Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο http:// hristospanagia3.blogspot.gr γιά τίς 4-3-2018 ἕως 10-3-2018

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ


ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Εἴθε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά μᾶς χαρίζει καλή καί Ἁγία Τεσσαρακοστή. Εἴθε νά εὐλογεῖ τή ζωή μας καί ἐμεῖς νά λάμβάνουμε τήν εὐλογία Του ζώντας μέ ταπείνωση, ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἀγάπη μέσα στήν μία καί μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία, τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

Λαμβάνετε αὐτό τό μήνυμα ὡς ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο
http://hristospanagia3.blogspot.gr, τήν ἱστοσελίδα http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr γιά τίς 4-3-2018 ἕως 10-3-2018

Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο: http://hristospanagia3.blogspot.gr
▼  2018 (905)

  =============================================================
 2)Ἐνημέρωση ἀπό τήν ἱστοσελίδα http://hristospanagia.gr
  Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Μρκ.η 34-38, Θ 1) Ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου,σχετικά μέ τήν ἀνάγκη αὐταπαρνήσεως προκειμένου νά γίνουμε ἀληθινοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ (ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὁμιλία ΝΕ΄ τοῦ ἁγίουστό Ὑπόμνημά του στό Κατά Ματθαῖον Ευαγγέλιον)
  Πῶς δαιμονίζεται ὁ ἄνθρωππος. Ὁ Χριστός νικάει τά μάγια. 6ο Ἀληθινές ἱστορίες μαγείας
  10 Μαρτίου. Σάββατον γ΄ τῶν νηστειῶν. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.
  Ἀπό τό Συναξάρι – Ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος ἐπίσκοπος Σεβίλλης
  Ὁ Γέροντας Ἐφραίμ Κατουνακιώτης γιά τήν ὑπομονή
  Ἡ διόρθωση τοῦ βίου συνίσταται στήν ἐσωτερική μεταμόρφωση καί ὄχι τόσο στήν ἐξωτερική ἀλλαγή τρόπων. Πῶς ὁ ἐχθρός προσπαθεῖ νά μᾶςπαραπλανήσει.
  Ὁπότε εἴμαστε ἔξω ἀπό τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε ἔξω ἀπό τούς ἑαυτούς μας. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.
  Ηχητικό Αγιολόγιο 10 Μαρτίου
  Ἀββᾶς Δωρόθεος:Δεῖξε ἐσύ ἀγάπη ἀντί νά τήν περιμένεις ἀπό τούς ἄλλους
  10 Μαρτίου Συναξαριστής. Κοδράτου καὶ τῶν σὺν αὐτῶ Μαρτύρων: Ἀνέκτου, Διονυσίου, Κρήσκεντος, Κυπριανοῦ καὶ Παύλου, ἈναστασίαςΠατρικίας, Μαρκιανοῦ Μάρτυρος, Ἀγάθωνος Ὁσίου, Ἰωάννου Ὁσίου,
  «Τί εἶναι Ὀρθοδοξία»
  Ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος τοῦ Pochaev.
  Τούς σούς ὑμνολόγους Θεοτόκε, Κανών Εὐαγγελισμοῦ, Εἱρμός γ΄ ὡδῆς, Ἑορτοδρόμιο Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου
  Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Κόνων τῆς Ἰσαυρίας πού βαπτίστηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν ἀρχάγγελο Μιχαήλ
  Ὅσιος Θεοφύλακτος ‘Ἐπίσκοπος Νικομήδειας
  Περί μετανοίας
  Οἱ δίκαιοι ἄνθρωποι βλέπουν τους ἑαυτούς τους ὡς ἁμαρτωλούς, ἐνῶ οἱ ἁμαρτωλοί βλέπουν τούς ἑαυτούς τους ὡς δικαίους.
  Ἡ ἀνθρώπινη ζωή εἶναι τόσο μικρή!» ΣΤΑΡΕΤΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ.
  Ηχητικό Αγιολόγιο 9 Μαρτίου
  Ἅγιος Μᾶρκος Ἀσκητής:Ἀπόφευγε τόν πειρασμό μέ ὑπομονή καί προσευχή
  9 Μαρτίου Συναξαριστής. Τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, Οὐρπασιανοῦ Μάρτυρα, Καισαρίου, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων παππού, μάμμης,πατρός, μητρὸς καὶ τῶν δυὸ τέκνων, Πασιανοῦ Ἐπισκόπου, Κωνσταντίνου Κορνουάλλης, Βιταλίου Ὁσίου, Κλεόπα Ὁσίου, Σύναξη ὙπεραγίαςΘεοτόκου τοῦ Ἔνσαρκου Λόγου.
  Πῶς νά προσευχόμαστε
  Μνημονεύοντας ψυχές σέ ἕνα ταπεινό ἁγιορειτικό κελάκι…
  Ὁμιλία γιά τήν προφητεία σχετικά μέ τόν ἐρημωμένο οἶκο. Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
  Ναυπάκτου Ἱερόθεος: «Τῇ ἀγνώστῳ Ὀρθοδοξίᾳ»
  Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γράφει τά ἐξῆς , στηλιτεύοντας ὅσους προκαλοῦν ὄχληση στό ἐκκλησίασμα καί φεύγουν πρίν ἀπό τήν ὁλοκλήρωσητῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν:
  Ὁ ἐξορκισμός διά τοῦ κτυπήματος ἑνός ξύλου
  Στάρετς, εἶναι σὲ καλύτερη θέση αὐτοὶ ποὺ δὲν γνωρίζουν καὶ δὲν πιστεύουν;
  Ηχητικό Αγιολόγιο 8 Μαρτίου
  ….ἐκεῖνος πού φυλάγεται ἀπό τήν ἁμαρτία…
  8 Μαρτίου Συναξαριστής. Θεοφυλάκτου Ἐπισκόπου, Ἑρμοῦ Ἀποστόλου, Κυρίλλου Ἱερομάρτυρα, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Φηλικίτης, Ἐρενίας,Ρογάτου, Φήλικος, ἑτέρου Ρογάτου, Βεάτου, Οὐρβανοῦ, Σιλβανοῦ καὶ Μαμμίλου, Δίωνος Μάρτυρα, Δομετίου Ὁσίου, Παύλου Ὁμολογητοῦ, Λαζάρου καὶἈθανασίου Ὁσίων, Σύναξη Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Σημείου
  «Ὁμολογοῦμεν τόν Ἰησοῦν Χριστό;»
  Πῶς κατόρθωσε ὁ Χριστός νά ἐπιτελέσει τόσα πολλά ἔργα; Τό κατόρθωσε μέ τή βοήθεια πέντε κύριων θαυμαστῶν σημείων: τήν ταπείνωσή Του, τάλόγια Του, τίς ἐνέργειές Του, τό αἷμα Του καί τήν Ἀνάστασή Του. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
  Φράνκ Σέφερ, Ἀμερικανός προσήλυτος στήν Ὀρθοδοξία: «Σπάνια ἡ πνευματική ἀλήθεια θεωρεῖται μέρος τῆς καθημερινῆς ζωῆς ἤ ὡς λύση γιά ὅ,τιθεωρεῖται ἐγκόσμιο, πολιτικό ἤ ἔστω ἠθικό πρόβλημα»
  Ἡ ψυχὴ δὲν πρέπει νὰ συγχίζεται γιὰ τοὺς ἐσωτερικοὺς πειρασμοὺς καὶ λογισμούς. Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.
  Πολύκαρπος Καλλίκαρπος!
  Στεῖλε, Κύριε, τή βοήθειά σου
  Ηχητικό Αγιολόγιο 7 Μαρτίου

   ==============================
3)Ἐνημέρωση ἀπό τὁ νέο ἱστολόγιο: http://agiapsychanalysi.blogspot.gr/
▼  2018 (45)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ