Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ὑπερασπισταί τῆς ὀρθοδόξου πίστεως

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

Τοῦ πρωτ. π. Διονυσίου Τάτση

ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 07.2.2014

ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Θὰ ἔρθει -μᾶλλον σύντομα- καιρὸς ποὺ νησίδες μόνον ὀρθόδοξες θὰ ὑπάρχουν. Ἡ ἐκκοσμίκευση καὶ ὁ οἰκουμενισμὸς θὰ ἔχουν σαρώσει τὰ πάντα. Ἐννοεῖται βεβαίως πὼς «ἡ ὑπεράσπιση τῆς πίστεως» δὲν  λειτουργεῖ πρὸς “ὄφελος” τῆς Πίστεως, ἀλλὰ πρὸς σωτηρίαν τῶν πιστῶν. Συνεπῶς οἱ πραγματικοὶ ὑπερασπισταὶ τῆς πίστεως εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ συνεχίσουν νὰ βιώνουν τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας ἐργαζόμενοι ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ τὶς εὐαγγελικὲς ἀρετές. Αὐτοὶ ὅμως θὰ εἶναι οἱ λίγοι. Οἱ πολλοὶ θὰ παρασυρθοῦν ἀπὸ τὶς φωνὲς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ἐκκοσμικεύσεως. Δὲν θὰ τοὺς νοιάζει ὁ συμφυρμὸς μὲ τὶς αἱρέσεις καὶ δὲν θὰ ἐνοχλοῦνται ἂν ἀνατρέπεται τὸ ἴδιο Εὑαγγέλιο, ἡ ἴδια ἡ ἀποστολικὴ καὶ πατερικὴ Παράδοση.

 .           Οἱ σημερινοὶ χριστιανοὶ δὲν ὑπερασπίζονται τὴν ὀρθόδοξη πίστη τους ὅσο πρέπει καὶ δὲν μένουν σταθεροὶ στὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Κορυφαῖο παράδειγμα εἶναι οἱ οἰκουμενιστές, ποὺ ἀναγνωρίζουν τοὺς Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες καὶ θεωροῦν τὶς «ἐκκλησίες» τους ἰσότιμες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Διαλέγονται μαζί τους γιὰ τὴν εὕρεση τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας, ἐνῶ στὸ σύμβολο τῆς πίστεως μιλοῦμε γιὰ μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ποὺ προφανῶς εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη. Οἱ οἰκουμενιστές, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, χωρὶς καμία ἀναστολή, ἔρχονται σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὸν τρόπο σκέψης καὶ τὸ ἦθος τους καὶ ποτὲ δὲν ὁμολογοῦν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη τους, γιὰ νὰ μὴ κακοκαρδίσουν τοὺς «ἀδελφούς τους», ξεχνώντας τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι λένε ὅτι εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο νὰ ἔχει ὁ Ὀρθόδοξος σχέσεις μὲ τοὺς αἱρετικούς, γιατὶ αὐτοὶ καινοτομοῦν καὶ ἀνατρέπουν τὸ Εὐαγγέλιο.
.           Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει γιὰ τὸ θέμα αὐτό: «Ὅπως ἀκριβῶς στὰ βασιλικὰ νομίσματα αὐτὸς ποὺ κόβει ἕνα μικρὸ κομματάκι ἀπὸ τὴν παράσταση, ποὺ εἶναι πάνω στὸ νόμισμα, ὅλο τὸ νόμισμα τὸ κάνει κίβδηλο, ἔτσι καὶ αὐτὸς ποὺ ἀνατρέπει ἔστω καὶ τὸ ἐλάχιστο τῆς ὀρθῆς πίστεως βλάπτει τὸ σύνολο, διότι τὸ κακὸ τῆς ἀρχῆς ἀποβαίνει στὸ χειρότερο».
.           Ἀλλὰ καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς τονίζει ὅτι πρέπει νὰ σεβόμαστε τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ μένουμε σταθεροὶ σὲ αὐτή, ἀρνούμενοι κάθε προσπάθεια ἀλλοίωσης, διόρθωσης καὶ παρερμηνείας της. Εἰδικότερα συμβουλεύει: «Ὅλα ὅσα μᾶς παραδόθηκαν ἀπὸ τὸ νόμο, τοὺς Προφῆτες, τοὺς Ἀποστόλους καὶ τοὺς Εὐαγγελιστὲς τὰ δεχόμαστε καὶ τὰ γνωρίζουμε καὶ τὰ σεβόμαστε, δίχως νὰ ζητοῦμε τίποτα πέρα ἀπὸ αὐτά… Αὐτὰ ἂς τὰ ἀγαπήσουμε καὶ ἂς μείνουμε σ᾽ αὐτὰ καὶ νὰ μὴ μετακινοῦμε ἀπὸ τὴ θέση τους αἰώνια ὁρόσημα καὶ ἂς μὴ καταργοῦμε τὴν θεία Παράδοση». «Ἀκούσατε λαοί, φυλές, γλῶσσες, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά, μεγαλύτεροι, νεώτεροι καὶ νήπια, τὸ ἅγιο ἔθνος τῶν Χριστιανῶν. Ἐὰν κάποιος σᾶς διδάσκει, ἔξω ἀπὸ αὐτά, ποὺ παρέλαβε ἡ ἁγία καθολικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, Πατέρες καὶ Συνόδους καὶ διεφύλαξε ὡς τώρα, μὴ τὸν ἀκοῦτε, οὔτε νὰ δεχτεῖτε τὴ συμβουλὴ τοῦ ὄφεως, ὅπως τὴ δέχτηκε ἡ Εὔα καὶ τρύγησε θάνατο. Καὶ ἂν ἀκόμα σᾶς διδάσκει ἄγγελος καὶ ἂν σᾶς διδάσκει βασιλιὰς ἔξω ἀπὸ αὐτά, ποὺ παρελάβατε, κλεῖστε τὰ αὐτιά σας».
.           Στὴν ἐποχή μας, ποὺ ὁ λαὸς δέχεται καθημερινὰ πολλὰ ἀρνητικὰ καὶ ἀντιχριστιανικὰ μηνύματα, προβάλλει ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη οἱ κληρικοὶ πρωτίστως, ἀλλὰ καὶ οἱ λαϊκοί, νὰ εἶναι προσεκτικοὶ καὶ νὰ ὑπερασπίζονται τὴ βαλλόμενη πίστη μας μὲ σταθερότητα καὶ νὰ ἀρνοῦνται κάθε συγχρωτισμὸ μὲ τοὺς αἱρετικούς.

ΠΗΓΗ: dtatsis.blogspot.gr
http://christianvivliografia.wordpress.

http://agathan.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ