Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Ἀρχιμ. Αὐγουστίνος Γ. Μύρου, Νεοειδωλολατρικά καί ἀποκρυφιστικά στοιχεῖα στήν «Ε.ΣΥ.» τοῦ κ. Ἀρτέμη Σώρρα


ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΗΝ «Ε. ΣΥ.» ΤΟΥ κ. ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ
 
Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.
 
Οἱ συγκεντρώσεις γιὰ ἐνημέρωση, ποὺ διοργάνωσε ἡ «Ε. ΣΥ.» («ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ») τοῦ κ. Ἀρτέμη Σώρρα στὰ Σέρβια (23-1-2016) στὸ Βελβεντὸ (14-2-2016), ἀλλὰ καὶ ἄλλες προηγούμενες στὴν Κοζάνη καὶ σὲ ἄλλες πόλεις τῆς Ἑλλάδος,  μᾶς ἔδωκαν τὴν ἀφορμὴ νὰ ἐρευνήσουμε ἐνδελεχέστερα τὸ φαινόμενο, συλλέγοντας στοιχεῖα ἀπὸ ἀναρτήσεις τοῦ Κινήματος αὐτοῦ καὶ τῶν ὀπαδῶν του στὸ Διαδίκτυο.
Ἐκεῖνο ποὺ ἐκπλήσσει τὸν ἀναγνώστη εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ παραπάνω Κίνημα παραβλέπει τὴν Ὀρθόδοξη πίστη στὸν ἐν Τριάδι ἀληθινὸ προσωπικὸ Θεὸ, πολλὲς φορὲς ἀναφέρεται προσβλητικὰ σ’ αὐτήν, καὶ θέτει ὡς ἐγγυήτριες τῶν ἀγώνων του γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Ἑλλάδος ἀνύπαρκτες θεότητες τῆς Νεοειδωλολατρίας καὶ τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ.
Ἀντιλέγοντας οἱ ἄνθρωποι τῆς  «Ε. ΣΥ.» προβάλλουν τὸν ἀστήρικτο ἰσχυρισμὸ ὅτι τὸ Κίνημά τους δὲν χρωματίζεται ἀπὸ καμμιὰ θρησκευτικὴ πίστη, ἀλλὰ μόνον ἀπὸ τὴν προσήλωσή του στὰ ἰδεώδη τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Τὸν ἰσχυρισμό τους αὐτὸν τὸν διαψεύδουν οἱ ἴδιες οἱ δραστηριότητες καὶ τὰ κείμενα τῆς «Ε. ΣΥ.» μὲ πρῶτο καὶ κύριο ἐκεῖνο τοῦ ὅρκου, τὸν ὁποῖο καλοῦνται νὰ δώσουν τὰ μέλη της.
Παραθέτω πρώτα τὴν ἀνακοίνωση – πρόσκληση καὶ τὸ πρόγραμμα τῆς «Ε. ΣΥ.» γιὰ προσευχὲς - ἐπικλήσεις σὲ εἰδωλολατρικοὺς ναούς, ποὺ δημοσιεύθηκαν τὸν Αὔγουστο τοῦ 2015:
«ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ... », «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΙΕΡΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ. 13/8 ΝΑΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΣΟΥΝΙΟ, 15/8 ΝΑΟΣ ΔΙΟΣ ΛΥΚΑΙΟ ΟΡΟΣ, 16/8 ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΔΕΛΦΟΙ». (Ὅλες οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μας).
Ὅσον ἀφορᾶ στὸν ὅρκο τους, αὐτὸς ἔχει σαφέστατα θρησκευτικὸ εἰδωλολατρικὸ καὶ ἀποκρυφιστικὸ χαρακτήρα. Στὸν συγκεκριμένο ὅρκο δηλώνεται ἀφοσίωση «ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΩΤΟΣ». Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ «πανάγαθος ἄρχων φωτός»; Αὐτὸ ἀποκαλύπτεται σὲ ἑπόμενες φράσεις τοῦ ὅρκου. «(ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ) ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΖΕΥΣ (sic). ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».
Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὁ «ΖΕΥΣ» ἤ «ΔΙΑΣ»  σημαίνει μία ἀνύπαρκτη, φανταστικὴ θεότητα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων εἰδωλολατρῶν, ὅσο καὶ ἄν οἱ θεωρητικοὶ τῆς «Ε. ΣΥ.» μηχανεύονται αὐθαίρετες ἑρμηνεῖες γιὰ «ζεύξεις καὶ διαιρέσεις». Ἡ «ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ» σημαίνει ἐπίσης ἀνύπαρκτη ἀπρόσωπη θεότητα τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ καὶ τῆς Νέας Ἐποχῆς.
Τὸν εἰδωλολατρικὸ θρησκευτικὸ χαρακτήρα τοῦ ὅρκου τῆς «Ε. ΣΥ.» δηλώνουν ἐπίσης οἱ φράσεις: «ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΖΕΥΣ (sic) ΤΟΥ ΔΙΟΣ». (Στὴν ὁρκωμοσία στὰ Σέρβια ἡ φράση αὐτὴ, ὅπως καὶ κάποιες παρόμοιες ἀντικαταστάθηκαν μὲ ἄλλες, διαφοροποιημένες ἀπὸ αὐτήν. Ἀποτελεῖ ἡ συνήθεια αὐτὴ δεῖγμα τῆς ἀστάθειας καὶ τοῦ εὐμεταβόλου στὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων τῆς «Ε. ΣΥ.»).
Ἐπὶ πλέον ὁ ἐν λόγῳ ὅρκος χαρακτηρίζεται ἀπὸ τοὺς ἰδίους ὡς «ΙΕΡΟΣ ΟΡΚΟΣ» καὶ κατὰ τὴν δήλωσή τους «ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΥΔΑΤΟΣ», τὸ ὁποῖο νερὸ οἱ ὁρκιζόμενοι πίνουν στὸ τέλος τοῦ ὅρκου «ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΝΗΜΟΝΩΝ (=συνενωμένων) ΘΕΩΝ [δήλωση πίστεως στὴν πολυθεΐα] ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» [δήλωση πίστεως στὸν πανθεϊσμό], γιὰ νὰ καταλήξη μὲ μία φρικιαστικὴ εὐχή. «ΑΝ ΠΑΡΑΒΩ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΜΟΥ ΟΛΟΣ Ο ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΞΟΝ (sic) ΣΥΝΕΤΕΘΗ».
Νομίζω πὼς γιὰ ἕνα νουνεχῆ ἄνθρωπο δὲν χρειάζεται κάτι περισσότερο γιὰ νὰ ἀντιληφθῆ τὴν ἔλλειψη σοβαρότητος, ἀλλὰ συγχρόνως καὶ τὸν σαφῆ προσανατολισμὸ ποὺ ἔχει ἡ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» στὴν Νεοειδωλολατρία καὶ στὸν Ἀποκρυφισμό.
Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία μὲ τὸν ποιμενάρχη της Μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλο, ὅπως ἔχει χρέος, ἐνημερώνει τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς καὶ εὔχεται γιὰ τὰ παιδιά της, τὰ ὁποῖα ἀπὸ ἄγνοια ἔχουν παρασυρθῆ καὶ ὁδηγηθῆ σὲ μία τέτοιου εἴδους ὁρκωμοσία νὰ δοῦν μὲ καθαρὰ μάτια τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἐπανορθώσουν μὲ μετάνοια τὸ σοβαρὸ αὐτὸ ἀτόπημα, ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ ἄρνηση τοῦ ἱεροῦ τους βαπτίσματος.
http://aktines.blogspot.gr/2016/03/a.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...