Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Εὐχή τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Κύριε Θεός τήν Σήν εἰρήνην δεδωκώς τοῖς ἀνθρώποις,
καί τήν τοῦ Παναγίου Πνεύματος δωρεάν τῆς Σοῖς Μαθηταῖς
καί Ἀποστόλοις καταπέμψας, καί τά τούτων χείλη ἐκ πυρίνων
γλωσσῶν διανοίξας δυνάμει Σου,
διάνοιξον καί ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν τά χείλη,
καί δίδαξον ἡμᾶς πῶς δεῖ καί ὑπέρ ὥν χρή προσεύχεσθαι.
Κυβέρνησον ἡμῶν τήν ζωήν, εὔδιος τῶν χειμαζομένων λιμήν,
καί γνώρισον ἡμῖν ὁδόν ἐν πορευσόμεθα.

Πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις ἡμῶν καί
Πνεύματι ἡγεμονικῷ τό τῆς διανοίας ἡμῶν στήριξον ὀλισθηρόν·
ἵνα καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν τῷ πνεύματί Σου τῷ ἀγαθῷ πρός
τό συμφέρον ὁδηγούμενοι, καταξιωθῶμεν ποιεῖν τάς ἐντολάς Σου
καί τῆς Σῆς ἀεί μνημονεύειν ἐνδόξου καί
ἐρευνητικῆς τῶν πεπραγμένων τοῖς ἀνθρώποις παρουσίας·
καί μή τοῖς φθειρομένοις τοῦ κόσμου τούτου ἐναπατᾶσθαι τερπνοῖς,
ἀλλά τῆς τῶν μελλόντων ὀρέγεσθαι ἀπολαύσεως ἐνίσχυσον θησαυρῶν·
ὅτι εὐλογητός καί αἰνετός ὑπάρχεις ἐν πᾶσι τοῖς ἁγίοις Σου,
εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν
 
ΠΗΓΗ:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ