Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί οἱ πολέμιοί της

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΤΗΣ
 ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ


            Η Δεσποτική εορτή των Χριστουγέννων, όπως όλες οι εορτές της Εκκλησίας, όπως και η ίδια η Εκκλησία του Χριστού, πολεμείται σφοδρότατα από διάφορους εχθρούς της αληθείας. Στην παρούσα μελέτη θα δούμε ορισμένους τρόπους με τους οποίους διάφοροι αντίχριστοι μάχονται την εορτή των Χριστουγέννων.
Η ΔΗΘΕΝ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑ
            Οι άθεοι (Μαρξιστές, ψευτοσκεπτικιστές, Νεο- Παγανιστές), ισχυρίζονται ότι η Καινή Διαθήκη αντιφάσκει ως προς τον χρόνο της γέννησης του Ιησού Χριστού. Η επιχειρηματολογία τους έχει σε γενικές γραμμές ως εξής :
«Του δὲ ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐν ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ βασιλέως» Ματθαίος 2:1
« Τελευτήσαντος δὲ τοῦ ῾Ηρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεται τῷ ᾿Ιωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ  λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν ᾿Ισραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.  ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν ᾿Ισραήλ. ἀκούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς ᾿Ιουδαίας ἀντὶ ῾Ηρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν» Ματθαίος 2:19-22

            Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο ο Ιησούς γεννήθηκε «ἐν ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ βασιλέως» του πατρός του Αρχελάου, ο οποίος Αρχέλαος μετά τον θάνατο του Ηρώδη, τον διαδέχθηκε στην διακυβέρνηση της Ιουδαίας. Αυτό σημαίνει ότι ο αναφερόμενος βασιλεύς Ηρώδης είναι ο Ηρώδης ο επονομαζόμενος Μέγας ! ( Σημ : Με το όνομα Ηρώδης υπάρχουν στην Ιστορία της Παλαιστίνης περισσότεροι του ενός βασιλείς). Ο Ματθαίος λοιπόν με τις πληροφορίες που μας δίνει, ξεκαθαρίζει για ποίον Ηρώδη πρόκειται. Πρόκειται για τον Ηρώδη τον Μέγα πατέρα του Αρχελάου.
«Εγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.  αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.  καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.  ἀνέβη δὲ καὶ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν εἰς πόλιν Δαυΐδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυΐδ,  ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί, οὔσῃ ἐγκύῳ. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν,  καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον» Λουκάς 2: 1- 7
« ἀνέστη ᾿Ιούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησε λαὸν ἱκανὸν ὀπίσω αὐτοῦ· κἀκεῖνος ἀπώλετο, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν» Πράξεις 5:37
            Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, (συγραφέα του Κατά Λουκάν Ευαγγελίου και των Πράξεων), ο Ιησούς γεννήθηκε κατά την διάρκεια απογραφής που έλαβε χώρα την περίοδο που ηγεμόνευε την Συρία ο Κυρήνιος. Επίσης σύμφωνα με τον Λουκά κατά την διάρκεια απογραφής ξέσπασε η επανάσταση του Ιούδα του Γαλιλαίου.
            Από την Ιστορία γνωρίζουμε ότι ο Ιούδας ο Γαλιλαίος πράγματι επαναστάτησε κατά την διάρκεια απόγραφής στα χρόνια που ηγεμόνευε την Συρία ο Κυρήνιος και συγκεκριμένα η επανάσταση αυτή του Ιούδα καθώς και η απογραφή που αναφέρονται στις Πράξεις, έγιναν γύρω στο 6  μ.Χ.
            Από την άλλη μεριά, ο Ηρώδης ο Μέγας, ο πατήρ του Αρχελάου, πέθανε το έτος 4 π.Χ  όταν ηγεμόνευε την Συρία ο Σέντιος Σατουρνίνος και όχι ο Κυρήνιος !!!
Συνεπώς, σύμφωνα με τους αντιχρίστους προπαγανδιστές, οι Ευαγγελιστές αντιφάσκουν ως προς τον χρόνο της Γεννήσεως του Ιησού Χριστού !!!
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
«Εγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.  αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου» Λουκάς 2:1-2
            Ο Λουκάς λέγει ότι η απογραφή κατά την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς ήταν η ΠΡΩΤΗ που έγινε ηγεμονεύοντος του Κυρηνίου της Συρίας. Αυτό σημαίνει ότι στα χρόνια του Κυρηνίου δεν έγινε μία μόνο απογραφή ! Διαφορετικά ο Λουκάς θα έγραφε «αὕτη ἡ ἀπογραφὴ  ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου» και όχι «αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου». Ο Ευαγγελιστής αναφέρει ως ΠΡΩΤΗ την απογραφή κατά την οποία εγεννήθη ο Ιησούς για να την ξεχωρίσει από την κατοπινή απογραφή κατά την οποία έγινε η επανάσταση του Ιούδα του Γαλιλαίου και την οποία αναφέρει στις Πράξεις ! Δύο διαφορετικές απογραφές έχουμε λοιπόν και όχι μία. Η επανάσταση του Ιούδα του Γαλιλαίου έγινε στην δεύτερη απογραφή και όχι στην πρώτη κατά την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς.
            Μέσα από μελέτη των πηγών, προκύπτει ότι η πρώτη ηγεμονία του Κυρηνίου, τοποθετείται μεταξύ των ετών 12-8 π.Χ. Η πρώτη λύση που δόθηκε στο πρόβλημα της χρονολόγησης ήταν να υποτεθεί πως ο Κυρήνιος εκτέλεσε την απογραφή προς το τέλος της θητείας του (8 π.Χ.), όπως διέταξε ο Αύγουστος Οκταβιανός. Η απογραφή αυτή επειδή ήταν η "πρώτη" που γινόταν στους Ιουδαίους διήρκεσε πολύ χρόνο και την έφερε εις πέρας, σύμφωνα και με τον Τερτυλλιανό, ο διάδοχος του στην ηγεμονία της Συρίας, ο Σέντιος Σατουρνίνος. Έτσι, οι μεν Ρωμαίοι ανέφεραν στα ρωμαϊκά έγγραφα το όνομα εκείνου που ολοκλήρωσε την απογραφή, του Σέντιου Σατουρνίνου, οι δε Ιουδαίοι, από τους οποίους άντλησε την πληροφορία ο Ευαγγελιστής Λουκάς, κράτησαν στη μνήμη τους το όνομα αυτού που την άρχισε και ο οποίος αργότερα, το 6-7 μ.Χ., διενήργησε και την άλλη απογραφή. Συνεπώς, αφού ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει "απογραφή πρώτη εγένετο", εννοείται ότι γνώριζε τη δεύτερη απογραφή του 6-7 μ.Χ. και χρησιμοποίησε το επίθετο "πρώτη" σε αντιδιαστολή προς τη δεύτερη απογραφή. Η απογραφή, επομένως, που αναφέρει ο Λουκάς πρέπει να αποφασίσθηκε την περίοδο 12 π.Χ. έως 8 π.Χ. και να συνδέθηκε με το όνομα του Κυρήνιου αντί του Σατουρνίνου.Πιθανή δε είναι η άποψη η οποία δέχεται μεν επί Κυρηνίου την αρχή της απογραφής περί το 9 π.Χ., η πρακτική ολοκλήρωση της όμως, ιδιαίτερα στις περιοχές της Συρίας, Παλαιστίνης κ.λπ., πραγματοποιήθηκε από το διάδοχο του, Σατουρνίνο, έξαρχο της Συρίας από το 8-6 π.Χ. Αλλά η απογραφή συνέχιζε να ονομάζεται "απογραφή Κυρηνίου" εξαιτίας σχετικού διατάγματος, και προς την οποία είναι σύμφωνο το σχετικό κείμενο του Λουκά. Δεν πρέπει δε να αποκλείστεί η συνύπαρξη δύο έξαρχων σε κάποια περιοχή, σύμφωνα με πρακτική της εποχής εκείνης, ιδιαίτερα κατά την περίοδο διαδοχής, για ενημέρωση και ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας. Μπορεί έτσι να υποτεθεί ότι κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ των ετών 8-6 π.Χ., κατά τό σύστημα της συνδιοίκησης υπάρχουν στην εξαρχία της Συρίας δύο αξιωματούχοι, ο Κυρήνιος και ο Σατουρνίνος, εκδοχή που προσφέρει μία ακόμη λύση στο πρόβλημα της απογραφής. Και στις δύο  απογραφές ηγεμόνευε ο Κυρήνιος. Στην πρώτη απογραφή ως  ηγεμόνας, στη δεύτερη ως Λεγάτος. Το 1828 βρέθηκε στη Ρώμη επιγραφή, που ανέφερε ότι ο Κυρήνιος υπήρξε δύο φορές κυβερνήτης της Συρίας (J.P. Free, Archaeology and Bible History, σελ. 286) ο δε Ράμσεϋ βρήκε πριν από τον Α΄ Παγκ. Πόλεμο μια επιγραφή στην Αντιόχεια της Πισιδίας, που επιβεβαίωνε τις δύο διοικητικές περιόδους του Κυρηνίου.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ;
            Διάφοροι αιρετικοί ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να εορτάζουμε τα Χριστούγεννα διότι ο Ιησούς και οι πρώτοι Χριστιανοί δεν εόρταζαν Χριστούγεννα και γενέθλια και ούτε η Αγία Γραφή μας λέγει πότε γεννήθηκε ο Ιησούς.
            Οι αιρετικοί, πιστοί στην τακτική τους, ανακατεύουν την αλήθεια με το ψεύδος και συκοφαντούν τις πρακτικές της Εκκλησίας. Είναι αλήθεια ότι η Γραφή δεν μας λέγει πότε γεννήθηκε ο Ιησούς. Είναι αλήθεια ότι οι Εβραίοι δεν εόρταζαν γενέθλια. Είναι όμως ψεύδος ότι η Χριστιανοί δεν εόρταζαν τα Χριστούγεννα ! Οι αρχαίοι Χριστιανοί εόρταζαν τα Χριστούγεννα την 6η Ιανουαρίου μαζί με την Βάπτιση του Ιησού.
« καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν.  καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,  ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ. καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν φάτνῃ. καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων·  δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους· διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ρῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν.  καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν ᾿Ιωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.  ἰδόντες δὲ διεγνώρισαν περὶ τοῦ ρήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου·  καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς.  ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ρήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς» Λουκάς 2: 9- 20.
            Η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι είναι χαρμόσυνο γεγονός η Γέννηση του Σωτήρος και οι Άγγελοι εόρτασαν το γεγονός και οι ποιμένες επίσης. Οι αρνητές του εορτασμού της Γέννησης του Χριστού είναι αιρετικοί – θύματα του Διαβόλου. Δεικνύουν συμπεριφορά αντίθετη από τους Αγγέλους και τους ποιμένες ! Ορισμένοι δε αιρετικοί, όπως οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά ούτε την Ανάσταση του Ιησού εορτάζουν αλλά εορτάζουν τον θάνατο του Ιησού μόνο !!! Διαβολάνθρωποι πραγματικοί…
Ο ΜΗΝΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
            Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής σημαντικό : Άλλο πράγμα είναι το γεγονός της Γεννήσεως του Ιησού και άλλο πράγμα το πότε η Εκκλησία όρισε την εορτή των Χριστουγέννων.
            Προηγουμένως είπαμε ότι οι πρώτοι Χριστιανοί εόρταζαν τα Χριστούγεννα στις 6 Ιανουαρίου μαζί με την Βάπτιση. Αυτό συνέβη διότι η Εκκλησία τιμούσε τα γεγονότα αυτά για τα οποία όμως η Γραφή δεν αναφέρει πότε συνέβησαν. Ακόμη και για την εορτή του Πάσχα που οι πρώτοι Χριστιανοί την εόρταζαν ως σταθερή και όχι κινητη εορτή, η Εκκλησία όρισε τελικά η εορτή του Πάσχα να εορτάζεται ως κινητή εορτή παρόλο που είναι γνωστή η ημερομηνία της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού (16 του μηνός Αβίβ ή Νισάν σύμφωνα με το Εβραϊκό ημερολόγιο) και παρόλο που η αρχαία Εκκλησία εόρταζε το Χριστιανικό Πάσχα μαζί με τους Εβραίους την 14 Αβίβ/ Νισάν. Στην Εκκλησία σημασία έχουν τα γεγονότα και η τιμή προς αυτά και όχι οι ημερομηνίες… Ακουέτωσαν αυτά και οι σχισματικοί παλαιοημερολογήτες !  Η Εκκλησία ως οδηγούμενη εις πάσαν την αλήθεια υπό του Αγίου Πνεύματος, ως στύλος και εδραίωμα της αληθείας ( Α Τιμόθεο 3:15), έχει την εξουσία να ορίζει και να μεταθέτει εορτές - « ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς!  φοβοῦμαι ὑμᾶς μήπως εἰκῆ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς» Γαλάτας 4:10-11.
Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ
            Ορισμένοι πολέμιοι της Εκκλησίας και της εορτής των Χριστουγέννων, χρησιμοποιούν την εξής τακτική ενάντια στην 25η Δεκεμβρίου ως ημέρας εορτής της Γέννησης του Ιησού :
Η Γραφή, λέγουν ψευδόμενοι, προσδιορίζει τον μήνα Οκτώβριο ως μήνα της  Γέννησης του Ιησού, συνεπώς το να εορτάζονται τα Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου είναι λάθος !  
Η αιρετική αυτή διαστροφή της Γραφής αποσκοπεί να παραπλανήσει τους αφελείς ως προς την ορθότητα του ορισμού από την Εκκλησία της 25ης Δεκεμβρίου ως ημέρας εορτασμού της Γέννησης. Επαναλαμβάνουμε όμως ότι η Εκκλησία δίνει σημασία στα εορταζόμενα γεγονότα και όχι στις ημερομηνίες. Αν η Γραφή προσδιόριζε την Γέννηση τον Οκτώβριο θα το γνώριζαμε όχι μόνο εμείς αλλά και οι αρχαίοι Χριστιανοί που εόρταζαν την 6η Ιανουαρίου. Επίσης οι αιρετικοί που επικαλούνται την δήθεν διδασκαλία για Οκτώβριο δεν τιμούν καθόλου τα Χριστούγεννα. Δηλαδή ούτε τον Οκτώβριο τιμούν την Γέννηση του Χριστού !!! Τόσο αντιφατικοί και υποκριτές είναι !
Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
            Οι Αιρετικοί αναφέρουν τα εξής ευλογοφανή εκ πρώτης όψεως , πλην έωλα επιχειρήματα….
« ᾿Εγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά» Λουκάς 1:5
« ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Θεοῦ» Λουκάς 1:8
« καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.  Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ᾿Ελισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ» Λουκάς 1:23-24
« ᾿Εν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρέτ,  πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα ᾿Ιωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυΐδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ» Λουκάς 1 :26-27
« καὶ ἰδοὺ ᾿Ελισάβετ ἡ συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ» Λουκάς 1: 36
« ῎Εμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. Τῇ δὲ ᾿Ελισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν» Λουκάς 1:56-57
            Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η γέννηση του Ιησού συσχετίζεται με την γέννηση του Ιωάννου του Βαπτιστή διότι η ηλικιακή διαφορά των δύο είναι 6 μήνες (ο Ιωάννης είναι 6 μήνες μεγαλύτερος του Ιησού) . Η δε σύλληψη του Ιωάννου και η έπειτα από 9 μήνες γέννηση του συσχετίζεται από τους αιρετικούς με την λήξη της εφημερίας του πατρός του Ζαχαρία στον Ναό. Δηλαδή αμέσως μετά την λήξη της εφημερίας του Ζαχαρία στον Ναό έγινε η σύλληψη του Ιωάννη, 6 μήνες αργότερα έγινε η σύλληψη του Ιησού, 9 μήνες μετά το τέλος της εφημερίας του Ζαχαρία γεννήθηκε ο Ιωάννης και 6 μήνες αργότερα , δηλαδή 15 μήνες μετά το τέλος της εφημερίας του Ζαχαρια στον Ναό γεννήθηκε ο Ιησούς. Αν λοιπόν προσδιοριστεί  το τέλος της εφημερίας του Ζαχαρία στον Ναό του Σολομώντα προσδιορίζεται και η γέννηση του Ιησού Χριστού !
ΟΙ 24 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ
« καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος ὁ πρῶτος τῷ ᾿Ιωαρίμ, τῷ ᾿Ιεδίᾳ ὁ δεύτερος,  τῷ Χαρὶβ ὁ τρίτος, τῷ Σεωρὶμ ὁ τέταρτος,  τῷ Μελχίᾳ ὁ πέμπτος, τῷ Μεϊαμὶν ὁ ἕκτος,  τῷ Κὼς ὁ ἕβδομος, τῷ ᾿Αβίᾳ ὁ ὄγδοος,  τῷ ᾿Ιησοῦ ὁ ἔνατος, τῷ Σεχενίᾳ ὁ δέκατος,  τῷ ᾿Ελιαβὶ ὁ ἑνδέκατος, τῷ ᾿Ιακὶμ ὁ δωδέκατος, τῷ ᾿Οπφᾷ ὁ τρισκαιδέκατος, τῷ ᾿Ιεσβαὰλ ὁ τεσσαρεσκαιδέκατος,  τῷ Βελγᾷ ὁ πεντεκαιδέκατος, τῷ ᾿Εμμὴρ ὁ ἑκκαιδέκατος, τῷ Χηζὶν ὁ ἑπτακαιδέκατος, τῷ ᾿Αφεσὴ ὁ ὀκτωκαιδέκατος,  τῷ Φεταίᾳ ὁ ἐννεακαιδέκατος, τῷ ᾿Εζεκὴλ ὁ εἰκοστός,  τῷ ᾿Αχὶμ ὁ εἷς καὶ εἰκοστός, τῷ Γαμοὺλ ὁ δεύτερος καὶ εἰκοστός,  τῷ ᾿Αδαλλαὶ ὁ τρίτος καὶ εἰκοστός, τῷ Μαασαὶ ὁ τέταρτος καὶ εἰκοστός.  αὕτη ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν κατὰ τὴν λειτουργίαν αὐτῶν τοῦ εἰσπορεύεσθαι εἰς οἶκον Κυρίου κατὰ τὴν κρίσιν αὐτῶν διὰ χειρὸς ᾿Ααρὼν πατρὸς αὐτῶν, ὡς ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ» Α Παραλειπομένων/ Α Χρονικών 24:7-19
            Η κάθε εφημερία λειτουργούσε για μία εβδομάδα από Σάββατο σε Σάββατο μέχρι της εξαντλήσεως των 24 εφημεριών και κατόπιν άρχιζαν από την αρχή. Υπήρχαν τρείς εβδομάδες κατά την διάρκεια του έτους που λειτουργούσαν όλες οι εφημερίες μαζί (Άζυμα, Πεντηκοστή, Σκηνοπηγία) – « τρεῖς καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀφθήσεται πᾶν ἀρσενικόν σου ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐὰν ἐκλέξηται αὐτὸν Κύριος, ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἀζύμων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν ἑβδομάδων καὶ ἐν τῇ ἑορτῇ τῆς σκηνοπηγίας» Δευτερονόμιο 16:16. Οι εφημερίες άρχιζαν με την αρχή του έτους, δηλαδή με τον πρώτο μήνα του Εβραϊκού ημερολογίου , τον μήνα Αβίβ/ Νισάν.
Σύμφωνα με τα παραπάνω που παραθέτουν οι αιρετικοί έχουμε τα εξής:
Ο Ζαχαρίας ο πατέρας του Ιωάννου ανήκει στην εφημερία Αβιά που είναι η 8η κατά σειρά στην διαδοχή των εφημεριών. Όμως υπάρχουν και οι εορτές των Αζύμων και της Πεντηκοστής που όλοι οι Ιερείς ήταν παρόντες στον Ναό. Σύμφωνα λοιπόν με τους αιρετικούς υπολογισμούς η εφημερία Αβιά ιεράτευε την 10η εβδομάδα από την αρχή του έτους (1η Νισάν) δηλαδή την δεύτερη εβδομάδα του μηνός Σιβάν.
 
 
ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
            Οι Αιρετικοί ξεχνούν ότι το ημερολόγιο των Εβραίων είναι Σεληνιακό και όχι Ηλιακό. Αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο λάθος στους παραπάνω υπολογισμούς που κάνουν. Ο υπολογισμός τους έχει στην πραγματικότητα αρκετά λάθη αλλά εδώ θα αναφερθούμε στο πλέον σπουδαίο που κονιορτοποιεί πλήρως το αιρετικό οικοδόμημα. Σύμφωνα με τους αιρετικούς οι εφημερίες διαδέχονται η μία την άλλη ανά εβδομάδα μέχρι να τελειώσουν και οι 24. Κατόπιν επαναλαμβάνεται η ίδια διαδοχή άλλη μία φορά στο ίδιο έτος. Λαμβανομένου υπόψιν και των τριών εβδομάδων που όλοι οι Ιερείς είναι παρόντες στον Ναό, καταλήγουμε στο εξής: Κάθε εφημερία λειτουργεί στον Ναό μόνη της δύο φορές τον χρόνο συν άλλες τρείς φορές μαζί με τις υπόλοιπες. Οι αιρετικοί δεν μας εξηγούν γιατί η θεωρούν ότι η σύλληψη του Ιωάννη του Βαπτιστή έλαβε χώρα αμέσως μετά το τέλος της πρώτης φοράς που η 8η εφημερία του Αβιά τελείωσε και όχι όταν τελείωσε η ίδια εφημερία για δεύτερη φορά το ίδιο έτος (αφού κάθε εφημερία δύο φορές υπηρετούσε στον Ναό κάθε έτος μόνη της – αφήνουμε στην άκρη τις τρείς φορές που υπηρετούσε μαζί με τις άλλες). Μερικοί ισχυρίζονται (αλλάζοντας λίγο τον αιρετικό συλλογισμό) ,ότι η κάθε εφημερία υπηρετούσε συνεχόμενες δύο εβδομάδες ! Πράγμα αυθαίρετο και αναπόδεικτο…
            Όμως όπως είπαμε το σπουδαίο λάθος των αιρετικών είναι ότι έχουν άγνοια του Εβραϊκού ημερολογίου το οποίο είναι Σεληνιακό. Επειδή ως γνωστόν το Σεληνιακό έτος είναι μικρότερο του Ηλιακού μερικές ημέρες αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι Εβραίοι να διορθώνουν σε τακτά διαστήματα το ημερολόγιό τους με έναν εμβόλιμο μήνα που ονομάζεται ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΔΑΡ (Βε Αδάρ). Σύμφωνα με την διόρθωση αυτή σε έναν κύκλο 19 ετών τα 12 έτη έχουν 12 μήνες το κάθε ένα και τα 7 έτη έχουν 13 μήνες το κάθε ένα. Ο κύκλος αυτός ονομάζεται Μετωνικός κύκλος.
            Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι εφόσον κάποια έτη το Εβραϊκό ημερολόγιο έχει 13 και όχι 12 μήνες, τότε εφόσον η σειρά διαδοχής των εφημεριών δεν άλλαζε (όπως και οι αιρετικοί παραδέχονται), ο πρώτος μήνας κάθε έτους (Νισάν) δεν άρχιζε με την ίδια εφημερία πάντα. Οπότε δεν ξέρουμε πότε η εφημερία του Αβιά υπηρετούσε στον Ναό. Οι εφημερίες δηλαδή έκαναν κύκλο και δεν ήταν σε σταθερά χρονικά διαστήματα όπως αφελώς νομίζουν ή θέλουν να παρουσιάσουν οι διαστροφείς της Γραφής ! Δεν μπορεί να προσδιοριστεί η χρονική περίοδος της εφημερίας Αβιά, ούτε συνεπώς η σύλληψη του Ιωάννου, ούτε η σύλληψη και γένηση του Ιησού Χριστού. Ο μήνας Βε Αδάρ τινάζει στον αέρα τον αιρετικό υπολογισμό !!!


Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον      www.egolpion.com
14  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Read more: http://www.egolpion.com/xristougenna_salt.el.aspx#ixzz2nul98HoJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ