Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Κοινή ἐπιστολή πρός Ὑπουργό Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης καί πρός Ὑπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων γιά τό σοβαρώτατο θέμα τῆς «δωρεᾶς» τῶν ὀργάνων μας καί δεύτερη ἐπιστολή πρός Ε.Ο.Μ.!


 Κοινή ἐπιστολή πρός Ὑπουργό Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης
καί πρός Ὑπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων
γιά τό σοβαρώτατο θέμα τῆς «δωρεᾶς» τῶν ὀργάνων μας
καί δεύτερη ἐπιστολή πρός Ε.Ο.Μ.!
Πρίν λίγο διάστημα, εἴχαμε ἀναρτήσει μία ἐπιστολή μίας ἐκ τῶν συμπολιτῶν μας ( ἔχουμε τά στοιχεῖα της ), πρός τόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Μεταμοσχεύσεων καί Δωρεᾶς Ὀργάνων ( Ε.Ο.Μ. ). Σέ αὐτήν, ἐξέθετε τά σοβαρώτατα ἐρωτήματα-αἰτήματά της σχετικά μέ τήν «δωρεά» ὀργάνων καί τοῦ ἀπρόσβλητου τῶν δηλώσεων ἄρνησης «δωρεᾶς» ἑκατομμυρίων συμπολιτῶν μας. Παραθέτουμε τήν σχετική ἀνάρτηση:
Ἐπειδή ὁ Ε.Ο.Μ. μετά ἀπό ἑνάμισυ μῆνα περίπου, τηρεῖ ἀκόμη «σιγή ἰχθύος», ἡ ἀποστολέας τῆς ἐπιστολῆς, συνέταξε:
  1. μία δεύτερη ἐπιστολή μέ ἐπισυναπτόμενη τήν πρώτη, ἀπευθυνόμενη ἐκ νέου πρός τόν Ὀργανισμό.
  2. Ἐπίσης συνέταξε μία κοινή ἐπιστολή πρός τούς Ὑπουργούς:
  • Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης καί
  • Δικαιοσύνης Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων
μέ σκοπό:
α) Νά γνωστοποιήσει τήν πρώτη ἐπιστολή σέ δύο ἡγέτες μας πού θεωροῦνται ἀρμόδιοι γιά τό φλέγον θέμα τῆς «δωρεᾶς» ὀργάνων, εὐελπιστώντας νά βοηθήσουν στό ξεκαθάρισμα συγκεκριμένων ἐρωτημάτων πού ἀφοροῦν τίς ἀρνητικές δηλώσεις «δωρεᾶς» ὀργάνων.
β) Νά καταστήσει σαφές στόν Ε.Ο.Μ., ὅτι ὑποχρεοῦται νά ἀπαντήσει ὑπεύθυνα στούς πολίτες, τῶν ὁποίων μάλιστα θέλει νά ἀφαιρεῖ τά ὄργανά τους ὡς ἀνταλλακτικά!!! καί προκειμένου νά μήν ὑπάρξουν καί ἄλλες προσφυγές σέ δικαστικές ὁδούς μέ μηνύσεις, ὅπως αὐτή τοῦ ΙΝ.ΚΑ. ( Ἰνστιτοῦτο Καταναλωτῶν ). Βλέπετε σχετικά:
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/02/blog-post_8279.html
Παραθέτουμε τήν κοινή ἐπιστολή πρός τούς δύο Ὑπουργούς καί τήν δεύτερη ἐπιστολή πρός τόν Ε.Ο.Μ. ( καί ἐλπίζοντας νά τύχουμε ὡς πολίτες, τῆς πρέπουσας προσοχῆς κι ἀνταπόκρισης τῆς Πολιτείας καί τοῦ συγκεκριμένου Ὀργανισμοῦ της, στά πλαίσια πού ἡ Ἐλευθερία καί ἡ Δημοκρατία ἐπιβάλλουν )!
πηγή εἰκόνας: http://1.bp.blogspot.com/-rBGlzwfI5v8/UEZfgOS9tnI/AAAAAAACJMs/jB_CRnwLuXA/s1600/gramma.jpg

Θεσσαλονίκη 11 / 03 / 2013
Ἀπό:
Τά στοιχεῖα τῆς ἀποστολέως
τά ἔχουμε στήν κατοχή μας
Πρός:
Ὑπουργό κ. Ἀνδρέα Θ. Λυκουρέντζο
Ὑπουργεῖο Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης
Ἀριστοτέλους 17
Ἀθῆνα
Τ.Κ. 101 87
Κοιν.: Ὑπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ἀντώνη Ρουπακιώτη

Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,
τά σέβη μου,
Ἡ παροῦσα ἐπιστολή μου, ἔχει ὡς σκοπό νά σᾶς ἐνημερώσει γιά μία ἐπιστολή-αἴτηση πού ἔστειλα στόν Ἐθνικό Ὀργανισμό Μεταμοσχεύσεων ( Ε.Ο.Μ. ) στίς 28-01-2013. Μετά ἀπό τηλεφώνημά μου στίς 19-01-2013 στόν Ὀργανισμό γιά διευκρινιστικές πληροφορίες γύρω ἀπό τό φλέγον ζήτημα τῆς «δωρεᾶς» ὀργάνων, θεώρησα ἀναγκαῖο νά ἀποστείλω ἐπιστολή-αἴτηση τήν ὁποία καί σᾶς ἐπισυνάπτω, προκειμένου νά λάβετε γνώση καί νά βοηθήσετε ὥστε νά ξεκαθαριστεῖ τό ζήτημα πού θά σᾶς ἐξηγήσω παρακάτω.
Ὁ ὑπάλληλος τοῦ Ε.Ο.Μ. μέ τόν ὁποῖο συνομίλησα στό τηλέφωνο, μεταξύ ἄλλων μέ πληροφόρησε, ὅτι παρά τίς δηλώσεις ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων πού ὑποβάλλονται ἀπό ἐμᾶς τούς πολίτες, θά ἰσχύει ὅπως γινόταν μέχρι τώρα ( δηλαδή πρό δηλώσεων ), ἡ συναίνεση γιά ἀφαίρεση ὀργάνων ( ἐφόσον ὑπάρξει ) συγγενοῦς μας ( Α’ βαθμοῦ, ὅπως ἀνέφερε )!
Ὁ ὑπάλληλος ἐν ὀλίγοις μοῦ εἶπε πώς: «οἱ δηλώσεις θά προσβάλλονται ὅπως καί οἱ διαθῆκες σέ περίπτωση συναίνεσης κι ἄς εἶναι ὑπογεγραμμένες»!!!
Ἐξεπλάγην στήν συνειδητοποίηση προσβολῆς τῆς ἀρνητικῆς ὑπεύθυνης δήλωσής μου καί ὅλων τῶν δηλούντων παρομοίως! Ἐξάλλου γιά πολλούς Ἁγίους, Πατέρες καί Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, καθώς ἐπίσης καί γιά πολλούς ἐξαίρετους ἐπιστήμονες, ἡ ἀφαίρεση-«δωρεά»-λήψη ὀργάνων, ἀποτελεῖ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ καί ΦΟΝΟ! Κάτι τέτοιο, ἀντιτάσσεται μέ τά Συνταγματικά κατοχυρωμένα θρησκευτικά μου πιστεύω, ἀλλά προσβάλλει καί τήν δημοκρατική-προσωπική μου ἐλευθερία ἐπιλογῆς αὐτοδιαχείρισης τοῦ ἑαυτοῦ μου! Κατόπιν τούτου, συνέταξα τήν ἐπισυναπτόμενη αἴτηση-ἐπιστολή πού σᾶς ἀποστέλλω καί κατόπιν συμβουλῆς δικηγόρου μου, ζητώντας ἀπό τόν Ε.Ο.Μ ἔγγραφη, ἐνυπόγραφη, ἀλλά καί δημόσια στήν ἱστοσελίδα τους, ξεκάθαρη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
ΝΑΙ ἤ ΟΧΙ;
Θά προσβάλλεται ἡ ὑπεύθυνη δήλωση ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων ἡμῶν τῶν πολιτῶν σέ περίπτωση «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου» καί συναίνεσης συγγενοῦς μας ( ἤ καί ὁποιουδήποτε ἄλλου ) στό νά ἀφαιρεθοῦν;
    • Ἄν ΝΑΙ βάσει ποιοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου τοῦ σχετικοῦ Νόμου καί σέ μία τέτοια περίπωση: τί νόημα ἔχει ἡ ὑποβολή δηλώσεων ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων ἀπό ἐμᾶς τούς πολίτες;
  • Ἄν ΟΧΙ, νά ἀποκατασταθεῖ καί ἐγγράφως ὡς ἀπάντηση σέ ἐμένα καί δημοσίως: τό ἀπρόσβλητο τῆς ὑπεύθυνης δήλωσης ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων, πού νόμιμα ὑπογράφει ὁ κάθε πολίτης!
Ἡ ἐπιστολή-αἴτησή μου πρός Ε.Ο.Μ. ἔχει δημοσιοποιηθεῖ καί στό διαδίκτυο καί πολίτες πού δέν ἐπιθυμοῦν ὅπως κι ἐγώ νά γίνουν «δωρητές» τῶν ὀργάνων τους, ἀναμένουν κι αὐτοί ἐναγωνίως τήν ξεκάθαρη ἀπάντηση τοῦ Ε.Ο.Μ. στά ἐρωτήματα-αἰτήματα πού θέτω, τήν ὁποία ἀπάντηση δέν ἔχω λάβει ἀκόμη. Ἐπίσης θά ἐνημερώσω καί τό ΙΝ.ΚΑ. προσεχῶς, γιά ὅλες τίς ἐνέργειές μου.
Ἀναμένω τήν πολύτιμη συμβολή σας στήν διευθέτηση τοῦ συγκεκριμένου ζητήματος, καθώς καί τήν ἐπιβεβαίωσή σας πώς: οἱ Ὑπεύθυνες Δηλώσεις μας πού εἶναι νόμιμα ἔγγραφα τοῦ Κράτους, θά εἶναι ΑΔΙΑΒΛΗΤΕΣ καί ΑΠΡΟΣΒΛΗΤΕΣ ἀπό ὁποιοδήποτε πρόσωπο ἤ φορέα καί κατά ὁποιονδήποτε τρόπο καίἐπιφυλασσόμενη παντός νομίμου δικαιώματός μου, σέ περίπτωση πού δέν ἰσχύει αὐτό.
Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων γιά τήν εὐαισθητοποίησή σας, στό κυριολεκτικά ζωῆς καί θανάτου γιά ἐμένα καί ἑκατομμύρια πολίτες ζήτημα, περί «δωρεᾶς» ὀργάνων.
Μέ τιμή,
Θεσσαλονίκη 11 / 03 / 2013
   


Ἀπό:
Τά στοιχεῖα τῆς ἀποστολέως 
τά ἔχουμε στήν κατοχή μας
Ἄν. Τσόχα 5, 11521 Ἀθῆνα
 Πρός:θνικό ργανισμό Μεταμοσχεύσεων
 Τμῆμα Προώθησης Δωρεᾶς &
Ὀργάνων
Ἄν. Τσόχα 5, 11521 Ἀθῆνα
Ἀξιότιμοι Κύριοι χαίρετε ,
Στίς 28-01-2013, σᾶς εἶχα ἀποστείλει ἐπιστολή-αἴτηση, μέ ἐρωτήματα-αἰτήματα γύρω ἀπό τό φλέγον θέμα τῆς «δωρεᾶς» ὀργάνων καί τό ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ-ΑΠΡΟΣΒΛΗΤΟ τῶν δηλώσεων ἄρνησης «δωρεᾶς» ὀργάνων σέ περίπτωση «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου», γιά ὅσους δέν συμφωνοῦμε κι ἐπιθυμοῦμε νά μᾶς ἀφαιρεῖτε τά ὄργανά μας, ἄνευ τῆς συγκατάθεσής μας.
Σᾶς ἐπισυνάπτω ἐκ νέου τήν ἐπιστολή-αἴτηση γιά τήν ὁποία εἶναι ἐνήμερη ἡ δικηγόρος μου καί περιμένω τήν ἀπάντησή σας.
Σᾶς ἐνημερώνω ὅτι ἔχω γνωστοποιήσει τήν πρώτη ἐπιστολή-αἴτησή μου πρός τόν Ὀργανισμό σας: στόν Ὑπουργό Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης καί στόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προσεχῶς οἱ ἐνέργειές μου θά γνωστοποιηθοῦν καί στό ΙΝ.ΚΑ.
Ἐπίσης, ἡ ἐπιστολή-αἴτηση ἔχει δημοσιευθεῖ στό διαδίκτυο, διότι ἐκφράζει ἑκατομμύρια πολίτες σάν καί μένα μέ παρόμοια ἐρωτηματικά καί οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν ἐναγωνίως, ὅπως κι ἐγώ ἄλλωστε, τίς ξεκάθαρες ἀπαντήσεις σας ἐντός εὐλόγου χρονικῆς προθεσμίας.
Ἐπιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου, ἰδιαιτέρως στήν περίπτωση πού δέν μοῦ ἀπαντήσετε.
Εὐχαριστῶ.
Μέ τιμή,                                                

Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...