Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

«Θείαν στάμνον σε, καί μανναδόχον, καί ἑπτάφωτον, ἁγνή λυχνίαν, ἐν τῷ νόμῳ οἱ Προφῆται ἐκήρυττον·.....»

Picture 036

Η γέννηση του Χριστού – δεύτερο μισό του 15ου αιώνα μ.Χ.,
άγνωστος μεταβυζαντινός ζωγράφος από την Κρήτη

Καί νῦν. Θεοτοκίον.
Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως


Θείαν στάμνον σε, καί μανναδόχον, καί ἑπτάφωτον, ἁγνή λυχνίαν, ἐν τῷ νόμῳ οἱ Προφῆται ἐκήρυττον·
τόν γάρ Σωτῆρα τῶν ὅλων κυήσασα, ἐκ τῆς ἀρχαίας ἀρᾶς ἡμᾶς ἔσωσας, Κόρη Πάναγνε, διό σε πιτῶς δοξάζομεν, ἀεί οἱ σεσωσμένοι τῇ κυήσει σου.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ