Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Τὸ διαζύγιο ὡς ρῆγμα στὴν ἑνότητα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου


 
Κορναράκης 'Ιωάννης

μότιμος Καθηγητής Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας καὶ ξομολογητικς Πανεπιστημίου θηνν


Τ διαζύγιο, ς γεγονὸς διαρρήξεως μιᾶς, πρωταρχικῆς σημασίας γιὰ τὴν παρξιακ καταξίωση τοῦ νθρώπου, συζυγικῆς διαπροσωπικῆς σχέσεως, πλήττει τὴν νότητα τοῦ νθρωπίνου προσώπου, σὲ μία σειρὰ λυσιδωτν σχέσεων τόμων μπλεκομένων, οὕτως λλως, συγγενικῶς μὲ τοὺς ρχικος συντελεστὲς τῆς διαρρήξεως αὐτῆς!

Στ μυστήριο τοῦ γάμου πραγματώνεται μυστηριακῶς σκοπὸς τῆς θείας οἰκονομίας, ποὺ φορ στὴν νότητα τοῦ νθρωπίνου προσώπου, στὴν ρχικ προπτωτική του εἰκόνα. Τὸ νδρόγυνο, στὸ γάμο, ξεικονίζει τὴν τέλεια π τὴν ποψη τοῦ ν λόγῳ σκοποῦ, νθρώπινη διαπροσωπικὴ νότητα στὴ μονάδα δύο προσώπων! Μὲ τὸ μυστήριο τοῦ γάμου νθρωπος πιστρέφει στὴν ντολογικ πληρότητα τῆς ρχικς του εἰκόνας, φόσον, μὲ τὸ μυστήριο αὐτό, νθρωπος ποστασιάζεται πλέον ς «μονὰς» («καὶ σονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν») στὴ δυάδα τῶν συζυγικῶν προσώπων γίνεται «νδργυνος»! Οἱ σύζυγοι νώνονται, στὸ μυστήριο τοῦ γάμου εἰς νδρόγυνο!


Στν περίπτωση αὐτή, μεταπτωτικὸς δμ πιστρέφει στὴν νότητα τοῦ αυτο του, μέσω τῆς ναπλασθείσης διὰ τῶν δημιουργικῶν χειρῶν τοῦ Θεοῦ, πλευρᾶς του καὶ συμπληρώνεται, μὲ τὸν τρόπο αὐτό, τὸ κενό, τὸ ποο κατέλυσε ποσπασθεσα αὐτὴ πλευρά του, μὲ τὸ θεῖο δῶρο τῆς θεραπείας τῆς μοναξιᾶς του («Οὐ καλὸν εἶναι τὸν νθρωπον μόνον»)΄ τὴ γυναίκα!

ξάλλου, τενίζοντας τὸ πρόσωπο τῆς γυναίκας μεταπτωτικὸς δμ ναγνωρίζει τὸν αυτ του («τοῦτο νῦν στον κ τῶν στέων μου καὶ σὰρξ κ τῆς σαρκός μου»), καὶ ποδέχεται τὴν λήθεια τοῦ ποστολικο λόγου, τι «Οὕτως φείλουσιν οἱ νδρες γαπν τὰς αυτν γυναίκας ς τὰ αυτν σώματα. γαπν τὴν αυτο γυναίκα αυτν γαπ»! (φεσ. ε’ 28) νότητα αὐτὴ νδρς καὶ γυναικός, στὸ μυστήριο τοῦ γάμου, σημειοδοτεῖ τὴν χαρισματικὴ μυστηριακὴ ντολογικ νότητα τοῦ νθρωπίνου γενικῶς προσώπου. γάμος καταφάσκει τὴν μυστηριακὴ σχέση τῶν δύο συζύγων, ς πόδειξη τῆς πραγματώσεως τοῦ σχεδίου τῆς θείας οἰκονομίας, στὸ κεφάλαιο τῆς σωτηρίας τοῦ νθρώπου διὰ τοῦ γάμου!

λλ τὸ διαζύγιο δὲν διασπᾶ μόνο τὴ συζυγικὴ νότητα καὶ τὴ σχέση δύο μόνον προσώπων. Τὸ διαζύγιο μπορεῖ νὰ γίνει αἰτία καὶ πηγὴ πολλῶν μελλοντικῶν, συνεχῶν, διασπάσεων, καὶ κλύσεων ψυχικῶν διαταραχῶν σὲ λα τὰ πρόσωπα, τὰ ποα νδεχομένως θὰ μπλακον, οὕτως λλως, στὸ μεγάλο κύκλο νθρωπίνων, διαπροσωπικῶν σχέσεων, πορρεουσν π τὴν ρχικ φετηρία δύο διαζευγμένων γονέων.

Ἐὰν δηλ. νας πρώην σύζυγος καὶ μφότεροι, προχωρήσουν σὲ νέο γάμο μὲ λλα πρόσωπα, τότε οἱ ρνητικς ποικίλες συνέπειες τῆς ρχικς συζυγικῆς διαστάσεως, θὰ περάσουν σφαλς στὶς νέες συγγενικὲς σχέσεις, ξ αἵματος ξ γχιστείας, οἱ ποες θὰ δημιουργηθοῦν νδεχομένως μὲ τοὺς νέους αὐτοὺς γάμους. Λ. χ. νδεχομένως, μὲ νέους γάμους τῶν δη διαζευγμένων συζύγων, θὰ προκύψουν σως πατριοὶ καὶ μητρυιὲς καὶ τεροθαλες δελφοί, οἱ ποοι θὰ γίνουν ποδέκτες τῶν ρνητικν συνεπειῶν τοῦ ρχικο διαζυγίου.

πειτα εἶναι γνωστὸ τι τὰ παιδιὰ διαζευγμένων γονέων μὲ ψυχικὰ τραύματα π τὶς σχέσεις τῶν γονέων τους καὶ κυρίως π τὸ διαζύγιο, θὰ μεταφέρουν ργότερα στὴ δική τους συζυγικὴ σχέση, τὶς μπειρίες τῶν τραυμάτων αὐτῶν, μὲ ποτέλεσμα χι λίγες φορές, τὶς διαταράξεις καὶ τῆς δικῆς τους συζυγικῆς σχέσεως! Γενικῶς μως εἶναι συνήθως πρόβλεπτες οἱ καταστροφικὲς συνέπειες νς διαζυγίου, στὸν μέλλοντα χρόνο, ποὺ κύκλος τῶν συγγενικῶν προσώπων, θὰ διευρύνεται μὲ νέους πιγόνους, σχετιζομένους μὲ τοὺς συντελεστὲς τοῦ ρχικο-πατρογονικοῦ διαζυγίου!

πτώση τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου στὴν τραγωδία τοῦ διαζυγίου καὶ τῆς διασπάσεως τοῦ συζυγικοῦ ζεύγους σὲ μονάδες, σημαίνει σφαλς διάλυση καὶ πώλεια τῆς ρχέγονης θεουργικῆς νότητος τοῦ νθρώπινου προσώπου στὴν εἰκόνα τοῦ νός!

ξάλλου οἱ διαστάσεις τῆς τραγωδίας αὐτῆς ριοθετονται σίγουρα στὴν ναίρεση, μὲ τὸ διαζύγιο, χι μόνο τῆς μυστηριακῆς ναπλάσεως τῆς ν λόγῳ εἰκόνας διὰ τοῦ γάμου λλ καὶ τῆς διὰ τῆς «ρχιτεκτονίας τοῦ γίου Πνεύματος» (γ. Μάξιμος μολογητς) οἰκοδομηθείσης «κατ’ οἶκον κκλησίας»!

να διαζύγιο συντρίβει μίαν κκλησία! «Οὐκ οἴδατε τι ναὸς Θεοῦ στε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ν μν»; (Α’ Κορ. γ’ 16).


(Περιοδικὸ «Ορθόδοξη Μαρτυρία», τ. 82)


 Πηγή ηλ. κειμένου: agiazoni.gr)
http://www.alopsis.gr/alopsis/diazygio.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ