Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου 2017

«Ἡ ἁγνότητα», Ἀρχιμ. Σεραφείμ Δημόπουλος

Αποτέλεσμα εικόνας για Τό μεγαλύτερο διαμάντι
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ
Ἀρχιμ. Σεραφείμ Δημόπουλος
μέρος ε΄ «Ἡ ἁγνότητα»


Τό μεγαλύτερο διαμάντι τοῦ κόσμου στολίζει τό στέμμα τοῦ βασιλέως τῆς Ἀγγλίας. Βρέθηκε στίς Ἰνδίες καί τό ἀγόρασε ὁ Διοικητής τῶν Ἰνδῶν διά λογαριασμό τοῦ Βασιλέως του. Ἀλλά ὑπῆρχε ἕνας μεγάλος κίνδυνος. Οἱ ληστές μόλις ἐπληροφορήθησαν ποῦ εὑρίσκεται αὐτός ὁ θησαυρός, ἀσυλλήπτου ἀξίας, παρακολουθοῦσαν ὅλες τίς κινήσεις διά νά τό ληστέψουν. Μέ πολλά παραπλανητικά τεχνάσματα τό διαμάντι ἔφθασε στό Λονδίνο. Πῶς ὅμως τώρα θά κατέληγε στά ἀνάκτορα τοῦ Μπάκιχαμ;
Σοφίστηκαν ἕνα τέχνασμα. Τό ἔβαλαν σ᾿ ἕνα καλάθι μέ ἐληές καί κάποιος πού εἶχε παρουσιαστικό χωρικοῦ πῆγε στό παλάτι γιά νά κάμη δῶρο στόν Βασιληᾶ τίς ἐληές του. Ἔτσι ἔφθασε στόν προορισμό του ὁ μεγαλύτερος θησαυρός τοῦ κόσμου. Ὑπάρχει ὅμως ἕνας ἄλλος θησαυρός πού εἶναι πολυτιμώτερος ἀπό αὐτό τό διαμάντι καί τόν ὁποῖο θησαυρό παραμονεύουν νά τόν ληστέψουν οἱ φοβερώτεροι ληστές πού ὑπάρχουν. Οἱ δαίμονες. Καί αὐτό τό διαμάντι πού καταστολίζει τήν ζωή τοῦ μοναχοῦ, τοῦ νέου ἀνθρώπου, εἶναι ἡ ἁγνότητα. Ὁ πιό πολύτιμος θησαυρός.
Τό μεγαλύτερο κεφάλαιο στή ζωή τοῦ νέου. Τό σταθερό θεμέλιο ἐπάνω στό ὁποῖο ἀσφαλῶς οἰκοδομεῖται ἡ ζωή, καί πυργώνεται καί ἀνεβαίνει, γεμάτη σταθερότητα, δύναμι καί λαμπρότητα. Οἱ γονεῖς διά νά ἐξασφαλίσουν τό μέλλον τῶν παιδιῶν τους τούς καταθέτουν στίς τράπεζες, ἕνα μεγάλο ποσό, ἤ τούς ἀφήνουν μιά περιουσία. Ἕνα ὡραῖο σπίτι, μία βιομηχανία, ἕνα μαγαζί, μιά ἐπιχείρησι. Κανένα ὅμως κεφάλαιο δέν βοηθεῖ τόν νέο νά ἐπιτύχη στή ζωή ὅσο ἡ ἁγνότητα.
Οἱ ποιητές τῆς ἔπλεξαν τό ἐγκώμιό της. Τήν εἶπαν ἡ πηγή τῆς ὀμορφιᾶς τοῦ νέου. Ἡ πιό ὄμορφη ἄνοιξι πού σκορπάει χίλιες εὐωδιές καί χίλια χρώματα. Ὁ λαμπερός ἥλιος πού ἀνατέλλει ἀπό μιά γαληνιῶσα θάλασσα ἕνα καλοκαιρινό πρωινό, εὐωδιαστά τριαντάφυλλα τοῦ Μαίου, πού ἀποτυπώνουν τό χρῶμα τους στό πρόσωπο τοῦ νέου. Εἰκόνα καί προτύπωσι τοῦ παραδείσου. Πηγή χαρᾶς, καί ἀσίγαστου τραγουδιοῦ, στήν καρδιά τοῦ νέου. Ὅσο καί νά ἐγκωμιάσης τήν ἁγνότητα, οἱ λόγοι καί τά ἐγκώμια εἶναι πολύ πτωχά διά νά περιγράψουν τά ἀγαθά πού κρύβει αὐτό τό ἀκτινοβόλο διαμάντι. Πρόσεχε λοιπόν τούς ληστές.
Πρόσεχε τούς μισάνθωπους καί φθονερούς ληστές πού μέρα καί νύχτα καταστρώνουν σχέδια γιά νά σοῦ ληστέψουν τόν θησαυρό σου.
Πρόσεχε τούς ληστές.
Καί ποῖοι εἶναι αὐτοί οἱ ληστές; Θά σοῦ καταγγείλω μερικούς.
Αποτέλεσμα εικόνας για κρίνα
Φεῦγε τήν τηλεόρασι. Εἶναι τό ἐργαστήριο τοῦ διαβόλου. Τό σχολεῖο τῆς διαφθορᾶς. Ὅ,τι κατώτερο ἐφεῦρε ἡ τεχνολογία. Πολιτισμένος δέν εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει τήν καλύτερη τηλεόρασι, ἀλλά ἐκεῖνος πού στάθμισε τίς ζημίες της τήν ἀπεμάκρυνε ἀπό τήν ζωή του. Γνωρίζεις πολύ καλά ὅτι καί ἐάν οἱ τοῖχοι εἶχαν αἰσθήσεις, θά κοκκίνιζαν ἀπό ἐντροπή γιά ὅτι μέ τόσο αἴσθημα ὑποτιμήσεως τοῦ ἀνθρώπου, προβάλλει.
Τήν εἶπε προφητικά ἕνας νεομάρτυρας, διαβολο.
«Θά ἔλθη καιρός πού ὁ διάβολος θά εἶναι στά σπίτια σας, καί τά κέρατα τοῦ διαβόλου στίς στέγες τῶν σπιτιῶν σας». (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός).
Ποιός μπορεῖ ν᾿ ἀμφισβητήση αὐτό; Ὁ διάβολος διά νά παραπλανήση τούς πρωτοπλάστους χρησιμοποίησε ὅ,τι ὡραιότερο, φρονιμώτερο καί συμπαθέστερο ὑπῆρχε στόν παράδεισο. Τό φίδι.
Καί τώρα ὁ ἴδιος χρησιμοποιεῖ τήν μαγεία τῶν χρωμάτων, τήν μελωδία τῶν ἤχων, τήν ὀμορφιά τῶν προσώπων, τήν εὐγένεια καί λεπτότητα τῶν ἐκφράσεων, τήν προσποιητή πραότητα, τήν γλυκύτητα τῶν λέξεων διά νά ἐπιτύχη τόν στόχο του. Νά σοῦ καταστρέψη τόν πολύτιμο θησαυρό σου, νά σοῦ προκαλέση πάθη, νά σοῦ ἀφαιρέση, ὅτι ἀνώτερο ἔχομε τήν ἐλευθερία, καί νά μεταβάλη τή ζωή σου, σ᾿ ἕνα φρικαλαῖο σωρό ἐρειπίων καπνιζόντων. Ἀγάπησε τήν ἥρεμη δημιουργική ζωή, γεμέτη θυσία, πόνο, ἐγκραρτέρησι καί ὁράματα. Καί φεῦγε τήν φιλοσοφία μιᾶς ράθυμης ζωῆς, χωρίς θυσίες πόνους καί ὑστερήσεις. Οἱ ἀπολαύσεις σμιλεύουν τόν εὐγενέστερο καί συμπαθητικότερο χαρακτῆρα.
Λέγει ὁ Ἰσαάκ ὁ Σύρος ὅτι ἡ ἀπομόνωσι καί ἡσυχία διασφαλίζουν τήν ἁγνότητα, ἐνῶ ἡ κοινωνικότητα καί οἱ περισπασμοί ἐκθέτουν ἐπικίνδινα τόν θησαυρό τῆς ἁγνότητος.
Ἀγάπησε τήν ἐγκράτεια εἰς τά φαγητά, τά ποτά, τά γλυκίσματα.
Εἰπέ εἰς τόν ἑαυτό σου. Διά νά ἀποκτήσω ἰσχυρό χαρακτῆρα, διά νά μήν ὑποτάσωμαι εἰς τίς ἐπιθυμίες, θά ὑστερηθῶ αὐτό τό γλυκό, θά φάγω ἐνῶ πεινῶ μετά τόσες ὧρες, καί δέν θά ὀσφρανθῶ κἄν οἰνοπνευματώδη.
Σ᾿ αὐτές τίς θυσίες καί ἄλλες τίς ὁποῖες μόνος σου μπορεῖς νά ἐφεύρης ἐάν ὑποβληθῆς, θά διαφυλάξης τήν ἁγνότητα σου, ὁπότε θά κερδίσης δύο ζωές. Τήν ἐπίγειο καί τήν ἐπουράνιο.
Συνεχίζεται.....
Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων
ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ
τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
Λάρισα 2001

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ