Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Τό συμπάσχειν καί τό ἄφθονον (ἡ ἀπουσία φθόνου).Ὁ πόθος γιά τήν ἐκδημία καί τήν συνάντηση μέ τόν Κύριο, τό «σύν Χριστῷ εἶναι»


 Τά γνωρίσματα τοῦ καλοῦ χριστιανοῦ.Ποῖος εἶναι ὁ καλός, ὁ ἀληθινός χριστιανός;
Τό συμπάσχειν καί τό ἄφθονον (ἡ ἀπουσία φθόνου). Οἱ Ἅγιοι κλαῖνε μέ αὐτούς πού κλαῖνε καί χαίρονται χωρίς νά φθονοῦν μέ ὅσους χαίρονται. «Τέτοιες εἶναι οἱ ψυχές τῶν ἁγίων: Καί πονοῦν μαζί μέ ὅσους κακοπαθοῦν, καί δέν φθονοῦν αὐτούς πού εὐτυχοῦν, ἀλλά καί χαίρονται καί εὐφραίνονται καί εὐχαριστιοῦνται μαζί μέ αὐτούς πού εὐεργετοῦνται ἀπό τόν Θεό»[34].
Ἡ χαρά τοῦ ἄλλου ἦταν καί δική τους χαρά. «Οἱ δίκαιοι καί σ’ αὐτό εἶναι θαυμαστοί, διότι χαίρουν γιά τά ἀγαθά τῶν ἀδελφῶν ὡς νά εἶναι δικά τους»[35].
  Ὁ πόθος γιά τήν ἐκδημία καί τήν συνάντηση μέ τόν Κύριο, τό «σύν Χριστῷ εἶναι». Οἱ Ἅγιοι ζοῦν τό: «Πότε θά ἔλθω καί θά παρουσιαστῶ ἐμπρός στό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ; Τέτοιες εἶναι οἱ ψυχές τῶν ἁγίων, ὅπως καί ἡ ψυχή τοῦ Παύλου ἐστέναζε προκειμένου νά ἔλθει ἡ ἀπό ἐδῶ ἀποδημία»[36].

(συνεχίζεται) 


Ἀπόσπασμα ἀπό τήν μελέτη μέ τίτλο:Ποῖος εἶναι ὁ Ἅγιος κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν ΧρυσόστομοἈρχ. Σάββας Ἁγιορείτης


[34] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν ΡΜΑ΄ Ψαλμόν, ΕΠΕ 7, 338-340. PG 55, 445. «Τοιαῦται αἱ τῶν ἁγίων ψυχαί: Καί τοῖς πάσχουσι κακῶς συναλγοῦσι, καί εὐθυνουμένους οὐ βασκαίνουσιν, ἀλλά καί χαίρουσι, καί συνευφραίνονται καί συνήδονται τοῖς εὐεργετουμένοις». 
[35] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Πρός Ἑβραίους, ΚΗ΄. ΕΠΕ 25, 242. PG 63, 192. «Οἱ δίκαιοι καί ἐν τούτῳ εἰσί θαυμαστοί, ὅτι χαίρουσιν ὡς ἐπί οἰκείοις ἀγαθοῖς τοῖς τῶν ἀδελφῶν».
[36] Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς τόν ΡΜΘ΄ Ψαλμόν, ΕΠΕ 7, 518. PG 55, 493-494. «Πότε ἥξω καί ὀφθήσομαι πρό προσώπου τοῦ Θεοῦ; Τοιαῦται γάρ αἱ τῶν ἁγίων ψυχαί, ὥσπερ καί ἡ Παύλου στενάζουσα ἐποίει τῇ μελλήσει τῆς ἐντεῦθεν ἀποδημίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ