Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021

Γιά τίς μάσκες-προσωπεῖα...Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


Γιά τίς μάσκες-προσωπεῖα: 

Εἰς δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Ἁγίου Θεοῦ ἡμῶν. 

Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου. 


Τό νά φορᾶ κάποιος μάσκα-προσωπεῖο στόν Ναό τοῦ Θεοῦ εἶναι βλασφημία στό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀπιστία καί ἀσέβεια. 

Τό προσωπείο - μάσκα εἶναι: 

1) Βλασφημία στό Ἅγιο Πνεῦμα πού κατοικεῖ στόν Ναό. Εἰσάγει τήν ἀμφιβολία καί τήν ἰδέα ὅτι μπορεῖ ὁ πιστός νά μολυνθεῖ ἀπό τόν Ναό ἤ τόν ἀδελφό του μέσα στόν Ναό. 

2) Ἀπαξίωση τοῦ κατ’ εἰκόνα, κάλυψη τῆς εἰκονας τοῦ Χριστοῦ, πού κατ΄ ἐξοχήν φανερώνεται στό πρόσωπό μας. 

3) Παραβίαση τοῦ 62ου Κανόνα τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου πού ἀπαγορεύει νά φορᾶμε προσωπεῖα. 

4) Παραβίαση τῆς ἐντολῆς πού μᾶς λέγει ὅτι «ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπω» νά λατρεύουμε τόν Θεό καί νά βλέπουμε τήν Δόξα Του κοινωνώντας πρόσωπο πρός πρόσωπο μέ τόν Κύριο καί μέ τούς ἀδελφούς μας. 

5) Ἀλλοίωση τῆς Ὀρθόδοξης Λατρείας. Π.χ μέ τήν μάσκα εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐκπλήρωση τοῦ λειτουργικοῦ ἀσπασμοῦ στή Θεία Λειτουργία, καθώς καί τοῦ ἀσπασμοῦ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, τῆς χειρός τοῦ Ἱερέως καί τῶν Ἁγίων Λειψάνων. Ὅλα αὐτά εἶναι ἐντολές τοῦ Κυρίου, ὁ Οποίος μᾶς δίδαξε πῶς νά τελοῦμε τήν Θεία Λειτουργία. Ἐπίσης εἶναι παραβίαση τῶν ἐντολῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Ὁποῖο ὅρισε, ὅτι ὅποιος δέν ἀσπάζεται μέ τά χείλη του τίς Ἅγιες Εἰκόνες ἀφορίζεται (Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος). Ἐπίσης εἶναι εἰσαγωγή καινοτομίας. 

6) Ἡ Θεία Λατρεία θυμίζει καρναβάλι καί πλήττεται ἡ εὐλάβεια γενικῶς καί κατ' ἐξοχήν κατά τήν Θεία Κοινωνία. Μέ τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ στά χείλη πῶς μπορεῖ μετά αὐτός πού κοινώνησε νά φορέσει τήν μάσκα; 

7) Καινοτομία στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀπαγορεύεται ἀπό τήν Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο. «Κάθε καινοτομία ὅμως καί ἀθέτηση τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καταδικάζεται ἀπό τήν Z΄ Οἰκουμενική Σύνοδο μέ βαρύτατες τιμωρίες στούς ἐπινοοῦντας καί ἐφαρμόζοντας αὐτές κληρικούς μέ καθαίρεση, στούς λαϊκούς καί μοναχούς δέ μέ ἀφορισμό». Καρμίρη, Ἰ. Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου
Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ζ’ Οἰκουμενική Σύνοδος, Ἀπόσπασμα ἐκ τῶν
Πρακτικῶν τῆς ζ’ καί η’ συνεδρίας. (σελ. 241) Ἀθήνα. (Στό: Ἰωάννη Λίτινα,«Πῶς ἐπιδείξῃ διά τῶν ἔργων τήν πίστιν; Ἐάν καταφρονῇς θανάτου» Συμπερασματικά: 

Τό νά φορᾶ κάποιος προσωπεῖο-μάσκα στόν ἱερό χῶρο τοῦ Ναοῦ εἶναι: 

α) Βλασφημία στόν Πανάγιο Τριαδικό Θεό. 

β) Προσβολή στήν Ὀρθόδοξη Πίστη (δόγμα) καί ζωή (ἦθος). 

γ) Ἀλλοίωση - γελοιοποίηση τῆς Ὀρθόδοξης Λατρείας. 

δ) Προσβολή καί ἀπαξίωση τοῦ Χριστοῦ μας, τόν Ὁποῖον ἐνδυθήκαμε μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα καί φέρουμε τήν εἰκόνα Του. 

ε) Ἀπιστία καί ἀσέβεια. 

στ) Ἀνεπίτρεπτη καινοτομία στήν Ἱερά Παράδοση. 

Τῷ δέ Τριαδικῷ Θεῷ ἡμῶν δόξα εἰς τούς αἰῶνας 

Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ