Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ γιά τά Θεοφάνεια

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Ἰησοῦς ὁ ζωῆς ἀρχηγός, λῦσαι τό κατάκριμα ἥκει, Ἀδάμ τοῦ πρωτοπλάστου...»
(Καταβασία Θεοφανείων)
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί. Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.
Ἑωρτάσαμε μέ τήν Χάρι τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ τήν μεγάλην ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων καί τώρα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία με τούς προεόρτιους ὕμνους μᾶς προετοιμάζει νά ἑορτάσωμε τήν ὡσαύτως μεγάλη καί πανίερη ἑορτή τῶν Θεοφανείων.
«Λαμπρά μέν ἡ παρελθοῦσα ἑορτή, λαμπροτέρα δέ Σωτήρ ἡ ἐπερχομένη. Ἐκείνη Ἄγγελον ἔσχεν εὐαγγελιστήν, καί αὕτη Πρόδρομον εὗρε προετοιμαστήν. Ἐν ἐκείνῃ, αἱμάτων ἐκχεομένων, ὡς ἄτεκνος ὠδύρετο ἡ Βηθλεέμ (μετά τήν φοβερή σφαγή ὑπό τοῦ Ἡρώδου τῶν 14 χιλιάδων νηπίων) ∙ἐν ταύτῃ, ὑδάτων εὐλογουμένων, πολύτεκνος γνωρίζεται ἡ Κολυμθήθρα...». «Φαιδρά μέν ἡ παρελθοῦσα Ἑορτή, ἔνδοξος ἡ παροῦσα ἡμέρα. Ἐν ἐκείνῃ τόν Σωτῆρα Μάγοι προσεκύνησαν ∙ ἐν ταύτῃ δέ τόν Δεσπότην δοῦλος κλητός ( ὁ Θεῖος Πρόδρομος) ἐβάπτισεν. Ἐκεῖ Ποιμένες ἀγραυλοῦντες, εἶδον καί ἐθαύμαζον ∙ ὦδε φωνή τοῦ Πατρός τόν μονογενή Υἱόν ἐκήρυττεν».
Τό Θεῖο Φῶς, πού ἔλαμψε εἰς τό ταπεινό καί πτωχικό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ καί ἐφώτισε τήν ἀνθρωπότητα καί ὅλο τόν κόσμο, ἐξήστραψε καί εἰς τόν Ἰορδάνη Ποταμό, ὅταν βαπτιζομένου τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας «ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις» καί «Φῶς ἐκ φωτός ἔλαμψε τῷ κόσμῳ Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ ἐπιφανείς Θεός...». Τό βάπτισμα τοῦ Θείου Λυτρωτοῦ μας ἄνοιξε τόν θεοφώτιστο δρόμο τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Βαπτίσματος, τήν πορεία τῆς ἐν Χριστῷ ἀναγεννήσεως καί ἀνακαινίσεως, τῆς πνευματικῆς μας παλιγγενεσίας. «Διά λουτροῦ σωτηρία, δι΄ὕδατος τό Πνεῦμα, διά καταδύσεως ἡ πρός Θεόν ἡμῶν ἄνοδος γίνεται».
***
Ἡ μεγάλη αὐτή ἡμέρα καί ἑορτή τῶν Θεοφανείων εἶναι κοντά καί μᾶς ὑπενθυμίζει τό θλιβερό γεγονός τοῦ μεγάλου καί συνταρακτικοῦ σεισμοῦ τῆς 8ης Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2006. Ἐνθυμούμεθα τήν ἡμέρα αὐτή μέ εὐγνωμοσύνη πρός τόν Σωτῆρα μας Χριστό καί τήν Μεγαλόχαρη Παναγία μας τήν Μυρτιδιώτισσα, διότι ἐσώθησαν τά Κύθηρα καί τά Ἀντικύθηρα ἀπό βέβαια καταστροφή, γιατί τό ἐπίκεντρο τοῦ σεισμοῦ ἦταν στή θάλασσα καί τήν ὥρα ἐκείνη ἐταξίδευε τό πλοῖο «Μυρτιδιώτισσα», πού ἔφερε τήν εἰκόνα τῆς Ἐφόρου καί Πολιούχου μας Παναγίας Μυρτιδιώτισσας.
Γι΄αὐτό κι ἐφέτος, στίς 8 Ἰανουαρίου 2014, ἡμέρα Τετάρτη, θά τελεσθῇ ἡ εὐχαριστήρια Θεία Λειτουργία στό Μοναστήρι τῆς Παναγίας μας, στά Μυρτίδια. Εἶναι ἐργάσιμη ἡμέρα. Ἄς συγκεντρωθοῦμε ὅσοι ἠμποροῦμε γιά νά εὐχαριστήσωμε τόν Κύριό μας καί τήν Παναγία μας τήν Μυρτιδιώτισσα γιά τήν κραταιά προστασία τους πρός τά νησιά μας.
Τό μεσημέρι τῆς ἰδίας ἡμέρας καί ὥρα 12μ. θά τελεσθῇ ὅπως κάθε χρόνο, ἡ Δοξολογία στήν πλατεῖα τῶν Μητάτων, δίπλα στόν τραυματισμένο ἀπό τόν μεγάλο ἐκεῖνο σεισμό Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος καί θά κοπῆ ἡ καθιερωμένη Ἁγιοβασιλόπιττα. Ἐπίσης τό ἀπόγευμα 5μ.μ. θά ψαλῆ ἡ Ἱερά Παράκλησις τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας στή Μονή τῶν Μυρτιδίων, γιά τόν ἴδιο εὐχαριστήριο σκοπό, γιά ὅσους δέν ἠμποροῦν νά παρευρίσκονται στήν πρωϊνή Θ.Λειτουργία.
***
Μέ τήν παροῦσα Ἐγκύκλιο σᾶς ἀνακοινώνουμε, ἔπειτα ἀπό συνεννόησι μέ τήν Δημοτική μας Ἀρχή, ὅτι ἡΠαγκυθηραϊκή Συνέλευσις, πού ἀποφασίσθηκε ἀπό τό Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων περί τά μέσα τοῦ Δεκεμβρίου 2013 νά πραγματοποιηθῆ γιά τήν μή διακοπή τῆς ἀκτοπλοϊκῆς μας συγκοινωνίας μέ Πειραιᾶ, Ἀντικύθηρα καί Κρήτη θά γίνη τήν Κυριακή 12 Ἰανουαρίου 2014 στό Μοναστήρι τῆς Μυρτιδιώτισσας, μετά τήν Θεία Λειτουργία, ὥρα 11 π.μ.
Ἐκεῖ θά ἀκουσθοῦν ἀπό πλευρᾶς Δημοτικῆς Ἀρχῆς καί ἁρμοδίων παραγόντων ὅ,τι ἀφορᾶ στήν ἀκτοπλοϊκή αὐτή γραμμή καί οἱ νεώτερες ἐξελίξεις ἐπί τοῦ φλέγοντος αὐτοῦ θέματος. Θά ἀξιώση ὁ Κυθηραϊκός λαός τήν τήρησι τῆς ὑπάρχουσας σύμβασης μέ τήν ἑταιρεία μέχρι τέλους τοῦ Ὀκτωβρίου 2014 καί θά ἐκφράση καθαρά τήν βούλησι καί τούς προβληματισμούς του γύρω ἀπό τό πολύ σοβαρό αὐτό ζήτημα. Τό ψήφισμα τοῦ λαοῦ μας θά διαπεμφθῆ ἀπό τήν ἁρμόδια Δημοτική Ἀρχή εἰς τήν Κυβέρνησιν.
Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Εὔχομαι ὁλοκαρδίως νά λάβωμε ὅλοι μας πλούσια τήν Χάρι καί τά Θεῖα δωρήματα τοῦ ἐπιφανέντος εἰς τόν Ἰορδάνη Ποταμό Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νά ἐκφράσωμε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός τόν Σωτῆρα μας Χριστό καί τήν Παναγία Μητέρα Του, τήν Μυρτιδιώτισσα, γιά τήν διάσωσί μας ἀπό τόν μεγάλο κίνδυνο τοῦ σεισμοῦ πρό 8ετίας.
Καί ὅλοι μαζί νά διατρανώσουμε εὐθαρσῶς, ἀλλά καί Χριστιανοπρεπῶς τήν βούλησί μας γιά τήν ἀκτοπλοϊκή σύνδεσί μας μέ τό πρῶτο λιμάνι τῆς Χώρας, τόν Πειραιᾶ, πού εἶναι καί τό διοικητικό μας κέντρο, στό ὁποῖο ἀνήκουμε.
Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ
 
http://thriskeftika.blogspot.gr/2014/01/blog-post_7746.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ