Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Προφητεῖες γιά τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου (Μέρος Β’)

Από την Παλαιά Διαθήκη

Περί του ερχομού του Αντιχρίστου έχουμε προφητείες στην Αγία Γραφή. Προφητείες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Από την Π. Διαθήκη μαθαίνουμε, ότι ο Πατριάρχης Ιακώβ, λίγο πριν πεθάνει, κάλεσε του γιους του και τους είπε όσα θα συμβούν στο μέλλον, στους εσχάτους καιρούς:
-                    «Συνάχθητε, ίνα αναγγείλω υμίν, τι απαντήσει υμίν επ’ εσχάτων των ημερών». Ελάτε, τους είπε, να μάθετε από μένα, όχι εκείνα, που θα συμβούν ύστερα από λίγο χρόνο, αλλά εκείνα που θα γίνουν στις έσχατες μέρες, στα τελευταία της ανθρωπότητος χρόνια.
Μιλώντας για τον Πατριάρχη Ιακώβ και τα προφητικά του λόγια, ο Ιερός Χρυσόστομος, υπογραμμίζει αναλύοντας την πρόσκλησή του προς τους γιους του ως εξής:
Εμπρός! Ελάτε, για να μάθετε από μένα, όχι τα παρόντα, όχι εκείνα που θα γίνουν ύστερα από λίγο χρόνο, «αλλά τα εν εσχάταις ημέραις γενησόμενα».
Ο Ιακώβ δεν μίλησε βέβαια στους γιους του από μόνος του τα προφητικά λόγια, αλλά σαν προφήτης του Θεού, σαν γλώσσα της θείας Χάριτος, διδασκόμενος, φωτιζόμενος από μέσα του από το Άγιο Πνεύμα. Και όπως πάλι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: «και ταύτα υμίν ουκ απ’ εμαυτού μηνύω, αλλ’ υπό του Πνεύματος ενηχούμενος, διά τούτο και τα μετά πολλάς ύστερον εσόμενα γενεάς ήδη προαφωνώ».
Ας δούμε όμως τώρα τις προφητείες του αυτές.

Α) Η προφητεία για τον ερχομό του Χριστού

Μία από τις προφητείες του Ιακώβ προς τα παιδιά του αναφέρεται στο Χριστό και η άλλη στον Αντίχριστο. Περί του Κυρίου ομιλεί η προφητεία του προς τον Ιούδα και περί του Αντιχρίστου η προφητεία του προς τον Δαν.
Η προφητεία προς τον Ιούδα για το Χριστό είναι η εξής:

«Ιούδα, σε αινέσαισαν οι αδελφοί σου∙ αι χείρες σου επί νώτου των εχθρών σου∙ προσκυνήσουσί σοι οι υιοί του πατρός σου. Σκύμνος λέοντος Ιούδα∙ εκ βλαστού, υιέ μου, ανέβης∙ αναπεσών εκοιμήθης ως λέων και ως σκύμνος∙ τις εγερεί αυτόν; Ουκ εκλείψει άρχων εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μηρών αυτού, έως εάν έλθη τα αποκείμενα αυτώ, και αυτός προσδοκία εθνών. Δεσμεύων προς άμπελον τον πώλον αυτού και τη έλικι τον πώλον της όνου αυτού∙ πλυνεί εν οίνω την στολήν αυτού και εν αίματι σταφυλής την περιβολήν αυτού∙ χαροποιοί οι οφθαλμοί αυτού από οίνου, και λευκοί οι οδόντες αυτού ή γάλα» (Γεν. μθ΄ 8-12).

Η προφητεία τούτη αναφέρεται στον Χριστό. Προλέγει εδώ ο Ιακώβ, όχι μονάχα τον ερχομό του Χριστού, αλλά τα «κατά Χριστόν άπαντα» όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Προλέγει για την σταυρική θυσία του Κυρίου, την Ταφή και την Ανάστασή Του.
Ο Χριστός θα έλθει στη γη για την σωτηρία των ανθρώπων από την φυλή του Ιούδα και εκ «βλαστού» (Γεν. μθ. 9) δηλ. από την Αγία Παρθένο.
Θα έχει την θεία βασιλική εξουσία. Αυτή δηλώνεται διά του λέοντος. Θα αναπέσει «ως λέων και ως σκύμνος» και θα κοιμηθεί με τον σταυρικό Του θάνατο και την ταφή. Θα αναστηθεί όμως εκ νεκρών με όλη την εξουσία, σαν τον κοιμώμενο, που σηκώνεται. Μόνο μέχρι της ελεύσεώς Του θα διαρκέσουν τα «Ιουδαϊκά» πράγματα, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν θα έχουν πλέον λόγο υπάρξεως. Κατόπιν θα έλθουν τα «αποκείμενα αυτώ», δηλαδή η βασιλεία του Θεού, η οποία είναι προετοιμασμένη διά τον Χριστόν και τους ενωμένους με Αυτόν πιστούς.
Ο Χριστός λέγει η Προφητεία του Ιακώβ, θα είναι προσδοκία Εθνών. Δηλαδή θα περιμένουν τα έθνη την Παρουσία Του, τον ερχομό Του. Αυτός θα καθαρίσει τους εκ περιτομής και τους εθνικούς από τις αμαρτίες τους με τον οίνο, με το κρασί της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, εν αίματι σταφυλής», δηλαδή με το αίμα του Μυστηρίους της Θ. Ευχαριστίας. Ο Κύριος, τέλος θα είναι ο δίκαιος και λαμπρός κριτής, που πρόκειται να κρίνει ζώντες και νεκρούς.
Αυτά προφητεύει ο Ιακώβ, που έζησε πρό Χριστού, για τον ερχομό του Σωτήρος. Και το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή το μέχρι την έλευσή Του, την Σταύρωσή Του, την Ανάστασή Του και το Μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας με το οποίο γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι, ενωμένοι με το Θεό, έχει ήδη επιβεβαιωθεί απόλυτα.

Β) Η προφητεία για τον ερχομό του Αντιχρίστου

Η δεύτερη Προφητεία του Πατριάρχου Ιακώβ προμηνύει μέσα σε λίγες λέξεις για τον Αντίχριστο. Η προφητεία αυτή προς τον Δαν έχει ως εξής:

 «Δαν κρινεί τον λαόν αυτού, ωσεί και μία φυλή εν Ισραήλ. Και γενηθήτω Δαν όφις εφ’ οδού, εγκαθήμενος επί τρίβου, δάκνων πτέρναν ίππου και πεσείται ο ιππεύς εις τα οπίσω, την σωτηρίαν περιμένων Κυρίου» (Γεν. μθ. 16-18).

Προμηνύει εδώ ο Ιακώβ τα περί του Αντιχρίστου. Πάνω στην προφητεία αυτή ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέγει, ότι είναι να θαυμάσει κανείς αυτόν τον δίκαιο και θεοφώτιστο άνδρα, ο οποίος όλα τα προείδε με το προφητικό Χάρισμα, που του έδωσε ο Θεός και τα ετόνισε  στα παιδιά του. Και όσα επρόκειτο να γίνουν, στο απώτερο μέλλον, τότε που τα ανήγγειλε, τα είπε έτσι αληθινά και ζωντανά, σαν να γινόταν εκείνη τη στιγμή.
Η προφητεία του Δαν εκπληρώθηκε εν μέρει επί του Κριτού Σαμψών. Γενικότερα όμως θα εκπληρωθεί επί του Αντιχρίστου. «Το μεν επί του Σαμψών μερικόν γεγένηται, το δε καθ’ όλου πληρωθήσεται επί τον Αντίχριστον».
Με τούτη όμως την διαφορά, ότι ο μεν Σαμψών ήταν πιστός του Θεού, ενώ ο Αντίχριστος πρόκειται να είναι αντικείμενος στον Χριστό, η πιο προκλητική και εσχάτη ασέβεια.

Ο Αντίχριστος θα εμφανισθεί περί το τέλος της ανθρωπότητας, λίγο πριν την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα προέλθει από την Ισραηλιτική φυλή Δαν και θα γίνει κοσμοκράτορας τυραννικός, φοβερός και βίαιος.

Από τις προφητείες αυτές του Πατριάρχου Ιακώβ η πρώτη που αναφέρεται στο Χριστό εκπληρώθηκε ήδη πριν δύο χιλιετηρίδες με την Γέννησή Του, την Θυσία και την Ανάστασή Του.
Οι προφητείες των Θεόπνευστων ανδρών είναι κατά πάντα αξιόπιστες. Όσα είπανε οι Προφήτες του Θεού εκπληρώθηκαν και εκπληρώνονται κατά γράμμα. Συνεπώς θα εκπληρωθεί και η προφητεία του Ιακώβ, που αναφέρεται στον Αντίχριστο.

Ένα όμως είναι το μεγάλο και χαροποιό μήνυμα για τους πιστούς: Ότι και η μεγάλη τελική έφοδος του Αντιχρίστου κατά της Εκκλησίας και των πιστών θα αποτύχει. Όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αφού απέθανε και ετάφη, αναστήθηκε την Τρίτη ημέρα, έτσι και η επί γης στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία, μετά την γενική επικράτηση του Αντιχρίστου θα εγερθεί σε ζωή αιώνια. Τότε σαν άλλος ιππεύς, καβαλάρης, που έπεσε από τον ίππο του «εις τα οπίσω», αλλά που δεν απέθανε, θα περιμένει την σωτηρία από τον Κύριο, που θα ‘ρθεί μ’ όλη του την δόξα, να συντρίψει τον Αντίχριστο, να σώσει τους πιστούς που τον περιμένουν και να κρίνει ζώντες και νεκρούς.


Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 30-36)
 http://makkavaios.blogspot.gr/2016/10/blog-post_42.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ