη απόδειξη της ελλείψεως συνοδικότητας στη Σύνοδο της Κρήτης. Στο κείμενό του ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου επιβεβαιώνει ότι για τη στάση του δέχθηκε «σοβαρή πίεση και υβριστική αντιμετώπιση» από Ιεράρχες και ότι «πιέσεις δέχθηκαν και άλλοι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος». Η αποκάλυψη ότι έγιναν υβριστικές επιθέσεις στους Μητροπολίτες που δεν είχαν την ίδια άποψη με το Φανάρι δείχνει ότι στη Σύνοδο πρώτο δεν ήταν ιδανική η ατμόσφαιρα, όπως παρουσιάστηκε, και βεβαίως δεν ήσαν όλες οι αποφάσεις ομόφωνες, σε επίπεδο Ιεραρχών.

El metropólita Neófitos de Morfu, Chipre, confirma que no firmó el texto de doble lenguaje e impreciso sobre la relación con los heréticos.

Los santos Padres contemporáneos Porfirio el Kafsokalivita, Paisios el Aghiorita, Efemenio Saridakis, Jacobo Tsalikis y Sofronio Sajarof, los cuales el santo Metropólita de Morfu, Chipre, conoció en vida y de la enseñanza y vida de ellos presenta y publica su escrito con reducciones características de ellos en relación y son precisos y clarísimos sobre la Una Santa, Católica y Apostólica Iglesia y cuál es la actitud adecuada y mostrada frente a los heterodoxos. Lo sabio de la Iglesia es siempre claro y preciso. El santo Metropolita de Morfu pues, “siguiendo a los Santos Padres”, ante este mal llamado “Sínodo Grande y Santo”, depositó oralmente y por escrito la Fe de los Padres. En la cosas de la fe tenemos que ser verdaderos en agapi. Y según el logos del Señor: “Conoceréis la verdad y la verdad os liberará u os hará libres”… http://epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.com.es/
Οἱ σύγχρονοι ἅγιοι Πατέρες Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, Παΐσιος Ἁγιορείτης, Ἰάκωβος Τσαλίκης, Εὐμένιος Σαριδάκης καὶ Σωφρόνιος Σαχάρωφ, τοὺς ὁποίους Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου γνώρισε ἐν ζωῇ καὶ ἀπὸ τὴν διδασκαλία καὶ τὸν βίο τῶν ὁποίων παραθέτει στὸ δημοσιευόμενο Ὑπόμνημά του χαρακτηριστικὰ σχετικὰ ἀποσπάσματα, εἶναι σαφέστατοι ὡς πρὸς τὸ τί καὶ ποιά εἶναι μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία καὶ ποιά ἐνδεδειγμένη της στάση ἔναντι τῶν ἑτεροδόξων χριστιανῶν. Τὸ σοφὸν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ εἶναι πάντοτε σαφές. Πανιερώτατος Μόρφου λοιπόν, «ἑπόμενος τοῖς ἁγίοις Πατράσιν», κατέθεσεν ἐνώπιον τῆς Μεγάλης Συνόδου τὴν Πίστιν τῶν Πατέρων ἡμῶν καὶ προφορικῶς καὶ γραπτῶς. Στὰ τῆς Πίστεως πρέπει νὰ «ἀληθεύομεν ἐν ἀγάπῃ». Καί, κατὰ τὸ Κυριακὸ λόγιο, «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς».

EL METROPOLITA DE LIMASOL MANIFIESTA QUE NO HA FIRMADO EL TEXTO. http://epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.com.es/
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
EL METROPOLITA DE LIMASOL MANIFIESTA QUE NO HA FIRMADO EL TEXTO.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Como se originó una confusión sobre la información a los cristianos sobre si he firmado o no el texto, deseo informarles que no lo he firmado por razones de conciencia, como no estoy de acuerdo con este texto, tal y como se ha formado, por eso no he firmado. Entrego para que se publique también este escrito de mi opinión que he depositado también al Sínodo…. http://epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.com.es/
Επειδή παρατηρήθηκε σύγχυση στην πληροφόρηση των πιστών χριστιανών για το εάν υπέγραψα τελικά το κείμενο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου σχετικά με το θέμα "Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικός κόσμον", επιθυμώ να ενημερώσω τους ενδιαφερομένους ότι για λόγους συνειδήσεως, επειδή διαφωνώ με το κείμενο αυτό όπως τελικά διαμορφώθηκε, δεν το υπέγραψα.
Δίδω προς δημοσιεύση και τη γραπτή γνώμη μου που κατατέθηκε στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο για το κείμενο αυτό:
Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ