Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

«Προσοχή εἰς τά πάθη»ΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ” Τόμος γ΄
Ἀρχιμ. Σεραφείμ ΔημόπουλοςΟἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι ὅταν ἔθαβαν τούς βασιλιάδες τους τούς ἔβαζαν στούς τάφους καί τά προσωπικά τους ἀντικείμενα, καί ὅ,τι ἀγαποῦσαν. Χρυσά πιάτα, κουτάλια χρυσά, τά ὅπλα τους, καί τρόφιμα. Μπιζέλια, σιτάρι, καλαμπόκι. Γιά νά προστατεύσουν δέ τά χρυσά ἀντικείμενα τοῦ βασιληᾶ ἀπό τυμβωρύχους, ἐπικονίαζαν τίς μούμιες μέ ραδιενεργό σκόνη, οὕτως ὥστε ὁ τυμβωρύχος νά μολύνεται καί νά προσβάλλεται ἀπό τήν θανατηφόρο ραδιενεργό σκόνη. Στόν τάφο, λοιπόν, ἑνός Φαραώ, σ᾿ ἕνα χρυσό βάζο βρέθηκαν μπιζέλια. Αὐτά τά μπιζέλια εἶχαν ἡλικία τριάντα αἰώνων. Οἱ ἀρχαιολόγοι ὑπέθεσαν ὅτι τριάντα αἰώνες ὁπωσδήποτε θά εἶχαν καταστρέψει τά φύτρα τῆς ζωῆς, καί τά μπιζέλια θά ἦσαν νεκρά. Πειραματικῶς, λοιπόν, τά ἔβρεξαν καί τά φύτεψαν. Ἔκπληκτοι ὅμως παρετήρησαν ὅτι τά μπιζέλια, ὅταν βρέθηκαν στίς κατάλληλες συνθῆκες, ἐβλάστησαν, ἀνεπτύχθησαν, ἔβγαλαν ἀνθούς, καί ἀπέδωσαν φυσιολογικούς καρπούς, ὡσάν νά ἦσαν ὑγιῆ, ἄφθαρτα καί ἐβλάστησαν ὅταν εὑρέθησαν στίς κατάλληλες συνθῆκες.

Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει καί μέ τίς ἐπιθυμίες, τίς σαρκικές ἐπιθυμίες. Εἶναι ναρκωμένες. Εἶναι ναρκωμένες, κοιμισμένες, ἐφ᾿ ὅσον δέν ὑπάρχουν οἱ κατάλληλες συνθῆκες νά τίς ἐρεθίσουν, ὅσα χρόνια καί ἄν περάσουν.

Πρόσεχε, λοιπόν, στή ζωή σου καί ἀπόφευγε τίς ἀφορμές πού ὑποκινοῦν τά πάθη, ἀπόφευγε τά καλά καί ὀρεκτικά φαγητά, τήν ἀνάπαυσι καί τόν πολύ ὕπνο. Συνήθιζε νά ἐγείρεσαι νωρίς ἀπό τήν κλίνη σου. Θέσε ὡς ἀρχή νά μήν σέ βρῆ ὁ ἥλιος στόν ὕπνο. Ξύπνα, λοιπόν ἐνωρίς καί ἄρχισε μέ ὄρεξι ψάλωντας στήν ἐργασία σου.
Φεῦγε τήν τηλεόρασι. Ἐάν ἐπιτύχης νά τήν ἀποβάλης τελείως ἀπό τή ζωή σου, θά ἔχης κάμη ἕνα ἕνα μεγάλο κατόρθωμα, πού οἱ καρποί του θά φανοῦν σύν τῷ χρόνῳ.
Ἀπόφευγε τίς ἐκδρομές καί τά ταξείδια. Κρύβουν ἀπρόοπτους κινδύνους, καί ἀπρόβλεπτες παγίδες τοῦ διαβόλου. Κατάρτισε ἕνα ὡραῖο ἡμερήσιο πρόγραμα ἐργασίας, ἀναπαύσεως, ἀναψυχῆς, διακονίας τοῦ πλησίον σου. Καί στόν χρόνο αὐτό δώσε ἕνα μέρος καί στόν Θεό. Προσεύχου καί μελέτα τόν Θεόν καί τόν νόμο Του. Μάθε, συνήθισε τήν ψυχή σου, νά εἶσαι πάντοτε χαρούμενος, γελαστός, εὔθυμος, χαριτωλόγος. Ὁ εὔθυμος νέος, εἶναι ὁ πιό ἀγαπητός καί συμπαθής. Εἶναι πολύ λυπηρή ἡ εἰκόνα τῆς σημερινῆς νεότητος. Κατηφής, ἀγέλαστος, σκληρός, κυνικός, εἶναι ὅ,τι πιό ἀπογοητευτικό καί ἀποθαρρυντικό γιά τό μέλλον τῆς φυλῆς, γιά τήν αὐριανή κοινωνία.

Ἀγάπησε καί συνήθισε τόν συχνό ἐκκλησιασμό, καί τήν μυστηριακή ζωή, ἰδιαίτερα τήν Ἁγία Κοινωνία. Κανένας νέος δέν μπορεῖ νά μείνη ἁγνός, καί νά σμιλεύση ἕνα ὡραῖο χαρακτῆρα, χωρίς τή θεία Χάρι πού παίρνομε ἀπό τά μυστήρια. Πράγματι τροφή ψυχῆς καί σώματος, ἀνακαίνισις καί ἀνάπλασις τοῦ ἀνθρώπου ὅσο ἁμαρτωλός καί ἐάν εἶναι.

Καί σύ μόνος σου μπορεῖς νά εὕρης χίλιους τρόπους καί μέσα μέ τά ὁποῖα θά κάμης ὄμορφη καί ἀνώτερη τή ζωή σου, ἀρκεῖ τοῦτο νά εἶναι ἡ ἐπιδίωξή σου καί ὁ πόθος σου. Καί ἔχε πάντοτε κατά νοῦ τά λόγια τοῦ Κυρίου:

«Ἄνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν».

Συνεχίζεται.....


Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων
ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ
τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.


Λάρισα 2001


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ