Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Οὔλριχ Ζβίγγλιος. Ὄψεις θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος

Ἱστορικά παραδείγματα 
(5ον) Οὔλριχ Ζβίγγλιος (1484–1531) 
 Ὄψεις θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας

Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ 

Τό πρόσωπο τοῦ Ζβιγγλίου εἶναι γνωστό ὅτι συναριθμεῖται στίς ἡγετικές μορφές τοῦ Προτεσταντισμοῦ καί ἐπίκεντρο δράσης του ὑπῆρξε ἡ γερμανόφωνη Ἑλβετία. Τό ἔτος 1506, σέ ἡλικία 22 ἐτῶν, χειροτονήθηκε ρωμαιοκαθολικός κληρικός, ἀφοῦ κατάφερε νά συγκεντρώσει τό ποσόν, πού ἀπαιτοῦνταν, γιά νά ἀγοράσει (!) μία θέση ἐφημερίου σέ μία μικρή πόλη τῆς γερμανόφωνης Ἑλβετίας. Ὅπως ὁ Λούθηρος στή Γερμανία ἐναντιώθηκε ἐναντίον τοῦ Τέτσελ γιά τίς παπικές ἀφέσεις, ἔτσι καί ὁ Ζβίγγλιος ἐναντιώθηκε στήν Ἑλβετία, σύν τοῖς ἄλλοις, ἐναντίον τοῦ φραγκισκανοῦ μοναχοῦ Βερνάρδου Σάμσων, πού τίς πρακτόρευε ἐκεῖ.
Στή συνέχεια, ἡγήθηκε τῆς ἀντίδρασης κατά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, ἦλθε σέ προστριβή μέ τόν Λούθηρο γιά τόν τρόπο κατανόησης τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, ἐνῶ ἀργότερα μετατέθηκε στόν καθεδρικό ναό τῆς Ζυρίχης, νυμφεύθηκε, καί συνέχισε μέ ζῆλο καί φανατισμό τό ἔργο τῆς Μεταρρύθμισης.
Ἐργάστηκε συστηματικά μέ ἔργα, μέ δημόσιες ἀντιπαραθέσεις, μέ κηρύγματα καί συγγραφικό ἔργο γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν Μεταρρυθμιστικῶν ἰδεῶν ἀσκώντας ταυτοχρόνως δριμύτατη κριτική πρός τή Ρώμη.

Ἡ ἐπιρροή του ὑπῆρξε μεγάλη. Κατάφερε, ἐκτός ἀπό τά πλήθη, νά ἐπηρεάσει καί τό Μεγάλο Συμβούλιο, πού διοικοῦσε τήν πόλη, ὥστε νά ἐπιβληθοῦν ὑποχρεωτικά οἱ μεταρρυθμιστικές του ἰδέες σέ βάρος τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ πόλωση μεταξύ τῶν δύο θρησκευτικῶν παρατάξεων ὀξύνθηκε περαιτέρω. Δυστυχῶς, ὁ ἴδιος ὁ Ζβίγγλιος ἀνέχθηκε γεγονότα θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καί μισαλλοδοξίας.
i) Φανατικοί ὀπαδοί του εἰσέρχονταν στούς Ρωμαιοκαθολικούς ναούς καί βιαιοπραγοῦσαν καταστρέφοντας ἀγάλματα καί εἰκόνες.
ii) Στήν ἀπόφαση τοῦ Μεγάλου Συμβουλίου, ἐναντίον τῶν Ἀναβαπτιστῶν, πού ἀποτέλεσαν τό πιό ριζοσπαστικό καί ἀκραῖο τμῆμα τῆς Διαμαρτύρησης, πού ἀρνήθηκαν νά βαπτίσουν μέ τήν ἀπειλή θανατικῆς ποινῆς τά νήπια, δέν ἀντιτάχθηκε.
Τό 1525 οἱ διώξεις καί οἱ πρῶτες ἕξι καταδίκες καί θανατικές ποινές ἐναντίον τῶν Ἀναβαπτιστῶν, ἦταν γεγονός. Τήν ἴδια ὅμως περίοδο, γεγονός ὑπῆρξε ἡ σιωπή καί ἡ ἀνοχή τοῦ Ζβιγγλίου γι᾽ αὐτά τά γεγονότα.
Ἡ Ἑλβετία χωρίστηκε σέ ρωμαιοκαθολικά καί διαμαρτυρόμενα Καντόνια, μέ ἑκατέρωθεν πράξεις βιαιότητας σέ καθημερινή βάση καί μέ τόν μεταξύ τους πόλεμο νά εἶναι πιά πραγματικότητα. Σέ μία ἀπό τίς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῆς Ζυρίχης τό 1531 στή μάχη τῆς Καππέλ, σκοτώθηκε καί ὁ ἴδιος ὁ Ζβίγγλιος.
Στήν περίπτωση ὅμως τοῦ Ζβιγγλίου ἡ θρησκευτική μισαλλοδοξία κορυφώνεται στό πῶς οἱ ρωμαιοκαθολικοί νικητές ἀντιμετώπισαν τό νεκρό σῶμα του. Εἶναι τέτοιος ὁ φανατισμός καί ἡ μισαλλοδοξία, πού θά τούς ὁδηγήσει σέ μία πρωταφανοῦς ἀγριότητας καί ἀτίμωσης πράξη ἀπέναντι στόν νεκρό Ζβίγγλιο.
Ἀφοῦ ἀναγνωρίστηκε τό σῶμα του, στή συνέχεια, τό τεμάχισαν σέ κομμάτια καί τό ἔκαψαν. Δέν σταμάτησαν, ὅμως μέχρι ἐδῶ τή φρικτή αὐτή πράξη. Ἀνάμειξαν τήν τέφρα τοῦ Ζβιγγλίου μέ στάχτες γουρουνιοῦ καί στή συνέχεια τίς σκόρπισαν στά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα.
Ἡ θρησκευτική μισαλλοδοξία φανέρωνε γιά μία ἀκόμα φορά τό ἀπαίσιο πρόσωπό της, τό μέγεθος τῆς πορώσεως καί τῆς διάβρωσης τῶν συνειδήσεων, καθώς κάποιοι δέν δίσταζαν νά προβοῦν σέ τέτοιες ἀσύλληπτες φρικαλεότητες ἀκόμα καί γι᾽ αὐτά τά νεκρά σώματα τῶν ἀντιπάλων τους.

 Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1973, 26 Απριλίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...