Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ εὐχαριστία πρός τόν Θεό γιά ὅλα. Ἡ χαρά γιά τά ὑπέρ Χριστοῦ παθήματα.

 Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;
Ἡ δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Οἱ Ἅγιοι δέν παύουν, δέν σταματοῦν τό λόγο τους ἄν δέν πετύχουν «νά δοξάσουν τόν Θεό καί νά Τόν εὐφημήσουν καί νά ἐκπληρώσουν τήν ἐπιθυμία τους»[31].

  Ἡ εὐχαριστία πρός τόν Θεό γιά ὅλα. «Αὐτό μάλιστα εἶναι τό χαρακτηριστικό τῶν δικαίων τό νά εὐχαριστοῦν (τόν Θεό) πάντοτε καί γιά ὅλα»[32]. Δέν γκρινιάζουν, δέν μεμψιμοιροῦν, δέν γογγύζουν κατά τοῦ Θεοῦ.
 Ἡ χαρά γιά τά ὑπέρ Χριστοῦ παθήματα. «Ἐπειδή οἱ Ἅγιοι ἀγαποῦσαν τόν Δεσπότη Χριστό, τά παθήματα γιά τό Χριστό τά ἐδέχονταν μέ πολλή προθυμία καί γινόντουσαν μέ αὐτά πιό χαρούμενοι»[33]

(συνεχίζεται) 


Ἀπόσπασμα ἀπό τήν μελέτη μέ τίτλο:Ποῖος εἶναι ὁ Ἅγιος κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν ΧρυσόστομοἈρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

[31] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν ΡΛΔ΄ Ψαλμόν, ΕΠΕ 7, 160. PG 55, 396-397. «Ἵνα δοξάσωσι τόν Θεόν καί εὐφημήσωσι καί ἐμπλήσωσι τήν ἐπιθυμίαν ἑαυτῶν».
[32] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν ΡΛΘ΄ Ψαλμόν, ΕΠΕ 7, 270. PG 55, 426. «Τοῦτο δικαίων μάλιστα, τό διαπαντός καί ἐν ἅπασιν εὐχαριστεῖν» 
[33] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν μακάριον Βαβύλαν. ΕΠΕ 34, 470-472. PG 50, 550. «Φιλοδέσποτοι γάρ ὄντες οἱ ἅγιοι, τά ὑπέρ Δεσπότου πάθη μετά πολλῆς ἐδέχοντο τῆς προθυμίας καί φαιδρότεροι τούτοις ἐγίνοντο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ