Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

«Οἱ πειρασμοί τοῦ Χριστοῦ» μέρος β΄


Οἱ πειρασμοί τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν διάβολο ἔλαβαν χώρα στό Σαραντάριο Ὄρος. Ἡ πέτρα, ὅπου γονατιστός ὁ Χριστός προσευχόταν, ἔχει ἀκόμα τά ἀποτυπώματά Του καί ἀναδύει εὐωδία ἀνάλογη, μέ αὐτήν πού ἀναδύεται ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο. Ὁ Χριστός νήστεψε 40 ἡμέρες καί 40 νύχτες (τέτεια νηστεία ἔκαναν καί ὁ Μωϋσῆς καί ὁ Προφήτρης Ἠλίας) καί μετά πείνασε. Τότε ἦρθε ὁ διάβολος νά πειράξει τόν Χριστό μας.
Ὁ διάβολος, πού δέν ἦταν σίγουρος, ὅτι ὁ Χριστός ἦταν ὁ Θεός κάνει τήν πρώτη ἐρώτηση-πειρασμό καί Του λέει:
Ἄν εἶσαι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ κάνε τίς πέτρες ψωμί. Ὁ διάβολος βλέποντας τό Χριστό νά νηστεύει, μπερδεύτηκε. Ἀφοῦ εἶναι Θεός γιατί νηστεύει;
Βλέποντας ὅμως, ὅτι ὁ Χριστός θά ἔφτιαχνε τίς πέτρες ψωμιά, θά καταλάβαινε, ὅτι ἦταν Θεός. Καταλάβατε τήν πονηριά του; Γι᾿ αὐτό καί τοῦ ἔθεσε αὐτόν τόν παραπειστικό πειρασμό καί ὄχι γιατί λυπήθηκε, πού πείνασε ὁ Χριστός. Ὁ διάβολος δέν μποροῦσε νά συλλάβει, ὅτι ὁ Θεός ταπεινώθηκε τόσο καί ἔλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ Θεός χρησιμοποίησε τήν ἀνθρώπινη φύση Του γιά νά ἀντιμετωπίσει τόν σατανᾶ, μόνος του στήν ἔρημο (ὅπως μόνος ἦταν καί ὁ Ἀδάμ στόν παράδεισο, ὅταν ὁ διάβολος χρησιμοποιώντας τήν Εὔα ὡς ὄργανό του, τόν πείραξε) καί ἀπέδειξε γιά ποιό λόγο ἔπεσε ὁ Ἀδάμ, πού δέν νήστεψε στόν παράδεισο, γιά αὐτό καί νικήθηκε ἀπό τόν διάβολο. Δέν ἔφταιγε ὁ Θεός πού ἔπεσε ὁ Ἀδάμ στόν παράδεισο, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Ἀδάμ καί ἔρχεται τώρα ὁ Θεός νά μᾶς ὑποδείξει τά ἀγαθά ἀποτελέσματα πού ἐπιφέρει ἡ νηστεία. Ὅταν ὁ Χριστός σταμάτησε τήν νηστεία ἐπειδή πείνασε, τότε τόν πείραξε ὁ διάβολος. Καταλαβαίνει κανείς πόση μεγάλη ἀξία ἔχει ἡ νηστεία, ἀποδεικνύοντας, ὅτι εἶναι τό καλύτερο φάρμακο κατά τῆς σάρκας. Ὅλα τά διαφθορεῖα, ὅλα τά τρελάδικα, ὅλες οἱ ἀρρώστειες τρέφονται ἀπό τό πολύ καί καλό φαγητό. Ἅμα γινόταν μία τριήμερη νηστεία πανελλαδικά, θά εἶχαν ἐξαφανιστεῖ ὅλα τά κέντρα τοῦ διαβόλου, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι δέν θέλουν νά νηστέψουν.


Ἡ πέτρα, ὅπου γονατιστός ὁ Χριστός προσευχόταν

Στό δεύτερο πειρασμό, πηγαίνει ὁ διάβολος τό Χριστό ψηλά στό ναό τοῦ Σολομῶντα καί Του λέει: Νά πέσεις κάτω, γιατί εἶναι γραμμένο, ὅτι θά δώσει ἐντολή στούς ἀγγέλους νά σέ κρατήσουν, νά μήν πάθεις κακό. Πράγματι εἶναι γραμμένο αὐτό τό πρᾶγμα πού ἀναφέρει ὁ διάβολος, στόν 90ο Ψαλμό τοῦ Δαβίδ, ἀλλά μέ τή διαφορά, ὅτι τό χωρίο αὐτό ἀναφέρεται στούς ἀνθρώπους καί ὄχι στό Θεό καί τό πλασάρει αὐτό κακήν κακῶς ὁ διάβολος στό Θεό. Κάτι ἀνάλογο κάνουν καί οἱ αἱρετικοί, πού παίρνουν χωρία ἀπό τήν ἁγία Γραφή, ἀποσπασματικά, καί τά παρερμηνεύουν, δίνοντας τή δική τους ἑρμηνεία. Ἔτσι παραμένουν αἱρετικοί καί πλανοῦν καί τούς ἄλλους.

Σαραντάριο Ὄρος

Στόν τρίτο πειρασμό, ὁ διάβολος προσφέρει στό Χριστό ὅλα ὅσα τοῦ ἀνήκουν (τά ἁμαρτωλά καί ἐφάμαρτα πράγματα τοῦ κόσμου), ἐφόσον πρῶτα τόν προσκυνήσει. Ἄκρως σατανικός συλλογισμός! Εἶναι σάν νά χαρίζει κάποιος κάτι σέ κάποιον, μέ τήν προϋπόθεση, ὅτι θά ἐξαρτιέται ἀπό αὐτόν καί θά τόν ἐλέγχει. Γιατί ὅταν προσκυνῶ κάποιον, δηλώνω τήν ἐξάρτησή μου σέ αὐτόν. Καταλάβατε τήν παγίδα πού πῆγε νά στήσει στό Χριστό;
Ἑπομένως, ὅταν μᾶς ρωτᾶνε οἱ ἄλλοι γιά πνευματικά ζητήματα, οἱ ἀπαντήσεις μας νά εἶναι μέσα ἀπό τήν ἁγία Γραφή καί ὄχι ὅ,τι κατεβάσει τό μυαλό μας. Ἐδῶ βλέπουμε, ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὅταν πειράχτηκε ἀπό τόν διάβολο, οἱ ἀπαντήσεις Του ἦταν μέσα ἀπό τήν Βίβλο. Αὐτό δείχνει, ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή ἔχει κῦρος καί εἶναι γραμμένη ἀπό τό Θεό, ἐφόνον ὁ Θεός τήν χρησιμοποιεῖ καί ὁ σατανᾶς δέν ἀντικρούει τήν ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ, νά πεῖ, ὅτι δέν εἶναι γραμμένο καί ὅτι δέν εἶναι ἔτσι τά πράγματα.
Πλανᾶσθε μή εἰδότες τάς Γραφάς, λέει ὁ Χριστός. Εἶναι ὅλα λυμένα μέσα στήν Ἁγία Γραφή. Δέν ὑπάρχουν πουθενά στήν ἁγία Γραφή, σκοτεινά σημεῖα. Δυσνόητα ναί, ἄλυτα ὄχι, γιατί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διαφώτισαν τά δυσνόητα σημεῖα. Ἀλλά οἱ ἄνθρωποι δυστυχῶς δέν μελετοῦν τήν ἁγία Γραφή, γι᾿ αὐτό καί ζοῦν πλανεμένα.
Ὁ Χριστός ἐπειράσθη σάν τέλειος ἄνθρωπος, σέ τέσσερα πράγματα: Στή σάρκα, στόν κόσμο, στόν διάβολο καί στόν θάνατο. Αὐτά τά τέσσερα συσσώρευσε ἡ παρακοή τῶν Πρωτοπλάστων. Ὁ Χριστός ὅμως νίκησε τούς πειρασμούς αὐτούς καί ὅποιος δέχεται τό Χριστό, δέν ἔχει τίποτα νά φοβηθεῖ, καί μέ τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ, νικάει τήν σάρκα, τόν κόσμο, τόν διάβολο καί τόν θάνατο.

συνεχίζεται......

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ “
Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος
Ἐκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ