Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Πῶς ὁ Κατηχητής Φίλιππος ἔγινε ὀρθόδοξος Χριστιανός. Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

 Πῶς ὁ Κατηχητής Φίλιππος ἔγινε ὀρθόδοξος Χριστιανός
Θαύματα Ἁγίων καί ἐμπειρίες Ὀρθοδόξων Ἀφρικανῶν στήν Ἱεραποστολή τῆς Ἀφρικῆς

 Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Ὁ Κατηχητής Φίλιππος προέρχεται ἀπό τήν καινούργια ἐνορία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τοῦ χωριοῦ Kapolowe-Gare.  Ἰδού τί μᾶς διηγήθηκε ὁ ἴδιος γιά τόν ἐρχομό του στήν Ὀρθοδοξία:
«Πρίν πιστεύσω καί μπῶ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀκολουθοῦσα τήν προτεσταντική κοινότητα, πού λέγεται: «Νεοαποστολική ἐκκλησία».
Μία νύκτα, στίς 25 Ἰουνίου 2002, εἶδα ἕνα περίεργο καί θαυμαστό ὄνειρο πρώτη φορά στήν ζωή μου. Εἶδα ὅτι ἦλθε κοντά μου ἕνας Ἄγγελος τοῦ Θεοῦ καί μέ πῆρε μαζί του. Ἐφθάσαμε σ᾿ ἕνα μέρος, ὅπου ὑπῆρχε πηγή τοῦ νεροῦ. Ἔτρεχε πολύ νερό ἀπό τήν πηγή. Ἐγώ καί ὁ Ἄγγελος στεκόμασταν στόν ἀέρα πάνω ἀπό τό νερό. Ὁ Ἄγγελος μέ φώναξε καί μέ ρώτησε:
-Φίλιππε, τί σκέπτεσαι;
Τοῦ ἀπήντησα: Θαυμάζω πόσο νερό βγαίνει ἀπ᾿ αὐτή τήν πηγή.
Αὐτός μοῦ εἶπε: Αὐτή εἶναι ἡ Πηγή Ὕδατος τοῦ ἁλλομένου εἰς ζωήν αἰώνιον.
-Τόν ρώτησε πάλι ὁ Ἄγγελος: Ἐκεῖ δεξιά ἀπό τήν πηγή τοῦ νεροῦ τί βλέπεις;
-Βλέπω, τοῦ εἶπα, πολλά  δένδρα μάγκους νά εἶναι κατάφορτα ἀπό καρπούς. Βλέπω ὅτι ὑπάρχουν πέντε εἴδη καρπῶν:

Τό πρῶτο εἶδος εἶναι τά πολύ ἄγουρα φροῦτα.
Τό δεύτερο εἶδος εἶναι αὐτά πού ἔχουν ὡριμάσει λίγο.
Τό τρίτο εἶδος αὐτά πού ὡρίμασαν περισσότερο.
Τό τέταρτο εἶδος εἶναι αὐτά πού σχεδόν ἔχουν ὡριμάσει καί
τό πέμπτο εἶδος εἶναι αὐτά πού ἔχουν ὡριμάσει πολύ καί εἶναι ἕτοιμα γιά τροφή ἀπό τούς ἀνθρώπους.
Ὁ Ἄγγελος μοῦ εἶπε: Καταλαβαίνεις τήν σημασία τῶν πέντε εἰδῶν φρούτων ἀπό πλευρᾶς ὡριμότητος πού μοῦ περιέγραψες;
Τοῦ ἀπήντησα ὅτι δέν γνωρίζω. Τότε Ἐκεῖνος μοῦ εἶπε:
-Τό δένδρο συμβολίζει τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Τά ἄγουρα φροῦτα συμβολίζουν τούς νέους Χριστιανούς πού λαμβάνουν τώρα τό Ἅγιο Βάπτισμα. Τό δεύτερο εἶδος τῶν  φρούτων εἶναι οἱ Πιστοί πού προσπαθοῦν νά ὡριμάσουν στήν πνευματική ζωή, ἀλλ᾿ ἔχουν ἀκόμη πολλές δυσκολίες. Τό τρίτο εἶδος εἶναι οἱ Χριστιανοί ἐκεῖνοι πού πηγαίνουν στήν ἐκκλησία καί ἀραιά συμμετέχουν καί στά Ἅγια Μυστήρια. Τό τέταρτο εἶδος τῶν φρούτων συμβολίζει τούς Χριστιανούς ἐκείνους πού ἀγωνίζονται νά σωθοῦν, διότι ἔχουν πιστεύσει ἀληθινά καί συμμετέχουν στήν λατρεία τοῦ Θεοῦ μέ πόθο καί βαθειά συναίσθησι τῆς ἁμαρτωλότητός τους. Καί τό πέμπτο εἶδος τῶν καρπῶν συμβολίζει τούς Χριστιανούς ἐκείνους πού ἀγαποῦν τόν Θεό, πάνω ἀπό ὅλο τόν κόσμο, καί γιά τό ὄνομά Του κάνουν μεγάλες θυσίες στήν ζωή τους.
Μετά ὁ Ἄγγελος μοῦ εἶπε: Φίλιππε, βλέπε πρός τά δεξιά τῆς πηγῆς.
Ἐκύτταξα κι ἀντίκρυσα τόν ἥλιο νά λάμπει. Ἐκεῖ εἶδα κι ἕνα παλάτι, φτιαγμένο ἀπό τζάμια ἀπό τά ὁποῖα ξεχυνόταν ἔξω ἕνα λαμπρό καί ἐκτυφλωτικό φῶς. Ταυτόχρονα ἄκουσα ἀπό τό παλάτι ἐκεῖνο μία φωνή πού μοῦ ἔλεγε: «Φίλιππε, δέν ἦλθε ἀκόμη ὁ καιρός σου...».
Ὁ Ἄγγελος κατόπιν μοῦ εἶπε: Πᾶμε τώρα...». Ἀρχίσαμε νά γυρίζουμε πίσω. Ἐγώ τότε ξύπνησα καί ἀποροῦσα ποῦ εὑρισκόμουν....
Τήν ἑπομένη ἡμέρα ἐπῆγα στόν πάστορα τῆ προτεσταντικῆς «ἐκκλησίας μου», τό ὄνομά του Λάζαρος καί τοῦ εἶπα τό ὄνειρο αὐτό. Τότε κι ἐκεῖνος μοῦ εἶπε ἕνα δικό του, παράξενο ὄνειρο. Εἶναι τό παρακάτω:
«Εἶδα ὅτι ἤμουν στήν ἀγορά ἀνάμεσα σέ τρεῖς Εὐρωπαίους. Ὁ ἕνας ἦταν δεξιά μου, ὁ δεύτερος ἀριστερά μου καί ὁ τρίτος μέ ἀκολουθοῦσε ἀπό πίσω. Εἶχαν στά  χέρια τους ἕνα βιβλίο. Τό ἄνοιξαν καί μοῦ διάβασαν ἱστορίες ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Μετά, πρίν φύγουν, μοῦ ἔδωσαν τό βιβλίο στά χέρια μου καί μοῦ εἶπαν ὅτι θά ξανάρθουν.
Μετά ἀπό τό ὄνειρο-ὅραμα αὐτό ἐπῆγα στήν γειτονική ἐνορία τοῦ χωριοῦ Κατάγκα, ὅπου εἶναι ἱερεύς ὁ π. Ἀκύλας. Τοῦ ἐξιστόρησα τό ὅραμά μου καί ἐκεῖνος μέ δίδαξε τήν Χριστιανική Πίστι. Ἐκεῖ κατηχήθηκα καί μετά ἀπό 6 μῆνες βαπτίσθηκα. Ὁ π. Ἀκύλας μοῦ ἄφησε τό ὄνομα πού εἶχα καί πρίν νά βαπτισθῶ.
Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Κλιμακίου Κολουέζι π. Μελέτιος, χωρίς νά γνωρίζει τίποτε ἀπό τό ὅραμα αὐτό, ἔδωσε τήν εὐλογία του νά κτισθῆ ναός στό χωριό μου πρός τιμήν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς!
Ἔχω ἐπίσης νά προσθέσω ὅτι κι ἄλλες φορές μᾶς ἔχει βοηθήσει ὁ Θεός μέ μικρά θαύματα στήν οἰκογένειά μου.
Μία ἡμέρα ἡ γυναῖκα μου ἔκανε συνεχῶς ἐμετό. Ἐγώ τῆς ἔδωσα καί ἤπιε Ἁγιασμό καί σταμάτησε ὁ ἀκατάσχετος ἐμετός.
Μιά ἄλλη ἡμέρα τό παιδί μου ἦταν ἄρρωστο. Δέν εἶχα χρήματα νά τό πάω στόν γιατρό. Ὁ παπᾶ Ἀκύλας μοῦ ἔδωσε Ἁγιασμό ἀπό τόν ὁποῖον ἤπιε τό παιδί καί θεραπεύθηκε, χωρίς φάρμακα!

Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις
________________________________________________

Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης. 

http://anavaseis.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1274.html?utm_source=BP_recent 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...