Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης: 100 ψυχωφελή κεφάλαια


«τῇ σπουδῇ μή ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες,
τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες,»
Ρωμ. Ιβ΄: 11
99. Πρέπει ὁ μοναχός, ὡς υἱός νά ἀγαπᾶ τό Θεό μέ ὅλη τήν καρδιά καί μέ ὅλη τή διάνοια· ὡς δοῦλος νά εὐλαβεῖται καί νά ὑπακούει σ᾿ Αὐτόν καί μέ φόβο καί τρόμο νά ἐκτελεῖ τίς ἐντολές Του. Πρέπει νά εἶναι θερμός κατά τό πνεῦμα (Ρωμ. Ιβ΄: 11), ντυμένος μέ τήν πανοπλία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Ἐφ. Στ΄:11), νά ζητεῖ τήν ἀπόλαυση τῆς αἰώνιας ζωῆς καί νά ἐκτελεῖ ὅλα τά διαταγμένα χωρίς νά παραλείπει τίποτα, νά ἔχει νήψη καί νά φυλάγει τήν καρδιά του ἀπό πονηρούς λογισμούς, νά ἔχει ἀκατάπαυστα τή θεία μελέτη μέ ἀγαθές σκέψεις, νά ἐξετάζει κάθε ἡμέρα τόν ἑαυτό του γιά τούς κακούς λογισμούς καί πράξεις καί νά διορθώνει ὅ,τι σφάλμα ἔκανε.


«οὕτω καί ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα
τά διαταχθέντα ὑμῖν,
λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν,
ὅ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν.»
Λουκ. Ιζ΄: 10
Νά μήν ὑπερηφανεύεται ὅμως γιά ὅσα κατορθώνει, ἀλλά νά λέει ὅτι εἶναι ἄχρηστος δοῦλος (Λουκ. Ιζ΄: 10) καί ὅτι ἀπέχει πολύ ἀπό τό νά ἐπληρώσει ἐκεῖνα πού ὀφείλει, καί νά εὐχαριστεῖ τόν Ἅγιο Θεό καί σ᾿ Αὐτόν νά ἀποδίσει τή χάρη τῶν κατορθωμάτων τῆς ἀρετῆς. Νά μήν κάνει τίποτε ἀπό κενοδοξία ἤ γιά νά ἀρέσει στούς ἀνθρώπους, ἀλλά νά ἀσκεῖ τήν ἀρετή κρυφά καί μόνο τόν ἔπαινο ἀπό τό Θεό νά ζητᾶ. Προπάντων καί πάνω ἀπ᾿ ὅλα, νά ἔχει περιχαρακωμένη τήν ψυχή του μέ ὀρθόδοξη πίστη, σύμφωνα μέ τά θεῖα δόγματα τῆς Ἐκκλησίας πού διατύπωσαν οἱ θεοκήρυκες Ἀπόστολοι καί οἱ ἅγιοι Πατέρες.
Ἐκεῖνοι πού ζοῦν ἔτσι, θά ἔχουν πολλή ἀνταπόδοση, ζωή ἀτελεύτητη, διαμονή ἀκατάλυτη κοντά στόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, τήν ὁμοούσια καί τρισυπόστατη Θεότητα.

«ἐνδύσασθε τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρός
τό δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρός τάς μεθοδείας
τοῦ διαβόλου· »
Ἐφ. Στ΄:11
"ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ" τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν

Τόμος
Β΄ (σελ. 32)
Ἐκδόσεις: τό Περιβόλι τῆς Παναγίας"Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ